În 18 noiembrie 2011 Divizia Trafic Braşov scoatea de la plata sporul de condiţii nocive în ramura trafic, urmare a unui buletin de determinări cu valori care depăşeau normele maxime admise pentru locurile de muncă expertizate, însă cu sau fără intenţie interpretat eronat.

Măsura nu a rămas fără reacţie din partea organizaţiilor sindicale, însă demersurile făcute pe linie administrativă, respectiv comisii mixte patronat – sindicate, comitete de securitate şi sănătate în muncă, adrese şi petiţii au rămas fără efect.

Între timp echipa Sindicatului CTF Braşov s-a apucat de muncă, construind cazul cărămidă cu cărămidă ( legislaţie, date, acte, interpretarea datelor, etc. ). Între timp deja o organizaţie sindicală deja pierduse un proces în acest caz.

În luna mai 2012 a fost introdusă acţiunea Sindicatului CTF Braşov, acţiune în care am solicitat şi expertiza tehnică judiciară. Costul expertizei a fost de 7.900 de lei. Rezultatul expertizei a ajutat alte organizaţii sindicale, care între timp pierduseră procesul pe acest caz la tribunal să câştige la Curtea de Apel.

Munca nu s-a oprit la expertiză, ci a continuat. Astfel, în urma adresei Sindicatului CTF Braşov către Direcţia de Sănătate Publică, s-au adus lămuriri cu privire la concluziile buletinului de determinare care a stat la baza eliminării sporului de condiţii nocive. Răspunsul DSP a confirmat faptul că demersurile noastre sunt temeinice şi legale, însă Sucursala Regională CF Braşov nu a luat măsuri pentru intrarea în legalitate şi reintroducerea sporului de condiţii nocive.

Asta deşi am continuat adresele şi sesizările în toate şedinţele comisiilor constituite la nivelul Sucursalei RCF Braşov, înaintând şi o petiţie către Ministerul Transporturilor, petiţie rămasă fără răspuns.

Tribunalul Braşov a constatat legalitatea solicitării noastre, însă a dispus în mod neaşteptat plata drepturilor salariale doar până la 31.12.2013, fără a se pronunţa asupra actualizării sumelor cu rata inflaţiei şi dobânda legală. În urma cererii noastre de completare a sentinţei, Tribunalul Braşov a admis actualizarea sumelor.

Împotriva acestei sentinţe a fost formulat apel atât de către Sucursala Regională CF Braşov, cât şi de către Sindicatul CTF Braşov, întrucât solicitarea noastră era de plată a drepturilor salariale până la data pronunţării sentinţei şi reintroducerea dreptului în actele adiţionale la Contractul Individual de Muncă.

Pe parcursul derulării acţiunii la Curtea de Apel, au fost continuate demersurile de reintroducere a sporului de condiţii nocive în actele adiţionale la CIM, acţiune ce a avut ca efect reintroducerea începând cu data de 15 mai 2017 a sporului de condiţii nocive TUTUROR salariaţilor din ramura de Trafic de pe raza Sucursalei RCF Braşov. O primă victorie şi cea mai importantă.

Conform actului de mai sus motivul pentru care procesele au fost judecate în favoarea sindicatelor a fost prezentarea în instanța de apel, de către sindicate a adresei Direcției de Sănătate Publică Brașov, emisă la solicitarea sindicatelor prin actul nr. 40/ctf/13.04.2014 – act al Sindicatului CTF Brașov (pe care il regasiti mai sus).

După 6 amânări de pronunțare a sentinței, datorită divergenței între cei doi judecători din completul de la Curtea de Apel, s-a format un complet de divergență prin introducerea celui de al treilea judecător.

Ieri, 3 iulie 2017 acțiunea noastră a ajuns la final. Curtea de Apel Brașov s-a pronunțat și a admis apelul formulat de Sindicatul CTF Brașov și plata drepturilor salariale de la data de 01.05.2012 până la 15 mai 2017, actualizate cu rata inflației și dobânda legală.

Au fost 5 ani de muncă, însă rezultatul benefic nu doar membrilor Sindicatului CTF Brașov, ci tuturor salariaților din ramura de Trafic de pe raza SRCF Brașov a făcut ca munca și banii investiți să nu fie în zadar. Unii și-au pierdut încrederea și au dezertat crezând în promisiuni deșarte și nu în munca continuă, alții au rămas alături de noi. Acestora din urmă le mulțumim pentru încredere și susținere.

Alături de echipa CTF (Ana Constantin, Cruceru Daniel, Petrache Georgel) alocată acestui caz a stat întotdeauna doamna avocat Adina Vizante, a cărei implicare a dus la câștigarea acestui caz și la reintroducerea acestui spor. Merită menționat faptul că deși ar fi avut  tot interesul ca procesele să continue, a dat dovadă de implicare punând interesul salariaților mai presus decât interesul propriu. Mulțumim pe această cale doamnei avocat Adina Vizante pentru munca și implicarea de care a dat dovada.

 

Inregistreaza-te:

Logout
Facebook Profile