Considerând probabil că şi-a îndeplinit 100% obligaţiile faţă de salariaţi, obligaţii asumate prin CCM sau impuse de legislaţia în vigoare, că a asigurat repaosul săptămânal salariaţilor, că a asigurat echipament individual de muncă, surse de apă potabilă, încălzire, iluminat, etc, conducerea Sucursalei Regionale CF Braşov a dispus cercetarea disciplinară a salariaţilor care au încetat voluntar activitatea în data de 22 martie 2017 considerând că aceştia nu şi-au îndeplinit atribuţiile de serviciu, uitând că nici ei nu şi-au îndeplinit obligaţiile faţă de proprii salariaţi. Şi nu de ieri de azi, ci de ani de zile.

De fapt conducerea Regionalei CF Braşov iniţiază o formă de represalii asupra salariaţilor care în ultimii ani au devenit tot mai vocali solicitându-şi drepturile prin acţiuni în instanţă sau sesizări la Inspectoratele Teritoriale de Muncă, culminând probabil cu refuzul de semnare a actelor adiţionale la contractele individuale de muncă.

La solicitarea membrilor de sindicat vom asigura asistenţa sindicala atât pe durata cercetărilor disciplinare, cât şi în instanţă pentru contestarea eventualelor sancţiuni.

Acţiunea Sucursalei RCF Braşov nu va rămâne fără răspuns din partea noastră. In fiecare zi de cercetare disciplinară se vor înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă un număr cel puţin egal de sesizări cu cel al numărului de membri de sindicat cercetaţi. Dacă salariaţii vor plăti pentru ceea ce SRCF Braşov consideră a fi neîndeplinirea sarcinilor de serviciu, considerăm normal ca şi cei care nu şi-au îndeplinit obligaţiile faţă de salariaţi să plătească.

 

Inregistreaza-te:

Logout
Facebook Profile