DIN
Regulatorul de Circulatie Tg.Mures organizeaza in data de 16.03.2017 ora 10,00
examen/concurs in vederea ocuparii urmatoarelor posturi :
- 1 post de I.D.M.III la statia IERNUT.
- 1 post de I.D.M.III la HM.SANPAUL.
- 1 post de REVIZOR ACE I la statia LUDUS.
CONDITII DE PARTICIPARE :
- Absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat.
- Act doveditor privind certificarea meseriei de I.D.M.respectiv de REVIZOR
ACE.
- Aviz medico – psihologic apt pentru functia de I.D.M. ( pentru IDM ).
- Autorizarea in functia de I.D.M. ( pentru IDM ).
Candidatii sa provina din unitatile Sucursalei Regionale C.F.Brasov.
Tematica de concurs se afla la tehnician II de la statia TG.MURES SUD,telefon
403216.
Dosarele pentru inscrierea la concurs se vor depune la STATIA TG.MURES SUD
- Compartiment R.U.pana la data de 10.03.2017.

Programata initial pentru  22 februarie 2017, sedinta Comisiei pentru drepturile omului, culte si problemele minoritatilor nationale a fost devansata pentru 21.02.2017  la ora 15:30. Statutul Personalului Feroviar a figurat la punctul nr. 3 pe ordinea de zi.

La sedinta au participat pentru sustinerea statutului reprezentantii Aliantei Federatiilor Tehnice Feroviare: Iulica Mantescu, Maxim Rodrigo si Georgel Petrache.

Punctul de vedere initial al comisiei a fost de amanare a avizarii. Prezenta reprezentantilor AFTF in sala si sustinerea Presedintelui Comisiei, dl. Ibram Iusein au contribuit la exprimarea votului comisiei.

Statutul Personalului Feroviar a fost avizat favorabil cu 11 voturi pentru, 1 abtinere (USR – Pruna Cristina) si 1 vot impotriva (USR – Durus Vlad Emanuel).

Astazi, 16.02.2017 la sediul CNCF CFR SA au fost reluate discuțiile pentru negocierea CCM 2017-2018.

Au fost transmise organizațiilor sindicale acte privind situațiile de personal și situația preliminară privind execuția BVC 2016.

In cadrul negocierilor a fost stabilit regulamentul de desfășurare a negocierilor la CCM. Astfel comisiile din partea organizațiilor sindicale vor fi formate prin o cotă de reprezentare de 1/ 1000 de membri cu rotunjire în plus peste 0,5.

Părțile și-au propus ca negocierile să se finalizeze prin semnarea CCM până la data de 21.03.2017.

Organizațiile sindicale au depus acte privind propunerile pentru modificarea / completarea Contractului Colectiv de Munca.

Proiectul de buget de venituri și cheltuieli al CFR SA nu a putut fi prezentat întrucât până la această dată nu a fost promulgată legea bugetului de stat, care stabilește atât sumele alocate transportului feroviar cât și modul de construcție al fondului de salarii.

Comisia de negociere

Va informam ca CENAFER Brasov intenționează sa deschidă un Curs de IDM (cu plata cursului de către participanți) in perioada următoare.

Pentru participare este necesară cerere însoțită de diplomă de bacalaureat.

Cursul se va organiza doar dacă vor exista solicitări în acest sens.

Activitatea de recrutare personal pentru curs se axează în principal pe zonele deficitare de personal:

-         Apata  – Sighisoara

-         Sibiu  – Vintu de Jos

-         Copsa Mica  – Sibiu

-         Sf. Gheorghe  – Miercurea Ciuc

-         Coslariu  – Sibot

-         Ludus – Coslariu , Sântimbru

-         Codlea – Podu Olt

Pe aceste zone este de dorit sa participe la curs cat mai multe persoane locale pentru a se elimina naveta dificilă gen Brasov – Beia, Brasov – Cața, Alba Iulia – Cunța, Sibiu – Seica,  etc.

În prima faza se vor lua in evidenta persoanele interesate de acest curs pentru obținerea aprobării de organizare a două clase.

După aceea se pot discuta problemele in mod amănunțit (valoarea exacta a cursului, asigurare cazare, acte necesare pentru curs, etc).

Solicitările se vor depune la Sucursala Regională CF Brașov – Divizia Trafic, Str. Politehnicii nr. 1, Braşov, jud. Braşov

Astăzi 02 februarie 2017, membrii Sindicatului CTF Brașov protestează prin purtarea unei banderole albe față de actualul sistem de salarizare bazat pe transpunerea salariului minim pe economie la 60% din clasele de salarizare (peste 50% din salariați).

Având în vedere faptul că din 1 februarie 2017 salariul minim pe economie a crescut la valoarea de 1.450 lei, începând cu această dată  peste  50 % din salariaţii căii ferate, salariaţi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare vor fi încadraţi la salariul minim pe economie.

Într-o societate corectă unde remuneraţia pentru munca depusă este pe măsura responsabilităţilor este inadmisibil să plăteşti cu salariul minim pe economie o muncă a unui om pentru care orice greşeală poate însemna puşcărie.

Atragem atenţia CNCF CFR SA, Ministerului Transporturilor şi Guvernului României asupra faptului că lipsa unei ierarhizări a funcţiilor raportată la nivelul salariului minim pe economie şi  funcţie de complexitatea, nivelul de pregătire şi responsabilităţile specifice fiecărei funcţii va genera un blocaj în sistemul feroviar motivate de următoarele aspecte:

- salariaţii cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare vor solicita trecerea pe funcţii inferioare cu acelaşi nivel de salarizare, dar fără responsabilităţi a căror încălcare reprezintă închisoare de la 1 la 10 ani;

- având în vedere faptul că pregătirea salariaţilor este efectul autoinstruirii intervine demotivarea şi deprofesionalizarea personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei;

- creşterea numărului de ore suplimentare ca urmare a lipsei de atractivitate a domeniului feroviar pentru forţa de muncă, implicit creşterea numărului de zile de concediu medical urmare a efectelor nocive  generate de suprasolicitare asupra sănătăţii salariaţilor.

- lipsa de perspectivă şi lipsa unei politici de resurse umane coerente şi obiective;

- condiţiile de muncă şi lipsa echipamentului individual de protecţie reprezintă aspecte care afectează ireversibil sănătatea salariaţilor.

Propunem următoarele soluții:

-          introducerea unui sistem de ierarhizare al funcțiilor raportat la nivelul salariului minim pe economie pentru a evita situația actual în care lucrătorii cu responsabilități în siguranța circulației feroviare sunt încadrați la același nivel de salarizare cu muncitorii necalificați;

-         aprovizionarea la termen a echipamentului individual de protecție;

-         întocmirea și respectarea unui program de investiții pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă;

-         elaborarea unei politici de resurse umane coerente, bazate pe norme reale de muncă.

Atenţionăm factorii responsabili din CNCF CFR SA şi Ministerul Transporturilor că aspectele semnalate mai sus şi nu numai vor duce la blocarea sistemului feroviar şi scăderea nivelului de siguranţă pe calea ferată. Când vrei să ai oameni pregătiţi, buni profesionişti şi dedicaţi trebuie să îi plăteşti corespunzător, nu cu salariul minim pe economie, pentru că aceştia răspund cu libertatea pentru munca depusă.

Salariaţii din calea ferată sunt oameni pasionaţi de meserie, dedicaţi căii ferate, însă aceste lucruri nu îi hrănesc familia, nu plătesc facturile şi ratele. Si Doamne fereşte să faci o greşeală…

Președinte

Georgel Petrache

De la 1 februarie 2017 salariul minim pe economie a crescut la valoarea de 1450 lei.  De la 1 februarie peste  50 % din salariaţii căii ferate, salariaţi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare vor fi încadraţi la salariul minim pe economie.

Într-o societate corectă unde remuneraţia pentru munca depusă este pe măsura responsabilităţilor este inadmisibil să plăteşti cu salariul minim pe economie o muncă a unui om pentru care orice greşeală poate însemna puşcărie.

Atragem atenţia CNCF CFR SA, Ministerului Transporturilor şi Guvernului României asupra faptului că lipsa unei ierarhizări a funcţiilor raportată la nivelul salariului minim pe economie şi  funcţie de complexitatea, nivelul de pregătire şi responsabilităţile specifice fiecărei funcţii va genera un blocaj în sistemul feroviar motivate de următoarele aspecte:

- salariaţii cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare vor solicita trecerea pe funcţii inferioare cu acelaşi nivel de salarizare,dar fără responsabilităţi a căror încălcare reprezintă închisoare de la 1 la 10 ani;

- având în vedere faptul că pregătirea salariaţilor este efectul autoinstruirii intervine demotivarea şi deprofesionalizarea personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei;

- creşterea numărului de ore suplimentare ca urmare a lipsei de atractivitate a domeniului feroviar pentru forţa de muncă, implicit creşterea numărului de zile de concediu medical urmare a efectelor nocive  generate de suprasolicitare asupra sănătăţii salariaţilor.

- lipsa de perspectivă şi lipsa unei politici de resurse umane coerente şi obiective;

- condiţiile de muncă şi lipsa echipamentului individual de protecţie reprezintă aspecte care afectează ireversibil sănătatea salariaţilor.

Atenţionăm factorii responsabili din CNCF CFR SA şi Ministerul Transporturilor că aspectele semnalate mai sus şi nu numai vor duce la blocarea sistemului feroviar şi scăderea nivelului de siguranţă pe calea ferată. Când vrei să ai oameni pregătiţi, buni profesionişti şi dedicaţi trebuie să îi plăteşti corespunzător, nu cu salariul minim pe economie, pentru că aceştia răspund cu libertatea pentru munca depusă.

Salariaţii din calea ferată sunt oameni pasionaţi de meserie, dedicaţi căii ferate, însă aceste lucruri nu îi hrănesc familia, nu plătesc facturile şi ratele. Si Doamne fereşte să faci o greşeală…

Regulatorul de Circulație Tg. Mureș organizează în data de 20.01.2017 ora 10:00 examen/concurs în vederea ocupării următorului post:

-1 post IDM II la st. Gheorghieni – H.M. Voslobeni.

CONDIȚII DE PARTICIPARE:

- absolvenți ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat;

- act doveditor privind certificarea meseriei de IDM;

- autorizarea în funcție de IDM;

- vechime minimă în specialitate: 2 ani IDM III sau 1 an IDM responsabil haltă I.

Candidații să provină din unitățile Sucursalei Regionale CF Brașov

Tematica de concurs se află la inspectorul RU de la RC Tg. Mureș telefon 403215.

Dosarele pentru înscriere la concurs se vor depune la RC Tg. Mureș, compartimentul RU până la data de 16.01.2017

Astazi 14.12.2016 la sediul CN CFR SA organizatiile sindicale împreună cu reprezentanții administrației  au discutat si semnat un act aditional la CCM 2015 – 2017 care prevede un ajutor material in suma de 785 lei brut (cca. 550 lei net). Actul aditional la CCM va fi depus maine la ITM pentru inregistrare.
Pentru copiii a fost semnat protocolul cu suma de 150 lei net /copil, din fondul de cheltuieli sociale de 5 % aplicat asupra fondului de salarii. Din acelasi fond se va mai acorda si un alt ajutor material de 150 lei fiecarui salariat, in baza unui alt protocol care se va semna ulterior.
Desi s-au purtat discutii si negocieri cu administratia  SC Electrificare CFR SA si cu membrii Consiliului de Administratie, pana la aceasta ora, nu au fost de acord cu nici o suma ca ajutor material de Craciun, motivand ca s-au depasit cheltuielile  pe primele zece luni cu aproape 200.000 lei, iar fondul de salarii nu permite acordarea de noi sume de bani.  Membrii CA au spus ca daca societatea are bani ei nu sunt impotriva acordarii ajutorului material de Craciun, uitand ca de fapt dansii conduc societatea, iar banii vin din contractul de prestari servicii cu CFR SA.  Se vor purta discutii si negocieri in continuare, dar sperantele de acordare sunt foarte mici.
Situatia cea mai dramatica este la Informatica, unde nu se acorda nimic de Craciun, mai mult nici  banii pentru copii nu sunt un lucru sigur.

În data de 25 noiembrie 2003 prin sentinţa civila nr. 75 pronunţată de Judecătoria Braşov în dosarul nr. 13576/2003 Sindicatul CTF Braşov dobândea personalitate juridică, la iniţiativa unui grup de 22 de membri fondatori. Totul a pornit de la fracţionarea sindicală existentă la acea dată, având ca efect lipsa oricărei posibilităţi de reacţie la abuzurile administraţiei. Trebuie menţionat că în anul 2003 numai în ramura Instalaţii pe Sucursala Regională CF Braşov existau un număr de 8 organizaţii sindicale (unele chiar la nivel de district). Înţelegând necesitatea existenţei unui sindicat puternic şi bine organizat, la Sindicatul CTF Braşov au aderat în decurs de 3 luni nu mai puţin de 300 de membri.

Am pornit de la zero (zero fonduri, zero experienţă sindicală). Activitatea Sindicatului CTF Braşov a fost, este şi va fi bazată întotdeauna pe principiul solidarităţii şi al egalităţii între membri, lucrători indiferent de funcţie sau ramura de activitate.

În cei 13 ani de activitate am trecut prin greve, procese, mişcări de protest, precum şi alte mijloace de luptă sindicală. Numărul reclamaţiilor la ITM şi al proceselor ne-au atras din partea unora caracterizarea de procesomani şi reclamagii, caracterizare nefondată pentru că acţiunile noastre au fost corecte, lucruri dovedite de instanţele de judecată şi amenzile acordate de ITM.

Activitatea onestă şi solidaritatea din rândul membrilor Sindicatului CTF Braşov au atras lucrători din toate ramurile de activitate, în rândurile membrilor regăsindu-se astăzi lucrători din Instalaţii (CT1 Braşov, CT3 Alba Iulia, CT4 Târgu Mureş), Trafic (Regulatoarele de Circulaţie Braşov, Sibiu, Tîrgu Mureş), Linii (L4 Sibiu, L2 Sighişoara, L6 Gheorghieni şi L7 Tîrgu Mureş), dar şi lucrători din centralul Sucursalei RCF Braşov care au înţeles faptul că indiferent de funcţia ocupată sunt de fapt simpli lucrători.

Fiecare ramură de activitate este corect reprezentată în conducerea organizaţiei, beneficiind de autonomie în deciziile care privesc ramura

proprie sub rezerva legalităţii şi corectitudinii.

Solidaritatea şi forţa organizaţiei au contribuit decisiv de la salvarea secţiei de circulaţie Sibiu – Copşa Mică de la trecerea în administrarea unui operator privat şi implicit la salvarea locurilor de muncă.

Sindicatul CTF Braşov s-a implicat activ în susţinerea iniţiativelor legislative pentru modificarea Legii Dialogului Social, Codului Muncii (550 de semnături), precum şi în susţinerea în faţa organelor politice (de orice culoare) a necesităţii adoptării proiectului de lege privind Statutul Personalului Feroviar.

În următorul an de activitate vom promova cu sprijinul BNS şi al Federaţiei ELCATEL proiecte de modificare a Codului Fiscal (privind eliminarea impozitării abonamentelor, permiselor şi călătoriilor efectuate cu autorizaţia în afara serviciului) şi a Codului Penal (eliminarea articolelor privitoare la considerarea ca infracţiune a neîndeplinirii sarcinilor de serviciu).

Împreună cu dumneavoastră, membrii de sindicat am trecut prin greve, procese şi proteste. Contam pe sprijinul dumneavoastră pentru acţiunile viitoare şi vă mulţumim pentru că sunteţi alături de noi!

ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI PUTERNICI!

Preşedinte

Georgel Petrache

Astăzi, 07.11.2016 la ora 14:00 în Comisia pentru Transporturi şi Energie va fi dezbătut proiectul Legii 407/2016 privind Statutul Personalului Feroviar.

Iniţiativa legislativă privind Statutul Personalului Feroviar se află pe ordinea de zi a plenului Senatului începând cu ora 17:00, sub rezerva depunerii raportului suplimentar al Comisiei pentru Transporturi şi Energie.

În cazul în care raportul nu va fi prezentat în plenul Senatului, termenul de adoptare tacită este 15.11.2016.

Ştire în curs de actualizare.

14:40 Aviz favorabil pentru proiectul Legii 407/2016 la Comisia pentru Transporturi si Energie. Urmează de la ora 17:00 dezbaterea in plenul Senatului.

14671364_1294815167203991_9149795737197311247_nAstăzi în Comisia pentru Muncă, Familie și Protecție Socială a Senatului României primul punct pe ordinea de zi a fost proiectul legii 407/2016 privind statutul personalului feroviar. Proiectul s-a bucurat de sprijinul majorității celor prezenți primind din nou aviz favorabil.

Deși solicitarea de participare a reprezentanților F.N.S.T. ELCATEL a fost transmisă încă de vineri, la ora ședinței aceștia nu au putut participa motivându-se faptul că nu se va discuta acest punct astăzi, astfel încat nu au mai fost trecuți pe lista invitaților.

A fost depusă și înregistrată sub numărul XXVII/136/24.10.2016, în 10 exemplare (câte unul pentru fiecare membru al comisiei) o adresă conținând clarificări ale aspectelor semnalate de doamna senator Mariana Câmpeanu.

Din discuțiile purtate telefonic cu domnul senator Haralambie Vochițoiu  a reieșit faptul că proiectul va fi totuși discutat. Îi mulțumim pe această cale pentru susținerea acordată și pentru informațiile transmise.

Textul adresei transmise Comisiei pentru Muncă, Familie și Protecție Socială a Senatului României

Către:

SENATUL ROMANIEI

Comisia pentru Muncă, Familie si Protecție Sociala

Domnului Președinte: Senator Petru Alexandru Fratean

Privitor la proiectul Legii nr. 407/2016 privind statutul personalului feroviar, urmare a solicitării de reexaminare, facem următoarele precizări în vederea clarificării unor aspecte semnalate de către doamna Senator Mariana Câmpeanu în ședința Senatului din data de 26 septembrie 2016.

  1. 1. Salariații feroviari au dreptul să beneficieze de concedii de odihnă, concedii de studii, concedii fără plată sau alte concedii

Tipurile de concedii de care pot beneficia salariații feroviari sunt cele de care beneficiază orice salariat indiferent de domeniul de activitate, în conformitate cu prevederile Codului Muncii și legislația în vigoare.Referința la „alte concedii” este prevăzută pentru a nu limita accesul salariaților la un alt tip de concediu prevăzut de legislația națională.

  1. 2. Salariații feroviari au dreptul să primească locuință de intervenție, de serviciu, socială, de protocol, după caz

În vederea asigurării continuității funcționării și exploatării în condiții de siguranță a infrastructurii feroviare salariații feroviari au dreptul (în unele cazuri chiar obligația) la locuințe de intervenție sau de serviciu (după caz), în conformitate  cu prevederile instructiilor de serviciu. Acest drept reprezintă de fapt necesitatea angajatorului de a avea la dispoziție personal care să intervină în  cel mai scurt timp pentru asigurarea continuității serviciului sau pentru repunerea în funcțiune a echipamentelor căii  ferate. Aceste locuințe se acordă în funcție de spațiile locative disponibile, precum și în funcție de necesitățile societății.

Existenta unui număr limitat de locuințe de intervenție și de serviciu în spațiile societăților feroviare nu trebuie sa limiteze accesul la locuința socială atunci când sunt îndeplinite condițiile legale de acordare, motiv pentru care și acest tip de locuință a fost prevăzut în proiectul Legii 407/2016.

Locuințele de protocol se acordă în funcție de reglementările fiecărei societăți.

  1. 3. Decontarea a 50 % din contravaloarea unui bilet de odihna și / sau tratament / recuperare și acordarea tichetelor de vacanta

Menționăm faptul că tichetele de vacanță se pot folosi doar pe teritoriul României, astfel încât fără prevederea de decontare a 50% din contravaloarea unui bilet de odihnă, cei care aleg să își petreacă vacanța în afara granițelor țării vor fi discriminați în raport cu cei care își vor petrece concediul în România.

Acordarea acestor drepturi nu presupune efectuarea unor cheltuieli suplimentare pentru angajator, decontarea a 50% din contravaloarea unui bilet de odihnă și  / sau tratament făcându-se din fondul de cheltuieli sociale constituit prin aplicarea unei cote de max. 5% asupra cheltuielilor cu salariile în conformitate cu prevederile art. 25 litera b din Legea 227/2015 – Codul Fiscal.

Tichetele de vacanță se acordă în conformitate cu prevederile legale.

  1. 4. Salariații feroviari au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport în cazul mutării în altă localitate în interesul serviciului

Acest drept nu se referă la „mutarea unei valize cand au ei chef” dupa cum spunea doamna senator Mariana Câmpeanu, ci se refera la schimbarea domiciliului în interesul serviciului, deci la solicitarea și în avantajul angajatorului, fiind normal ca aceasta schimbare majoră să nu genereze costuri ridicate pentru salariat.

  1. 5. Salarizarea personalului feroviar

Afirmațiile doamnei senator Mariana Câmpeanu cu privire la faptul că principiile de salarizare din proiectul Legii 407/2016 ar afecta legea salarizarii unice a bugetarilor, denotă o necunoaștere totală a sistemului feroviar, dar și a sistemului bugetar. Salarizarea în sistemul feroviar se face in conformitate cu contractele colective de munca încheiate la nivelul fiecărei societăți, fără legătură cu legea salarizării unice a bugetarilor.

Salariul nu este fixat de „nu știu cine” (conform stenogramei ședinței Senatului din 26 septembrie 2016), ci este stabilit în urma negocierilor colective.

Necesitatea existenței unui coeficient de ierarhizare aplicat la salariul minim pe economie este justificată și chiar obligatorie pentru ierarhizarea funcțiilor în ținând cont de nivelul de pregătire, sarcinile și responsabilitățile fiecărei funcții. Lipsa unui coeficient de ierarhizare raportat la nivelul salariului minim pe economie are ca efect aplatizarea grilei de salarizare la nivelul salariului minim pe economie, fără a ține cont de pregătire, sarcini și responsabilități, având ca efect demotivarea profesională a salariaților și implicit scăderea productivității muncii. În acest moment cca. 40% din salariații feroviari sunt încadrați cu salariul de baza la nivelul salariului minim pe economie, punând pe aceeași treapta de salarizare atât muncitorii necalificați, cât și muncitorii calificați care execută lucrări ce necesită pregătire de specialitate.

  1. 6. Pensionarea personalului feroviar și pensia de serviciu

Necesitatea și motivele reducerii vârstei de pensionare le-am transmis anterior prin actul nr. 83/6F/13.09.2016, act pe care îl atașam prezentei.

Cu privire la acordarea pensiei de serviciu considerăm că este absolut necesară având în vedere faptul că reducerea vârstei de pensionare va afecta cuantumul pensiei stabilite prin sistemul public de pensii în lipsa grupelor de muncă, a condițiilor speciale sau deosebite de muncă.Totodată uzura fizică și morală a salariaților feroviari, precum și pregătirea specifică, unică putem spune, face imposibilă completarea veniturilor prin găsirea unui alt loc de munca,lăsându-i pe cei care aleg să se pensioneze cu o situație financiară precară care nu le va putea acoperi cheltuielile zilnice și o stare de sănătate afectată de anii petrecuți în serviciu noaptea, pe ploaie, vânt, zăpadă și caniculă.

Pensia de serviciu așa cum este prevăzută la art. 45-46 din proiectul Legii 407/2016 se acorda doar în cazul în care pensia stabilită prin sistemul public de pensii este mai mică decât cuantumul pensiei de serviciu, bugetul statului suportând practic doar o mica diferență, nu întreaga pensie.

Cu privire la drepturile urmașilor, nu considerăm că pensia de urmaș reprezintă o exagerare, fiind mai degrabă ceva normal ca urmașii să beneficieze de drepturile pe care le-ar fi avut decedatul. De menționat faptul că în  ultimii ani în sistemul feroviar numărul deceselor survenite înainte de vârsta de pensionare a crescut, cel mai des fiind între 45 și 52 de ani, în unele cazuri chiar la locul de muncă.

Având încredere în faptul că precizările noastre vor clarifica aspectele ridicate de doamna senator Mariana Câmpeanu, vă a stăm la dispoziție cu orice lămuriri considerați necesare în vederea emiterii raportului suplimentar și avizării favorabile a proiectului Legii 407/2016 privind statutul personalului feroviar.

Sursa: elcatel.ro

Ieri, 07 septembrie 2016 la Tribunalul Brașov am avut un nou termen în dosarul nr.1289/62/2015 privind suspendarea activității de mișcare și plata orelor de suspendare ca ore suplimentare.

Lipsa raportului de expertiza, datorată concediului medical al expertului judiciar numit de Tribunalul Brașov a amânat din nou soluționarea acestei cauze, următorul termen fiind în data de 02 noiembrie 2016.

Reprezentanții Sindicatului C.T.F. Brașov prin reprezentanții ramurii Trafic (Ana Constantin și Cruceru Daniel) au pus la dispoziția expertului judiciar toate documentele, informațiile și motivațiile necesare în această cauză, astfel încât nu rămâne decât ca acesta să definitiveze raportul și să îl înainteze Tribunalului Brașov.

Stadiul Dosarului poate fi urmărit aici sau pe pagina procese de pe site-ul ctfsind.ro.

Contribuțiile de asigurări sociale (CAS) ale angajatului vor fi majorate de la 10,5% la 21,7%, iar pentru sănătate (CASS) de la 5,5% la 8,9%, potrivit proiectului de ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea Codului fiscal obținut de Profit.ro. În schimb, angajatorii vor fi scutiți de CAS pentru condiții normale de muncă, precum și de CASS. Măsura va afecta persoanele cu activități independente care, în prezent, datorează 10,5% și 5,5%. Povara taxării se va dubla în cazul lor.

Angajatorii vor achita doar CAS pentru condiții deosebite sau speciale de muncă, de 4,2%, respectiv 8,2%. Astfel, contribuțiile sunt aproape integral mutate în sarcina angajatului sau a persoanei fizice cu activități independente, cum sunt Persoanele Fizice Autorizate (PFA) și profesiile libere. Pentru a atenua impactul majorării contribuțiilor asupra salariaților, proiectul prevede măsuri care vizează salariul mediu brut. Totuși, atâta timp cât contribuțiile sunt transferate preponderent persoanei fizice, există riscul ca impactul să fie resimțit asupra salariilor negociate la valoarea brută.

Continuarea pe profit.ro

Astazi, 31.08.2016 a avut loc la sediul CFR SA o noua intalnire pe tema propunerii administratiei de trecere la un sistem de salarizare pe 15 categorii, conditionat de reducerea unor sporuri.

Organizatiile sindicale participante FNFMC, FNDF, AFTF si ANSF au refuzat propunerea de trecere la un nou sistem de salarizare conditionat de reducerea sporurilor pentru ore periculoase, ore festive, consemn si incazarmare, intrucat desi pentru unele categorii de salariati prezinta unele avantaje, exista alte categorii de salariati al caror venit net se diminueaza.

Astazi, 24.08.2016 a avut loc la sediul CFR SA o noua intalnire pe tema propunerii administratiei de a trece la un sistem nou de salarizare pe 15 categorii. Intrucat exista categorii de salariati care castiga in timp ce alte categorii de salariati pierd la venitul net, propunerea nu a fost agreata de nici o organizatie sindicala. In ideea ca se vor putea gasi solutii pentru a compensa acest neajuns si de a asigura tuturor o crestere a venitului net, discutiile vor continua in data de 31.08.2016.

Ieri, 23.08.2016 a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al CFR SA, prima dupa semnarea protocolului privind utilizarea fondului de maxim 5 % aplicat asupra fondului de salarii, pe ordinea de zi regasindu-se si aprobarea dosarelor sociale cu sume mai mari de 2000 de lei. Plata sumelor aferente dosarelor sociale se va face dupa redactarea hotararii de CA.

După un an de zile de muncă, proces și adrese către toate instituțiile statului au început să apară și primele rezultate în cazul eliminării abuzive a sporului de condiții nocive pe Sucursala regională CF Brașov.

Cei mai mulți dintre dumneavoastră sunteți la curent cu demersurile intreprinse de Sindicatul CTF Brașov în acest caz. Dar să vorbim acum despre rezultate, rezultate nu încă palpabile pentru membrii noștri de sindicat (dosarul nostru are termen abia în septembrie), ci pentru membrii unui alt sindicat.

Sindicatul Personalului de Execuție și Management Feroviar Brașov prin sentința nr. 116/MAS/02.02.2016 pronunțată de Tribunalul Brașov în dosarul nr. 2207/62/2015 pierde procesul pentru recuperarea sporului de condiții nocive.

Având la rândul nostru pe rol un dosar pe această cauză, în semn de solidaritate am înaintat colegilor, prin avocat Adina Vizante, răspunsurile și documentele obținute de Sindicatul CTF Brașov, precum și copie după expertiza judiciară.

Apelul a fost întemeiat pe documentele furnizate de Sindicatul CTF Brașov și nu a lăsat Curții de Apel Brașov decât opțiunea de a admite apelul declarat de Sindicatul Personalului de Execuție și Management Feroviar Brașov. Decizia astfel obținută ne-a fost comunicată de colegii noștri urmând probabil ca termenul din septembrie să fie ultimul la Tribunalul Brașov pentru Sindicatul CTF Brașov, în primul dosar pentru recuperarea sporului pentru condiții nocive.

Am dovedit astfel că munca noastră produce rezultate, fiind nevoie de studiu, forță financiară (expertiza judiciară a costat 7.900 lei), răbdare și solidaritate. După obținerea unei decizii definitive pentru membrii Sindicatului CTF Brașov ne vom îndrepta atenția spre cei care au dispus comiterea acestui abuz, sesizând organele de cercetare penală, pentru a ne asigura că acest mod abuziv de a diminua veniturile salariaților nu se va mai repeta.

În altă ordine de idei în dosarul privind suspendarea activității de mișcare am avut o primă întâlnire cu expertul judiciar și sperăm ca în luna septembrie acesta să depună raportul de expertiză.

Până la terminarea vacanței judecătorești pregătim documentația pentru trei noi dosare, privind:

1. Spor pentru condiții nocive în ramura instalații;

2. Spor pentru condiții nocive în ramura linii;

3. Spor pentru condiții nocive în ramura trafic  (pentru membrii noi înscriși).

Pentru decontarea a 50% din contravaloarea biletelor de odihna / tratament salariaţii vor prezenta o solicitare de decontare a sumelor cheltuite (vizată de organizaţia sindicală a cărui membru este) însoţită de:

  1. facturi fiscale (exemplar original) emise de agenţii de turism, hoteluri şi pensiuni turistice şi de unităţi / baze de tratament;
  2. documente care să ateste efectuarea plăţii (chitanţă sau bon fiscal, exemplar original);
  3. copie conformă cu originalul a cererii de concediu de odihnă aprobată potrivit reglementărilor interne ale CFR SA;
  4. declaraţie pe proprie răspundere a salariaţilor din care să reiasă că au beneficiat de serviciile menţionate în factura fiscală.

Documentele prevăzute la punctele 1 şi 2 în cazul salariaţilor soţ-soţie , angajaţi la unităţi CFR care depun cereri de acordare a reducerii contravalorii serviciilor turistice şi /sau tratament, în cazul în care au fost depuse în original de soţ / soţie în unitatea în care îşi desfăşoară activitatea, celălalt membru de familie beneficiar, poate depune la unitate copii legalizate conform cu originalul sau copii certificate conform cu originalul de către unitatea care deţine aceste documente originale.

Directia Trafic si Directia Resurse Umane din cadrul C.N.C.F. “CFR”-S.A., cu sediul în Ministerul Transporturilor, etj.3, camera 103 (aripa Grivita), organizează concurs, în data de 17.08.2016, ora 10, în vederea ocupării a unui post vacant de dispecer circulatie II  la Regulatorul Central de Coordonare a Traficului din cadrul Directiei Trafic

Conditii de participare:

Numai salariati din cadrul CNCF”CFR”-SA care îndeplinesc conditiile minime  de pregătire si vechime, respectiv:

-        absolventi ai învătămîntului liceal cu diplomă de bacalaureat si curs operator sau sef statie, cu o vechime minimă de 8 ani, din care 4 ani operator II la regulator de circulatie.

Dosarele se vor depune la Directia Resurse Umane – Serviciul Personal, Salarizare, până la data de  12.08.2016 si vor cuprinde: cererea de participare la concurs  fiind vizată de directorul Directiei Trafic, cu C.V., actele de studii, copie a carnetului de muncă, B.I. sau C.I., certificat nastere, certificat căsătorie, etc.,

Tematica si bibliografia necesară se pot consulta la Serviciul Personal, Salarizare din cadrul Directiei Resurse Umane – tel.122304.