Vrei sa fii membru al Sindicatului CTF Brasov? Nimic mai simplu.

Descarca formularul si printează. Formularul completat se transmite liderului din zona dvs, pe fax sau e-mail sau direct la compartimentul resurse umane din unitatea dvs. Este indicat ca la serviciul RU sa depuneti copie și să solicitați nr. de înregistrare. Mai departe ne ocupam noi. In prealabil va sfatuim sa cititi statutul si regulamentul de organizare si functionare, pentru a va asigura de cunoasterea drepturilor si obligatiilor ce va revin in calitate de membru al Sindicatului CTF Brasov.

Va multumim pentru alegerea facuta.

Nu uitati: UNITATE INSEAMNA PUTERE!

Formular: ADEZIUNE – SINDICAT CTF BRASOV

 

  Formular de Adeziune


  Subsemnatul(a) , domiciliat in , nascut(a) in data de , in localitatea , judetul , posesor al C.I. seria , nr. , CNP , absolvent(a) al/a , avand functia de , in cadrul unitatii , compartiment / Sectia , district / statia , telefon , fax , e-mail , solicit aderarea la SINDICATUL C.T.F. BRASOV al carui membru cu obligatii si drepturi depline ma consider, incepand cu data semnarii prezentei, conform Statutului si a celorlalte reflementari ale sindicatului, in conditiile validarii de catre organele de conducere a prezentei adeziuni.

  Sunt de acord, fara alta semnatura, notificare sau procedura prealabila, sa achit lunar cotizatia de sindicat, incepand cu luna aderarii, prin retinere pe statul de plata, in conditiile si cuantumul stabilite de statutul si hotararile organelor de conducere a sindicatului.

  Am luat la cunostinta ca la data aderarii cotizatia de sindicat este stabilita in cuantumul de 0,8 % din salariul brut.

  Imputernicesc conducerea Sindicatului C.T.F Brasov si reprezentantii organizatiilor sindicale la care sindicatul este afiliat sa ma reprezinte in toate situatiile ce privesc relatiile de munca.

  Imputernicesc conducerea Sindicatului C.T.F Brasov si reprezentantii organizatiilor sindicale la care sindicatul este afiliat sa efectueze, pentru si in numele meu, fara alt mandat expres sau procedura prealabila, toate demersurile legale pentru a-mi promova interesele si pentru a-mi apara drepturile ce decurg din legislatia muncii, din contractele colective de munca, in fata sefilor ierarhici, a angajatorului sau a reprezentantilor acestuia, a reprezentantilor autoritatilor locale sau centrale.

  Alte mentiuni

  Data,
  Semnatura,  Ultimele stiri