Intrebare: Ce se intâmplă cu consemnul și încazarmarea în lipsa CCM / Acord?

Răspuns: Pe Regionala Brașov a fost emis un act al Serviciului Economic prin care se specifică faptul că plata orelor prestate pentru consemn la domiciliu, încazarmare și suspendarea serviciului de mișcare se va face conform prevederilor regulamentului intern. În cazul lipsei CCM, Regulamentul intern generează drepturi și obligații de ambele părți, astfel încât se plata  orelor lucrate în aceste sisteme se poate face în continuare ca și până acum.

Intrebare: Cum se acordă drepturile salariale și de personal în lipsa CCM?

Răspuns: Drepturile salariale și de personal în lipsa CCM se acordă astfel:

 • Spor de vechime în muncă – conform CIM (contract individual de muncă)
 • Spor pentru condiții grele de muncă feroviară – conform CIM (contract individual de muncă)
 • Spor pentru condiții de muncă feroviară – conform CIM (contract individual de muncă)
 • Spor de condiții periculoase – conform CIM (contract individual de muncă)
 • Spor de șantier – conform CIM (contract individual de muncă)
 • Spor pentru conducerea formației de lucru – conform CIM (contract individual de muncă)
 • Spor pentru munca prestată în timpul nopții – conform Codului Muncii art. 126, în procent de 25 % dacă durata muncii este de cel puțin 3 ore. În cazul în care durata muncii este mai mică de 3 ore programul de lucru se va reduce cu o oră față de durata normală a zilei de lucru
 • Zile libere plătite – nu se acordă, cu excepția celor prevăzute în legi speciale. În cazul în care evenimentul s-a produs pe durata de valabilitate a acordului se poate acorda ZLP, întrucât acordarea nu este condiționată de momentul nașterii dreptului, solicitarea de acordare a ZLP ramânând valabilă timp de 60 de zile.
 • Indemnizația de delegare, se acordă conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 60/2015 astfel: 17 lei/zi delegare sau detașare în altă localitate, 45 lei / noapte compensare cheltuieli de cazare ale personalului aflat în delegație și nu se cazează în unități de cazare.
 • Ajutoare materiale naștere, deces, căsătorie – nu se acordă
 • Indemnizație pensionare – nu se acordă
 • Ore suplimentare – conform Codului Muncii, munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia. În cazul în care compensarea nu este posibilă se vor plăti cu un spor de minim 75 % . În cazul în care sporul pentru ore suplimentare este prevăzut în CIM se vor plăti conform acestuia, dar nu mai puțin de 75%
 • spor de condiții nocive – conform CIM
 • spor ore festive – în Codului Muncii nu există noțiunea de ore festive. Doar plata orelor lucrate în zile de sarbatori legale este reglementată, în sensul că se plătesc cu un spor de 100%. Am solicitat avocaților cu care colaboram un punct de vedere cu privire la următoarele reglementări care pot fi de ajutor în această situație.
  • Codul Muncii art. 138
  (1) În cazul unor lucrări urgente, a căror executare imediată este necesară pentru organizarea unor măsuri de salvare a persoanelor sau bunurilor angajatorului, pentru evitarea unor accidente iminente sau pentru înlăturarea efectelor pe care aceste accidente le-au produs asupra materialelor, instalaţiilor sau clădirilor unităţii, repausul săptămânal poate fi suspendat pentru personalul necesar în vederea executării acestor lucrări.
  (2) Salariaţii al căror repaus săptămânal a fost suspendat în condiţiile alin. (1) au dreptul la dublul compensaţiilor cuvenite potrivit art. 123 alin. (2) .
 • Art 123 (2) Sporul pentru munca suplimentară, acordat în condiţiile prevăzute la alin. (1) , se stabileşte prin negociere, în cadrul contractului colectiv de muncă sau, după caz, al contractului individual de muncă, şi nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază.
 • Zile de sărbătoare legală – Codul Muncii
  Art. 142 (1) Salariaţilor care lucrează în unităţile prevăzute la art. 140, precum şi la locurile de muncă prevăzute la art. 141 li se asigură compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile.
  (2) În cazul în care, din motive justificate, nu se acordă zile libere, salariaţii beneficiază, pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală, de un spor la salariul de bază ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bază  corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru.
 • Tichete de masă – nu se acorda

Ultimele stiri