Sindicatul are ca scop organizarea internă a membrilor săi în relaţiile cu administraţia şi orice organizaţie, pentru apărarea şi promovarea drepturilor şi intereselor personale, sociale, economice, cultural-sportive şi orice alte drepturi neprecizate, ale membrilor săi.
Sursa: Statutul Sindicatului CTF Brașov
Pornind în anul 2003 de la ideea de a strânge în aceeași organizație toți salariații din ramura instalații de pe raza Regionalei CFR Brașov, după ani de experiență și muncă depusă în interesul membrilor de sindicat, am constatat faptul (recunoscut de fiecare dintre noi, chiar dacă nu cu glas tare) că separarea pe ramuri de activitate, din punct de vedere sindical nu este oportună: diminuează puterea de reacție, gradul de solidaritate este limitat, puterea de reprezentare este limitată. În ultimii ani în Sindicatul CTF Brașov s-au înscris membri din ramura de mișcare și mai nou din ramura de linii.
În Sindicatul CTF Brașov considerăm că MEMBRII DE SINDICAT sunt cei mai importanți. Fiecare membru, indiferent de funcție, are aceleași drepturi și obligații.  Încercăm să readucem în conștiința membrilor noștri sentimente care în aceste vremuri par demult uitate: SOLIDARITATE și UNITATE! În acest scop, la fel au fost reprezentați în fața comisiilor de cercetare, precum și pentru rezolvarea diverselor probleme apărute montatorii, electromecanicii, impiegați de mișcare, șefi de districte, dar și șefi de secție sau contabili șefi. Fără nici o deosebire. Pentru că indiferent de funcție toți salariații sunt LUCRĂTORI. Nu o spunem noi, o spune Uniunea Europeană.
În zilele noastre apartenența la o ramură de activitate, nu mai constituie motiv de separări sindicale. Singurele obiective trebuie să fie creșterea veniturilor membrilor de sindicat și păstrarea locurilor de muncă. Nu de o mai puțină importanță sunt și alte aspecte: securitatea și sănătatea în muncă și implicit condițiile de muncă, prevenirea abuzurilor unor administratori trecători, problemele sociale, etc.
Un sindicat este puternic datorită membrilor săi nu datorită liderului. Pentru ca un sindicat să fie puternic este necesară implicarea activă a fiecărui membru de sindicat, atât prin expunerea ideilor și problemelor din teren, cât și prin participarea la acțiunile de protest inițiate de către sindicat.
Sintetizând ideile de mai sus, am putea spune că scopul nostru în acest moment este de a regândi organizarea sindicală pentru a regăsi UNITATEA și SOLIDARITATEA specifice ceferiștilor de odinioară. Abia atunci vor putea fi atinse și celelalte obiective.
Georgel Petrache

Ultimele stiri