Directia Resurse Umane din cadrul C.N.C.F. “CFR”-S.A., cu sediul in Ministerul Transporturilor, etj.3, camera 103 (aripa Grivita), organizeaza concurs, in data de 26.07.2017, ora 10, in vederea ocuparii a doua posturi vacante de dispecer circulatie II  la Regulatorul Central de Coordonare a Traficului din cadrul Directiei Trafic din centralul CNCF “CFR”-SA.

Conditii de participare:

Numai salariati din cadrul CNCF”CFR”- SA care indeplinesc conditiile minime  de pregatire si vechime, respectiv:

– absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat si curs operator sau sef statie, cu o vechime minima de 8 ani, din care 4 ani operator II la regulatorul de circulatie.

Dosarele de participare la concurs se vor depune la Directia Resurse Umane – Serviciul Personal, Salarizare, pana la data de  21.07.2017 si vor cuprinde:

–  cererea de participare la concurs  vizata de directorul Directiei Trafic;

–  curriculum vitae;

–  actele de studii ;

–  copie a carnetului de munca ;

–  adeverinte de vechime in munca, care inlocuiesc carnetul de munca;

– B.I. sau C.I., certificat nastere, certificat casatorie (dupa caz), etc.

Tematica si bibliografia necesara se pot consulta la Serviciul Personal, Salarizare din cadrul Directiei Resurse Umane – tel.122304.

Inregistreaza-te:

Logout
Facebook Profile