Transferul contribuțiilor sociale din sarcina angajatorului în sarcina salariatului reprezintă în opinia noastră un nou experiment în care salariatul roman este în rol de cobai, experiment care vine ca o continuare a celor din anul 2011, când prin modificarea Codului Muncii și a Legii Dialogului Social au fost restrânse drastic drepturile lucrătorilor din România.

Dacă experimentele din anul 2011 au vizat restrângerea forței de organizare și acțiune a lucrătorilor contra abuzurilor comise de angajatori, experimentul transferului contribuțiilor sociale în sarcina salariatului va afecta direct venitul net al acestuia, atât în mediul bugetar și al societăților la care statul este acționar, cât mai ales în mediul privat.

Împovărarea angajatului prin această măsură îi va diminua veniturile. Azi angajatul plătește contribuții sociale 16,5% și impozit pe salarii – 16%, de la 1 ianuarie salariatul va plăti contribuții sociale – 35% și impozit pe salariu 10%. Angajatorul plătește azi contribuții sociale – 22,75%, de la 1 ianuarie 2018 va plăti – 0%.

Actualmente Guvernul nu poate garanta includerea contribuțiilor angajatorului în câștigul salarial brut decât în cazul salariului minim și al salariilor din sectorul bugetar, iar în acest moment peste 25% din salariații din România sunt plătiți la nivelul salariului minim, așadar ierarhia salarială va fi în mod excesiv aplatizată.

În opinia noastră, vorbind doar de salariații feroviari, chiar și prin includerea contribuțiilor sociale în salariul de bază și diminuarea impozitului pe venit de la 16 la 10 %, venitul net al majorității salariaților pe care îi reprezentăm va scădea cu sume cuprinse între 80 și 150 de lei (funcție de actualul nivel salarial, sporurile aferente funcției sau specificul activității: program normal de 8 ore, regim de tură, etc).

În urma acestui transfer, la 1 ianuarie 2018, creșterea reală a salariului minim va fi 0, în sumă nominală salariul minim net pe economie va crește cu 1 leu (noul salariu minim anunțat pentru 1 ianuarie 2018 fiind de 1750lei). Creșterea salariului minim de la 1450 la 1550, asa cum era anunțat în programul de guvernare, în condițiile păstrării actualului sistem de contribuții, ar fi însemnat creșterea salariului minim net cu 68 lei.

În fapt, Guvernul poate garanta păstrarea salariului minim net doar pentru cei care la 31 decembrie 2017 erau plătiți la nivelul salariului minim. Salariații ale căror salarii sunt situate în intervalul 1450 – 1750 vor fi la fel de expuși riscului de diminuare a salariului net.

Pentru salariații din sectorul economic, alții decât cei încadrați la nivelul salariului minim, Guvernul se bazează în acest proces pe un singur mecanism – buna credință a angajatorilor sau altfel spus ”mila lui Dumnezeu”.

Cel mai probabil salariații din sectorul privat vor suporta din salariul net acest transfer, cu unele ajustări generate de evoluția salariului minim.

Chiar dacă toți angajatorii din România ar da dovadă de bună credință, atât pentru ei cat și pentru angajaţi, acest proces de transfer va fi un coșmar. În baza de cacul a contribuțiilor sociale sunt incluse componente ale salariului cum ar fi sporuri, sau beneficii în bani sau în natură – care sunt sau nu permanente, drept urmare, și dacă angajatorul ar fi de acord să includă în câștigul salarial contribuțiile plătite anterior de angajator, acest proces ar fi unul extrem de greoi și birocratic. Cel mai probabil în cazul componentelor ce nu sunt permanente, creșterea cotei de contribuții va fi suportată în întregime de salariat.

De exemplu, la un salariu brut de 2500 lei, salariatul va pierde până la 297 lei, adică o reducere nominală cu aproximativ 17% a salariului net.

De asemenea, prin acest experiment rămân fără finanțare o serie de fonduri, cum ar fi asigurările de șomaj, asigurările în caz de accidente de muncă și boli profesionale, garantarea creanțelor salariale în cazul insolvenței angajatorului, asigurarea pentru concedii medicale și indemnizații. Neoficial se anunță că acestea vor fi preluate în plată de bugetul de stat, oficial nu se cunoaște ce se va întâmpla cu aceste prestații.

Sindicatul CTF Brașov reprezentând salariați din CNCF CFR SA susține campania demarată de Blocul Național Sindical și spune NU EXPERIMENTELOR SOCIALE PE ROMÂNI . Considerăm că 27 de ani de experimente pe români sunt suficiente și suntem pregătiți pentru declanșarea și susținerea continuă a protestelor până la renunțarea la acest experiment unic în Europa și în lume.

 

Inregistreaza-te:

Logout
Facebook Profile