Astazi, 19.12.2017 la CFR SA au continuat negocierile în vederea încheierii unui act adițional la CCM ca urmare a transferului contribuțiilor sociale din sarcina angajatorului în sarcina angajatului, conform OG 79/2017 privind modificare Codului Fiscal.

A fost încheiat un act adițional la CCM 2017-2018, act adițional care prevede creșterea salariilor de încadrare cu un procent de 20,583% în vederea păstrării veniturilor nete ale salariaților CFR SA. Din păcate nu s-au găsit soluții legale pentru asigurarea venitului net al salariaților care beneficiază de scutire la impozitul pe venit, pentru această categorie de salariați așteptându-se modificarea OG79/2017 la aprobarea în Parlament.

Reprezentanții CFR SA si-au arătat disponibilitatea de a opera unele măsuri corective în cazul în care la lichidarea din 15 februarie 2018 se vor constata categorii de salariați cărora venitul net s-a diminuat.

A fost semnat un acord de utilizare a fondului pentru cheltuieli sociale), acord în care se prevede:

 • Acordarea sumei de 150 lei / salariat cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun;
 • Acordarea sumei de 150 lei / copil/ salariat cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun.

Sumele nu sunt impozabile, plata urmând a se face probabil mâine, 20.12.2017. Deși speram la suplimentarea ajutoarelor materiale de sărbători, în urma analizei CFR SA a rezultat că nu există fonduri disponibile pentru acest lucru, urmând a fi plătite orele suplimentare aflate în sold, utilizând integral fondul de salarii.

Fondul disponibil la comisia paritară a fost de 7.256 lei. Au fost aprobate spre decontare următoarele dosare pentru ajutoare cazuri medicale pentru membrii de familie ai salariaților:

 1. Vizitiu Viorel (mecanic I mașini grele de cale): 1.000 lei
 2. Enache Matei Ion (IDM ): 1.000 lei
 3. Banulescu Constantin (revizor ace): 1.000 lei
 4. Agi-Bai Narcis (lăcătuș construcții metalice): 1.000 lei
 5. Vrăbiuță Cristinel (IDM): 300 lei
 6. Dumitru Marian (revizor de cale): 900 lei
 7. Tache Mariana Cosmina (economist II): 000 lei
 8. Domitian Cristian Florin (electromecanic SCB): 1.000 lei

Celelalte dosare rămân în evidență urmând a fi discutate în următoarea ședință în funcție de fondurile strânse de la nemembrii de sindicat.

 

Astazi, 12 decembrie 2017, urmare a invitației CNCF CFR SA reprezentanții administrației și reprezentanții organizațiilor sindicale semnatare ale CCM în vigoare s-au întâlnit în vederea negocierii și încheierii unui act adițional la CCM pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 79/2017 pentru modificarea și completarea Codului Fiscal, fiind necesară modificarea valorii claselor de salarizare din Anexa 1 a CCM în vigoare.

Anexa 1 prezentată de administrație este rezultată din coroborarea prevederilor OUG 79/2017 privind modificarea Codului Fiscal și a HG nr. 846/2017 privind salariul de bază minim brut pe țară, fiind stabilită o creștere a claselor de salarizare cu 20.583%. Scopul propunerii este ca salariații companiei să nu înregistreze diminuări ale veniturilor salariale nete.

Reprezentanții organizațiilor sindicale au solicitat un termen până în data de 19 decembrie 2017 pentru analiza anexei 1 propusă de administrație.

Alianța Federațiilor Tehnice Feroviare sesizează faptul că în urma prevederilor OUG 79/2017 salariații care beneficiau de scutire de la plata impozitului pe venit vor suferi diminuări ale veniturilor nete, motiv pentru care consideră necesară identificarea unor soluții pentru păstrarea veniturilor acestora. A.F.T.F. solicită introducerea în actul adițional la CCM sau ca nota la Anexa 1 a unei prevederi prin care în cazul în care după lichidarea lunii ianuarie 2018 se constată diminuări ale veniturilor nete, părțile se vor întâlni pentru renegocierea anexei nr. 1 la CCM.

Se solicită modificarea art. 63 litera j) din CCM, precum și analiza posibilității acordării unor clase de salarizare.

Următoarea întâlnire va avea loc în data de 19.12.2017.

Documentele de ședință se găsesc în secțiunea ședințe, accesibila doar membrilor înregistrați.

 

Astăzi, 7.11.2017 reprezentanții organizațiilor Sindicale reprezentative s-au întâlnit cu conducerea CNCF CFR SA. Din partea Alianței Federațiilor Tehnice Feroviare au participat: Iulică Măntescu, Iulian Burtan și Georgel Petrache.

Subiectele discutate:

 1. Situația economico-financiară a CFR SA privitor la fondul de salarii. Cu privire la acest subiect s-a dispus plata orelor suplimentare efectuate până la data de 31.08.2017. După data de 15 noiembrie reprezentanții CFR SA vor prezenta situația execuției bugetare a fondului de salarii.
 2. Discuții de principiu asupra proiectului de modificare a Codului Fiscal prin transferul integral al contribuțiilor sociale din sarcina angajatorului în sarcina angajatului. Această modificare radicală a taxării muncii va genera probabil probleme uriașe în modul de stabilire a salariilor de bază, âinând cont de sporuri, deduceri, regimuri diferite de muncă, precum și prevederile care vor fi cuprinse în legea bugetului de stat. Întrucât la această dată nu există nimic clar reprezentanții CFR SA nu au putut da un răspuns cu privire la acest punct. Cert este faptul că acest transfer de taxe presupune calcule pe fiecare salariat în parte, act adițional la CCM și încheierea de acte adiționale la contractele individuale de muncă până la 1 ianuarie 2017, în caz contrar existând riscul ca venitul net al lunii ianuarie 2018 al fiecărui salariat să fie mai mic cu cca. 22%. Deși speram că Guvernul va renunța la această măsură se pare că mâine, 08.11.2017 măsura transferului contribuțiilor va fi promovată prin hotărâre de guvern, cu toată opoziția sindicatelor și patronatelor.

Discuția va fi reluată după data de 15 noiembrie 2017. La această dată CFR SA nu are încă numit Director General.

Transferul contribuțiilor sociale din sarcina angajatorului în sarcina salariatului reprezintă în opinia noastră un nou experiment în care salariatul roman este în rol de cobai, experiment care vine ca o continuare a celor din anul 2011, când prin modificarea Codului Muncii și a Legii Dialogului Social au fost restrânse drastic drepturile lucrătorilor din România.

Dacă experimentele din anul 2011 au vizat restrângerea forței de organizare și acțiune a lucrătorilor contra abuzurilor comise de angajatori, experimentul transferului contribuțiilor sociale în sarcina salariatului va afecta direct venitul net al acestuia, atât în mediul bugetar și al societăților la care statul este acționar, cât mai ales în mediul privat.

Împovărarea angajatului prin această măsură îi va diminua veniturile. Azi angajatul plătește contribuții sociale 16,5% și impozit pe salarii – 16%, de la 1 ianuarie salariatul va plăti contribuții sociale – 35% și impozit pe salariu 10%. Angajatorul plătește azi contribuții sociale – 22,75%, de la 1 ianuarie 2018 va plăti – 0%.

Actualmente Guvernul nu poate garanta includerea contribuțiilor angajatorului în câștigul salarial brut decât în cazul salariului minim și al salariilor din sectorul bugetar, iar în acest moment peste 25% din salariații din România sunt plătiți la nivelul salariului minim, așadar ierarhia salarială va fi în mod excesiv aplatizată.

În opinia noastră, vorbind doar de salariații feroviari, chiar și prin includerea contribuțiilor sociale în salariul de bază și diminuarea impozitului pe venit de la 16 la 10 %, venitul net al majorității salariaților pe care îi reprezentăm va scădea cu sume cuprinse între 80 și 150 de lei (funcție de actualul nivel salarial, sporurile aferente funcției sau specificul activității: program normal de 8 ore, regim de tură, etc).

În urma acestui transfer, la 1 ianuarie 2018, creșterea reală a salariului minim va fi 0, în sumă nominală salariul minim net pe economie va crește cu 1 leu (noul salariu minim anunțat pentru 1 ianuarie 2018 fiind de 1750lei). Creșterea salariului minim de la 1450 la 1550, asa cum era anunțat în programul de guvernare, în condițiile păstrării actualului sistem de contribuții, ar fi însemnat creșterea salariului minim net cu 68 lei.

În fapt, Guvernul poate garanta păstrarea salariului minim net doar pentru cei care la 31 decembrie 2017 erau plătiți la nivelul salariului minim. Salariații ale căror salarii sunt situate în intervalul 1450 – 1750 vor fi la fel de expuși riscului de diminuare a salariului net.

Pentru salariații din sectorul economic, alții decât cei încadrați la nivelul salariului minim, Guvernul se bazează în acest proces pe un singur mecanism – buna credință a angajatorilor sau altfel spus ”mila lui Dumnezeu”.

Cel mai probabil salariații din sectorul privat vor suporta din salariul net acest transfer, cu unele ajustări generate de evoluția salariului minim.

Chiar dacă toți angajatorii din România ar da dovadă de bună credință, atât pentru ei cat și pentru angajaţi, acest proces de transfer va fi un coșmar. În baza de cacul a contribuțiilor sociale sunt incluse componente ale salariului cum ar fi sporuri, sau beneficii în bani sau în natură – care sunt sau nu permanente, drept urmare, și dacă angajatorul ar fi de acord să includă în câștigul salarial contribuțiile plătite anterior de angajator, acest proces ar fi unul extrem de greoi și birocratic. Cel mai probabil în cazul componentelor ce nu sunt permanente, creșterea cotei de contribuții va fi suportată în întregime de salariat.

De exemplu, la un salariu brut de 2500 lei, salariatul va pierde până la 297 lei, adică o reducere nominală cu aproximativ 17% a salariului net.

De asemenea, prin acest experiment rămân fără finanțare o serie de fonduri, cum ar fi asigurările de șomaj, asigurările în caz de accidente de muncă și boli profesionale, garantarea creanțelor salariale în cazul insolvenței angajatorului, asigurarea pentru concedii medicale și indemnizații. Neoficial se anunță că acestea vor fi preluate în plată de bugetul de stat, oficial nu se cunoaște ce se va întâmpla cu aceste prestații.

Sindicatul CTF Brașov reprezentând salariați din CNCF CFR SA susține campania demarată de Blocul Național Sindical și spune NU EXPERIMENTELOR SOCIALE PE ROMÂNI . Considerăm că 27 de ani de experimente pe români sunt suficiente și suntem pregătiți pentru declanșarea și susținerea continuă a protestelor până la renunțarea la acest experiment unic în Europa și în lume.

 

Regulatorul de circulatie Tg.Mures organizeaza in data de 20.09.2017 ora 10,00 EXAMEN / CONCURS in vederea ocuparii urmatoarelor posturi :
– Doua posturi de OPERATOR RC II la R.C.TG.MURES.
CONDITII DE PARTICIPARE :
– Absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat.
– Act doveditor privind certificarea meseriei de operator RC.
– Aviz medical si aviz psihologic apt pentru functia de operator RC.
– Vechimea minima in specialitate 5 ani IDM,din care 2 ani IDM dispozitor in statie.
Candidatii sa provina din unitatile Sucursalei Regionale CF.Brasov.
Tematica de concurs se afla la inspector RU la R.C.Tg.Mures,telefon nr.403215.
Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la R.C.Tg.Mures Comp.R.U. pana in data de 18.09.2017.

REGULATORUL DE CIRCULATIE TG.MURES organizeaza in data de 10.08.2017 ora 10,00 examen/concurs in vederea ocuparii urmatorului post :

– 1 Post de IDM RESPONSABIL HALTA la statia GHEORGHENI – HM.VOSLOBENI.

CONDITII DE PARTICIPARE :

– Absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat.

– Act doveditor privind certificarea meseriei de IDM.

– Aviz medico – psihologic apt ( pentru IDM ).

– Autorizarea in functie ( pentru IDM ).

Candidatii sa provina din unitatile Sucursalei Regionale C.F.Brasov.

Tematica de concurs se afla la inspector R.U.la R.C.TG.MURES tel.nr.403215.

Dosarele pentru inscriere la concurs se vor depune la R.C.TG.MURES – COMP.RU pana in data de 04.08.2017.

Directia Resurse Umane din cadrul C.N.C.F. “CFR”-S.A., cu sediul in Ministerul Transporturilor, etj.3, camera 103 (aripa Grivita), organizeaza concurs, in data de 26.07.2017, ora 10, in vederea ocuparii a doua posturi vacante de dispecer circulatie II  la Regulatorul Central de Coordonare a Traficului din cadrul Directiei Trafic din centralul CNCF “CFR”-SA.

Conditii de participare:

Numai salariati din cadrul CNCF”CFR”- SA care indeplinesc conditiile minime  de pregatire si vechime, respectiv:

– absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat si curs operator sau sef statie, cu o vechime minima de 8 ani, din care 4 ani operator II la regulatorul de circulatie.

Dosarele de participare la concurs se vor depune la Directia Resurse Umane – Serviciul Personal, Salarizare, pana la data de  21.07.2017 si vor cuprinde:

–  cererea de participare la concurs  vizata de directorul Directiei Trafic;

–  curriculum vitae;

–  actele de studii ;

–  copie a carnetului de munca ;

–  adeverinte de vechime in munca, care inlocuiesc carnetul de munca;

– B.I. sau C.I., certificat nastere, certificat casatorie (dupa caz), etc.

Tematica si bibliografia necesara se pot consulta la Serviciul Personal, Salarizare din cadrul Directiei Resurse Umane – tel.122304.

În 18 noiembrie 2011 Divizia Trafic Braşov scoatea de la plata sporul de condiţii nocive în ramura trafic, urmare a unui buletin de determinări cu valori care depăşeau normele maxime admise pentru locurile de muncă expertizate, însă cu sau fără intenţie interpretat eronat.

Măsura nu a rămas fără reacţie din partea organizaţiilor sindicale, însă demersurile făcute pe linie administrativă, respectiv comisii mixte patronat – sindicate, comitete de securitate şi sănătate în muncă, adrese şi petiţii au rămas fără efect.

Între timp echipa Sindicatului CTF Braşov s-a apucat de muncă, construind cazul cărămidă cu cărămidă ( legislaţie, date, acte, interpretarea datelor, etc. ). Între timp deja o organizaţie sindicală deja pierduse un proces în acest caz.

În luna mai 2012 a fost introdusă acţiunea Sindicatului CTF Braşov, acţiune în care am solicitat şi expertiza tehnică judiciară. Costul expertizei a fost de 7.900 de lei. Rezultatul expertizei a ajutat alte organizaţii sindicale, care între timp pierduseră procesul pe acest caz la tribunal să câştige la Curtea de Apel.

Munca nu s-a oprit la expertiză, ci a continuat. Astfel, în urma adresei Sindicatului CTF Braşov către Direcţia de Sănătate Publică, s-au adus lămuriri cu privire la concluziile buletinului de determinare care a stat la baza eliminării sporului de condiţii nocive. Răspunsul DSP a confirmat faptul că demersurile noastre sunt temeinice şi legale, însă Sucursala Regională CF Braşov nu a luat măsuri pentru intrarea în legalitate şi reintroducerea sporului de condiţii nocive.

Asta deşi am continuat adresele şi sesizările în toate şedinţele comisiilor constituite la nivelul Sucursalei RCF Braşov, înaintând şi o petiţie către Ministerul Transporturilor, petiţie rămasă fără răspuns.

Tribunalul Braşov a constatat legalitatea solicitării noastre, însă a dispus în mod neaşteptat plata drepturilor salariale doar până la 31.12.2013, fără a se pronunţa asupra actualizării sumelor cu rata inflaţiei şi dobânda legală. În urma cererii noastre de completare a sentinţei, Tribunalul Braşov a admis actualizarea sumelor.

Împotriva acestei sentinţe a fost formulat apel atât de către Sucursala Regională CF Braşov, cât şi de către Sindicatul CTF Braşov, întrucât solicitarea noastră era de plată a drepturilor salariale până la data pronunţării sentinţei şi reintroducerea dreptului în actele adiţionale la Contractul Individual de Muncă.

Pe parcursul derulării acţiunii la Curtea de Apel, au fost continuate demersurile de reintroducere a sporului de condiţii nocive în actele adiţionale la CIM, acţiune ce a avut ca efect reintroducerea începând cu data de 15 mai 2017 a sporului de condiţii nocive TUTUROR salariaţilor din ramura de Trafic de pe raza Sucursalei RCF Braşov. O primă victorie şi cea mai importantă.

Conform actului de mai sus motivul pentru care procesele au fost judecate în favoarea sindicatelor a fost prezentarea în instanța de apel, de către sindicate a adresei Direcției de Sănătate Publică Brașov, emisă la solicitarea sindicatelor prin actul nr. 40/ctf/13.04.2014 – act al Sindicatului CTF Brașov (pe care il regasiti mai sus).

După 6 amânări de pronunțare a sentinței, datorită divergenței între cei doi judecători din completul de la Curtea de Apel, s-a format un complet de divergență prin introducerea celui de al treilea judecător.

Ieri, 3 iulie 2017 acțiunea noastră a ajuns la final. Curtea de Apel Brașov s-a pronunțat și a admis apelul formulat de Sindicatul CTF Brașov și plata drepturilor salariale de la data de 01.05.2012 până la 15 mai 2017, actualizate cu rata inflației și dobânda legală.

Au fost 5 ani de muncă, însă rezultatul benefic nu doar membrilor Sindicatului CTF Brașov, ci tuturor salariaților din ramura de Trafic de pe raza SRCF Brașov a făcut ca munca și banii investiți să nu fie în zadar. Unii și-au pierdut încrederea și au dezertat crezând în promisiuni deșarte și nu în munca continuă, alții au rămas alături de noi. Acestora din urmă le mulțumim pentru încredere și susținere.

Alături de echipa CTF (Ana Constantin, Cruceru Daniel, Petrache Georgel) alocată acestui caz a stat întotdeauna doamna avocat Adina Vizante, a cărei implicare a dus la câștigarea acestui caz și la reintroducerea acestui spor. Merită menționat faptul că deși ar fi avut  tot interesul ca procesele să continue, a dat dovadă de implicare punând interesul salariaților mai presus decât interesul propriu. Mulțumim pe această cale doamnei avocat Adina Vizante pentru munca și implicarea de care a dat dovada.

 

Având în vedere prevederile CCM 2017-2018 la CNCF CFR SA, in data de 21 iunie 2017 s-a semnat acordul privind utilizarea fondului de cheltuieli sociale constituit prin aplicarea unei cote de max. 5% din cheltuielile cu salariile baza art. 25 lit. b din Legea 227/2015 – Codul Fiscal.

Părţile au convenit ca, în conformitate cu prevederile CCM 2017 -2018 şi art. 25 lit. b din Codul Fiscal, în anul 2016 să se efectueze cheltuieli pentru:

 • acordare ajutoare de naştere şi înmormântare, după caz;
 • decontare cheltuieli de transport, după caz;
 • decontare diverse indemnizaţii (exemplu: indemnizaţie de mutare), după caz;
 • acordare ajutoare sociale salariaţilor proprii  pentru boli grave sau incurabile, proteze, precum şi pentru pierderile suferite în gospodărie în sumă totală de 1.250,00 mii lei;
 • decontarea a jumătate din cheltuielile efectuate de salariaţi pentru servicii turistice de odihnă şi/sau tratament, dar nu mai mult de 800 lei/salariat. În cazul salariaţilor soţ – soţie, ambii angajaţi la CNCF CFR SA, aceştia vor beneficia de această reducere.

Pentru decontarea acestor cheltuieli salariaţii vor prezenta o solicitare de decontare a sumelor cheltuite (vizată de organizaţia sindicală a cărui membru este) însoţită de:

 1. facturi fiscale (exemplar original) emise de agenţii de turism, hoteluri şi pensiuni turistice şi de unităţi / baze de tratament;
 2. documente care să ateste efectuarea plăţii (chitanţă sau bon fiscal, exemplar original);
 3. copie conformă cu originalul a cererii de concediu de odihnă aprobată potrivit reglementărilor interne ale CFR SA;
 4. declaraţie pe proprie răspundere a salariaţilor din care să reiasă că au beneficiat de serviciile menţionate în factura fiscală.

Documentele prevăzute la punctele 1 şi 2 în cazul salariaţilor soţ-soţie , angajaţi la unităţi CFR care depun cereri de acordare a reducerii contravalorii serviciilor turistice şi /sau tratament, în cazul în care au fost depuse în original de soţ / soţie în unitatea în care îşi desfăşoară activitatea, celălalt membru de familie beneficiar, poate depune la unitate copii legalizate conform cu originalul sau copii certificate conform cu originalul de către unitatea care deţine aceste documente originale.

Considerând probabil că şi-a îndeplinit 100% obligaţiile faţă de salariaţi, obligaţii asumate prin CCM sau impuse de legislaţia în vigoare, că a asigurat repaosul săptămânal salariaţilor, că a asigurat echipament individual de muncă, surse de apă potabilă, încălzire, iluminat, etc, conducerea Sucursalei Regionale CF Braşov a dispus cercetarea disciplinară a salariaţilor care au încetat voluntar activitatea în data de 22 martie 2017 considerând că aceştia nu şi-au îndeplinit atribuţiile de serviciu, uitând că nici ei nu şi-au îndeplinit obligaţiile faţă de proprii salariaţi. Şi nu de ieri de azi, ci de ani de zile.

De fapt conducerea Regionalei CF Braşov iniţiază o formă de represalii asupra salariaţilor care în ultimii ani au devenit tot mai vocali solicitându-şi drepturile prin acţiuni în instanţă sau sesizări la Inspectoratele Teritoriale de Muncă, culminând probabil cu refuzul de semnare a actelor adiţionale la contractele individuale de muncă.

La solicitarea membrilor de sindicat vom asigura asistenţa sindicala atât pe durata cercetărilor disciplinare, cât şi în instanţă pentru contestarea eventualelor sancţiuni.

Acţiunea Sucursalei RCF Braşov nu va rămâne fără răspuns din partea noastră. In fiecare zi de cercetare disciplinară se vor înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă un număr cel puţin egal de sesizări cu cel al numărului de membri de sindicat cercetaţi. Dacă salariaţii vor plăti pentru ceea ce SRCF Braşov consideră a fi neîndeplinirea sarcinilor de serviciu, considerăm normal ca şi cei care nu şi-au îndeplinit obligaţiile faţă de salariaţi să plătească.

 

Inregistreaza-te:

Logout

Facebook Profile