Directia Resurse Umane din cadrul C.N.C.F. “CFR”-S.A., cu sediul in Ministerul Transporturilor, etj.3, camera 103 (aripa Grivita), organizeaza concurs, in data de 26.07.2017, ora 10, in vederea ocuparii a doua posturi vacante de dispecer circulatie II  la Regulatorul Central de Coordonare a Traficului din cadrul Directiei Trafic din centralul CNCF “CFR”-SA.

Conditii de participare:

Numai salariati din cadrul CNCF”CFR”- SA care indeplinesc conditiile minime  de pregatire si vechime, respectiv:

– absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat si curs operator sau sef statie, cu o vechime minima de 8 ani, din care 4 ani operator II la regulatorul de circulatie.

Dosarele de participare la concurs se vor depune la Directia Resurse Umane – Serviciul Personal, Salarizare, pana la data de  21.07.2017 si vor cuprinde:

–  cererea de participare la concurs  vizata de directorul Directiei Trafic;

–  curriculum vitae;

–  actele de studii ;

–  copie a carnetului de munca ;

–  adeverinte de vechime in munca, care inlocuiesc carnetul de munca;

– B.I. sau C.I., certificat nastere, certificat casatorie (dupa caz), etc.

Tematica si bibliografia necesara se pot consulta la Serviciul Personal, Salarizare din cadrul Directiei Resurse Umane – tel.122304.

În 18 noiembrie 2011 Divizia Trafic Braşov scoatea de la plata sporul de condiţii nocive în ramura trafic, urmare a unui buletin de determinări cu valori care depăşeau normele maxime admise pentru locurile de muncă expertizate, însă cu sau fără intenţie interpretat eronat.

Măsura nu a rămas fără reacţie din partea organizaţiilor sindicale, însă demersurile făcute pe linie administrativă, respectiv comisii mixte patronat – sindicate, comitete de securitate şi sănătate în muncă, adrese şi petiţii au rămas fără efect.

Între timp echipa Sindicatului CTF Braşov s-a apucat de muncă, construind cazul cărămidă cu cărămidă ( legislaţie, date, acte, interpretarea datelor, etc. ). Între timp deja o organizaţie sindicală deja pierduse un proces în acest caz.

În luna mai 2012 a fost introdusă acţiunea Sindicatului CTF Braşov, acţiune în care am solicitat şi expertiza tehnică judiciară. Costul expertizei a fost de 7.900 de lei. Rezultatul expertizei a ajutat alte organizaţii sindicale, care între timp pierduseră procesul pe acest caz la tribunal să câştige la Curtea de Apel.

Munca nu s-a oprit la expertiză, ci a continuat. Astfel, în urma adresei Sindicatului CTF Braşov către Direcţia de Sănătate Publică, s-au adus lămuriri cu privire la concluziile buletinului de determinare care a stat la baza eliminării sporului de condiţii nocive. Răspunsul DSP a confirmat faptul că demersurile noastre sunt temeinice şi legale, însă Sucursala Regională CF Braşov nu a luat măsuri pentru intrarea în legalitate şi reintroducerea sporului de condiţii nocive.

Asta deşi am continuat adresele şi sesizările în toate şedinţele comisiilor constituite la nivelul Sucursalei RCF Braşov, înaintând şi o petiţie către Ministerul Transporturilor, petiţie rămasă fără răspuns.

Tribunalul Braşov a constatat legalitatea solicitării noastre, însă a dispus în mod neaşteptat plata drepturilor salariale doar până la 31.12.2013, fără a se pronunţa asupra actualizării sumelor cu rata inflaţiei şi dobânda legală. În urma cererii noastre de completare a sentinţei, Tribunalul Braşov a admis actualizarea sumelor.

Împotriva acestei sentinţe a fost formulat apel atât de către Sucursala Regională CF Braşov, cât şi de către Sindicatul CTF Braşov, întrucât solicitarea noastră era de plată a drepturilor salariale până la data pronunţării sentinţei şi reintroducerea dreptului în actele adiţionale la Contractul Individual de Muncă.

Pe parcursul derulării acţiunii la Curtea de Apel, au fost continuate demersurile de reintroducere a sporului de condiţii nocive în actele adiţionale la CIM, acţiune ce a avut ca efect reintroducerea începând cu data de 15 mai 2017 a sporului de condiţii nocive TUTUROR salariaţilor din ramura de Trafic de pe raza Sucursalei RCF Braşov. O primă victorie şi cea mai importantă.

Conform actului de mai sus motivul pentru care procesele au fost judecate în favoarea sindicatelor a fost prezentarea în instanța de apel, de către sindicate a adresei Direcției de Sănătate Publică Brașov, emisă la solicitarea sindicatelor prin actul nr. 40/ctf/13.04.2014 – act al Sindicatului CTF Brașov (pe care il regasiti mai sus).

După 6 amânări de pronunțare a sentinței, datorită divergenței între cei doi judecători din completul de la Curtea de Apel, s-a format un complet de divergență prin introducerea celui de al treilea judecător.

Ieri, 3 iulie 2017 acțiunea noastră a ajuns la final. Curtea de Apel Brașov s-a pronunțat și a admis apelul formulat de Sindicatul CTF Brașov și plata drepturilor salariale de la data de 01.05.2012 până la 15 mai 2017, actualizate cu rata inflației și dobânda legală.

Au fost 5 ani de muncă, însă rezultatul benefic nu doar membrilor Sindicatului CTF Brașov, ci tuturor salariaților din ramura de Trafic de pe raza SRCF Brașov a făcut ca munca și banii investiți să nu fie în zadar. Unii și-au pierdut încrederea și au dezertat crezând în promisiuni deșarte și nu în munca continuă, alții au rămas alături de noi. Acestora din urmă le mulțumim pentru încredere și susținere.

Alături de echipa CTF (Ana Constantin, Cruceru Daniel, Petrache Georgel) alocată acestui caz a stat întotdeauna doamna avocat Adina Vizante, a cărei implicare a dus la câștigarea acestui caz și la reintroducerea acestui spor. Merită menționat faptul că deși ar fi avut  tot interesul ca procesele să continue, a dat dovadă de implicare punând interesul salariaților mai presus decât interesul propriu. Mulțumim pe această cale doamnei avocat Adina Vizante pentru munca și implicarea de care a dat dovada.

 

Având în vedere prevederile CCM 2017-2018 la CNCF CFR SA, in data de 21 iunie 2017 s-a semnat acordul privind utilizarea fondului de cheltuieli sociale constituit prin aplicarea unei cote de max. 5% din cheltuielile cu salariile baza art. 25 lit. b din Legea 227/2015 – Codul Fiscal.

Părţile au convenit ca, în conformitate cu prevederile CCM 2017 -2018 şi art. 25 lit. b din Codul Fiscal, în anul 2016 să se efectueze cheltuieli pentru:

  • acordare ajutoare de naştere şi înmormântare, după caz;
  • decontare cheltuieli de transport, după caz;
  • decontare diverse indemnizaţii (exemplu: indemnizaţie de mutare), după caz;
  • acordare ajutoare sociale salariaţilor proprii  pentru boli grave sau incurabile, proteze, precum şi pentru pierderile suferite în gospodărie în sumă totală de 1.250,00 mii lei;
  • decontarea a jumătate din cheltuielile efectuate de salariaţi pentru servicii turistice de odihnă şi/sau tratament, dar nu mai mult de 800 lei/salariat. În cazul salariaţilor soţ – soţie, ambii angajaţi la CNCF CFR SA, aceştia vor beneficia de această reducere.

Pentru decontarea acestor cheltuieli salariaţii vor prezenta o solicitare de decontare a sumelor cheltuite (vizată de organizaţia sindicală a cărui membru este) însoţită de:

  1. facturi fiscale (exemplar original) emise de agenţii de turism, hoteluri şi pensiuni turistice şi de unităţi / baze de tratament;
  2. documente care să ateste efectuarea plăţii (chitanţă sau bon fiscal, exemplar original);
  3. copie conformă cu originalul a cererii de concediu de odihnă aprobată potrivit reglementărilor interne ale CFR SA;
  4. declaraţie pe proprie răspundere a salariaţilor din care să reiasă că au beneficiat de serviciile menţionate în factura fiscală.

Documentele prevăzute la punctele 1 şi 2 în cazul salariaţilor soţ-soţie , angajaţi la unităţi CFR care depun cereri de acordare a reducerii contravalorii serviciilor turistice şi /sau tratament, în cazul în care au fost depuse în original de soţ / soţie în unitatea în care îşi desfăşoară activitatea, celălalt membru de familie beneficiar, poate depune la unitate copii legalizate conform cu originalul sau copii certificate conform cu originalul de către unitatea care deţine aceste documente originale.

Considerând probabil că şi-a îndeplinit 100% obligaţiile faţă de salariaţi, obligaţii asumate prin CCM sau impuse de legislaţia în vigoare, că a asigurat repaosul săptămânal salariaţilor, că a asigurat echipament individual de muncă, surse de apă potabilă, încălzire, iluminat, etc, conducerea Sucursalei Regionale CF Braşov a dispus cercetarea disciplinară a salariaţilor care au încetat voluntar activitatea în data de 22 martie 2017 considerând că aceştia nu şi-au îndeplinit atribuţiile de serviciu, uitând că nici ei nu şi-au îndeplinit obligaţiile faţă de proprii salariaţi. Şi nu de ieri de azi, ci de ani de zile.

De fapt conducerea Regionalei CF Braşov iniţiază o formă de represalii asupra salariaţilor care în ultimii ani au devenit tot mai vocali solicitându-şi drepturile prin acţiuni în instanţă sau sesizări la Inspectoratele Teritoriale de Muncă, culminând probabil cu refuzul de semnare a actelor adiţionale la contractele individuale de muncă.

La solicitarea membrilor de sindicat vom asigura asistenţa sindicala atât pe durata cercetărilor disciplinare, cât şi în instanţă pentru contestarea eventualelor sancţiuni.

Acţiunea Sucursalei RCF Braşov nu va rămâne fără răspuns din partea noastră. In fiecare zi de cercetare disciplinară se vor înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă un număr cel puţin egal de sesizări cu cel al numărului de membri de sindicat cercetaţi. Dacă salariaţii vor plăti pentru ceea ce SRCF Braşov consideră a fi neîndeplinirea sarcinilor de serviciu, considerăm normal ca şi cei care nu şi-au îndeplinit obligaţiile faţă de salariaţi să plătească.

 

Astazi, 07.06.2017 la sediul CFR SA a avut loc sedinta pentru stabilirea modului de utilizare a fondului de maxim 5%, fond din care se pot efectua cheltuielile prevazute la art. 70 din CCM 2017-2018.

Administratia a propus suma de max. 700 de lei pentru decontarea a 50% din contravaloarea biletelor de odihnă și / sau tratament. Organizațiile sindicale au propus decontarea a max. 1000 de lei, administrația revenind cu propunerea de max. 800 de lei fără limită la nr de salariațiați beneficiari. Sedinta s-a încheiat fără a se semna acordul pentru utilizarea fondului, organizațiile sindicale solicitând decontarea a maxim 1000 de lei din contravaloarea biletelor de odihnă și / sau tratament.

Discuțiile vor continua în zilele următoare.

Scurta informare
Azi s-a semnat CCM pana in 05.06.2018 inclusiv, la CFR SA.
Forma negociata se găsește pe pagina ședințe.
Alte informatii
– valoare tichet de masa 11 lei,
– compensarea biletului de odihna, prin protocol de utilizare a fondului în următoarele 60 de zile,
S-a semnat si act aditional prin care se prelungeste acordul pana la terminarea verificării de către ITM a CCM. CCM se va inregistra luni la la ITM.
Datorita faptului ca banii de la guvern  pe subventie ajung cu intarziere, s-au decalat zilele de plata a salariului in 05 si 20 ale lunii urmatoare. Membrii de sindicat care au termene de plata la banci sau CAR sunt rugați sa anunțe banca pentru modificarea datei de plata a ratei pentru a evita eventualele probleme.
Vor veni la unitati instructiuni de punere in aplicare, cand le emite compania vi le vom trimite si voua. Daca sunt probleme anuntati-ne. Membrii de sindicat sunt rugati sa contacteze liderul de sindicat dacă pe actele aditionale au dubii referitoare la incadrare pe noua clasa.
O informare mai ampla o veți avea telefonic și în discutii directe în săptămâna următoare.

Administratia a prezentat propunerea de modificare a anexei nr. 2 in completarea propunerii privind anexa nr 1. Propunerile au fost transmise liderilor organizatiilor membre, in vederea analizei și transmiterii unui punct de vedere.

S-a solicitat timp pentru analiza propunerii, urmand ca in ședința de mâine să prezentăm un punct de vedere. Rugam ca punctele de vedere sau observațiile să fie transmise pe e-mail prin liderii de sindicat.

Astazi, 18.04.2017 la sediul CFR SA au continuat discuțiile pentru negocierea CCM 2017 – 2018.

Administrația și-a susținut și argumentat din punct de vedere financiar propunerile înaintate în ședința precedentă.

AFTF își menține punctele de vedere exprimate în cadrul ședințelor anterioare, precum și propunerile formulate.

Având în vedere faptul că anexa nr. 1 propusă de administrație nu a fost însoțită și de propunerea de translatare a noilor clase pe anexa nr. 2, AFTF a solicitat prezentarea spre studiu a anexei nr. 2 pe 25 de clase de salarizare, în vederea emiterii unui punct de vedere.

În urma analizei și consultării organizațiilor membre AFTF asupra anexei 1 și anexei 2 (care va fi înaintată de administratie în ședința următoare) vom formula un punct de vedere asupra acestora, eventuale observații sau o nouă propunere de salarizare.

Următoarea întâlnire va avea loc în data de 19.04.2017 ora 13:00.

Astazi 13.04.2017  a avut loc intalnirea de negociere a CCM 2017 -2018 la CN CF CFR SA.

In sedinta de Guvern de ieri, 12.04 a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al companiei.

Cu toate ca nu a fost publicat in Monotorul Oficial, dar nesuferind modificari fata de forma cunoscuta, ce a fost aprobata in CA si AGA, administratia ne-a inmanat propunerile de modificare a anexei 1.

Administraţia propune o anexa 1 în care nu vor mai fi 46 de clase ci numai 25, la clasele mici facandu-se o comasare de cate 4 sau 5 clase in una singura. De pe la mijlocul anexei au fost grupate cate trei, respectiv doua clase vechi in una noua. Incepand cu fosta clasa 30 nu mai sunt comasate.

17951825_1320253568011744_4367461900304384039_n

Pe scurt modul de translatare este următorul:

–  Clasa de incadrare individuala a fost majorata de la valoarea anterioara ( coloana 2, care include pentru primele 25 de clase salariul minim pe economie ) la valoarea de pe coloana 3.

– Pentru primele 8 clase noi, valoarea clasei este valoarea maxima a claselor reunite. De la clasa veche 30 pana la 46 s-au repartizat clasele noi de la 9 la 25.

Deşi negociem CCM 2017-2018, administratia a strecurat pe coloana 5  „ CCM  2017-2019 ” .  Niciodata la negociere nu s-a vorbit de un CCM  pe doi ani, 2017-2019, poate este o eroare sau poate o poziţie a administraţiei, care probabil va fi probabil prezentată în şedinţa următoare. Din punctul nostru de vedere semnarea unui CCM pe o perioadă de 2 ani nu este o opţiune viabilă.

Probabil în anexa 2 (care nu a fost încă prezentată) fiecare functie se va intinde pe minim 2 sau chiar 3 clase.  Dificultatea mare va fi translatarea de pe vechile clase pe noile clase.  Sa luam mai multe  exemple :

– Montator  II SCB actualmente clasa 14-17 va  avea  clasa 4 ca si clasa actuala si pentru viitor probabil si clasa 5 in ideea ca fiecare functie sa fie pe cel putin doua clase.

– Montator I SCB  actualmente clasa 19-22 va avea clasa 5 ( cel care are actual 19-20-21 ) si clasa 6 daca este vreunul care sa fi primit ultima clasa ( 22 ) pana acum.

– Electromecanic II  SCB  actualmente clasa 25-28 va avea clasa 7 ( cel care are actual 25-26-27 ) si  clasa 8 daca este vreunul care sa fi primit ultima clasa ( 28 ) pana acum.

– Electromecanic I  SCB  actualmente clasa 27-30 va avea clasa 7 ( cel care are actual 27 ),  clasa 8  ( cel care are actual 28-29 ) si clasa 9 daca este vreunul care sa fi primit ultima clasa ( 30 ) pana acum.  Probabil aici vom avea trei clase la aceasta functie.

– Electromecanic Sp. SCB  actualmente clasa 29-32 va avea clasa 8 ( cel care are actual 29 ),  clasa 9  ( cel care are actual 30 ) clasa 10 ( cel care are actual 31,  si clasa 11 daca este vreunul care sa fi primit ultima clasa ( 32 ) pana acum.  Probabil aici vom avea patru clase la aceasta functie.

– Electromecanic I A SCB  actualmente clasa 31-34 va avea clasa 10 ( cel care are actual 31 ),  clasa 11   ( cel care are actual 32 ) clasa 12 ( cel care are actual 33 ),  si clasa 13 daca este vreunul care sa fi primit ultima clasa ( 34 ) pana acum.  Probabil aici vom avea patru clase la aceasta functie.

– IDM  III actualmente clasa 26-29 va avea clasa 7 ( cel care are actual 26-27 ) si  clasa 8 (cel care are clasa 28 -29).

– IDM  II   actualmente clasa 29-32 va avea clasa 8 ( cel care are actual 29 ),  clasa 9   ( cel care are actual 30 ) clasa 10 ( cel care are actual 31,  si clasa 11 daca este vreunul care sa fi primit ultima clasa ( 32 ) pana acum.  Probabil aici vom avea patru clase la aceasta functie.

– IDM I  actualmente clasa 30-33 va avea clasa 9 ( cel care are actual 30 ),  clasa 10   ( cel care are actual 31 ) clasa 11 ( cel care are actual 32,  si clasa 11 daca este vreunul care sa fi primit ultima clasa ( 32 ) pana acum.  Probabil aici vom avea patru clase la aceasta functie.

– IDM  IA  actualmente clasa 31-34 va avea clasa 10 ( cel care are actual 31 ),  clasa 11   ( cel care are actual 32 ) clasa 12 ( cel care are actual 33 ),  si clasa 13 daca este vreunul care sa fi primit ultima clasa ( 34 ) pana acum.  Probabil aici vom avea patru clase la aceasta functie.

Pentru restul functiilor se aplica in acelasi fel .

Inregistreaza-te:

Logout

Facebook Profile