Ajutoare sociale din fondul de maxim 5% aplicat asupra fondului de salarii la CNCF CFR SA

Formulare decontare 50% contravaloare bilet odihnă și / sau tratament, nu mai mult de 800 lei.

Pentru decontarea acestor cheltuieli salariaţii vor prezenta o solicitare de decontare a sumelor cheltuite (vizată de organizaţia sindicală a cărui membru este) însoţită de:

  1. facturi fiscale (exemplar original) emise de agenţii de turism, hoteluri şi pensiuni turistice şi de unităţi / baze de tratament;
  2. documente care să ateste efectuarea plăţii (chitanţă sau bon fiscal, exemplar original);
  3. copie conformă cu originalul a cererii de concediu de odihnă aprobată potrivit reglementărilor interne ale CFR SA;
  4. declaraţie pe proprie răspundere a salariaţilor din care să reiasă că au beneficiat de serviciile menţionate în factura fiscală.

Formulare ajutoare sociale acordate de Sindicatul CTF Brașov

ASISTENȚĂ SINDICALĂ


Ultimele stiri