Scurta informare
Azi s-a semnat CCM pana in 05.06.2018 inclusiv, la CFR SA.
Forma negociata se găsește pe pagina ședințe.
Alte informatii
– valoare tichet de masa 11 lei,
– compensarea biletului de odihna, prin protocol de utilizare a fondului în următoarele 60 de zile,
S-a semnat si act aditional prin care se prelungeste acordul pana la terminarea verificării de către ITM a CCM. CCM se va inregistra luni la la ITM.
Datorita faptului ca banii de la guvern  pe subventie ajung cu intarziere, s-au decalat zilele de plata a salariului in 05 si 20 ale lunii urmatoare. Membrii de sindicat care au termene de plata la banci sau CAR sunt rugați sa anunțe banca pentru modificarea datei de plata a ratei pentru a evita eventualele probleme.
Vor veni la unitati instructiuni de punere in aplicare, cand le emite compania vi le vom trimite si voua. Daca sunt probleme anuntati-ne. Membrii de sindicat sunt rugati sa contacteze liderul de sindicat dacă pe actele aditionale au dubii referitoare la incadrare pe noua clasa.
O informare mai ampla o veți avea telefonic și în discutii directe în săptămâna următoare.

Administratia a prezentat propunerea de modificare a anexei nr. 2 in completarea propunerii privind anexa nr 1. Propunerile au fost transmise liderilor organizatiilor membre, in vederea analizei și transmiterii unui punct de vedere.

S-a solicitat timp pentru analiza propunerii, urmand ca in ședința de mâine să prezentăm un punct de vedere. Rugam ca punctele de vedere sau observațiile să fie transmise pe e-mail prin liderii de sindicat.

Astazi, 18.04.2017 la sediul CFR SA au continuat discuțiile pentru negocierea CCM 2017 – 2018.

Administrația și-a susținut și argumentat din punct de vedere financiar propunerile înaintate în ședința precedentă.

AFTF își menține punctele de vedere exprimate în cadrul ședințelor anterioare, precum și propunerile formulate.

Având în vedere faptul că anexa nr. 1 propusă de administrație nu a fost însoțită și de propunerea de translatare a noilor clase pe anexa nr. 2, AFTF a solicitat prezentarea spre studiu a anexei nr. 2 pe 25 de clase de salarizare, în vederea emiterii unui punct de vedere.

În urma analizei și consultării organizațiilor membre AFTF asupra anexei 1 și anexei 2 (care va fi înaintată de administratie în ședința următoare) vom formula un punct de vedere asupra acestora, eventuale observații sau o nouă propunere de salarizare.

Următoarea întâlnire va avea loc în data de 19.04.2017 ora 13:00.

Astazi 13.04.2017  a avut loc intalnirea de negociere a CCM 2017 -2018 la CN CF CFR SA.

In sedinta de Guvern de ieri, 12.04 a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al companiei.

Cu toate ca nu a fost publicat in Monotorul Oficial, dar nesuferind modificari fata de forma cunoscuta, ce a fost aprobata in CA si AGA, administratia ne-a inmanat propunerile de modificare a anexei 1.

Administraţia propune o anexa 1 în care nu vor mai fi 46 de clase ci numai 25, la clasele mici facandu-se o comasare de cate 4 sau 5 clase in una singura. De pe la mijlocul anexei au fost grupate cate trei, respectiv doua clase vechi in una noua. Incepand cu fosta clasa 30 nu mai sunt comasate.

17951825_1320253568011744_4367461900304384039_n

Pe scurt modul de translatare este următorul:

–  Clasa de incadrare individuala a fost majorata de la valoarea anterioara ( coloana 2, care include pentru primele 25 de clase salariul minim pe economie ) la valoarea de pe coloana 3.

– Pentru primele 8 clase noi, valoarea clasei este valoarea maxima a claselor reunite. De la clasa veche 30 pana la 46 s-au repartizat clasele noi de la 9 la 25.

Deşi negociem CCM 2017-2018, administratia a strecurat pe coloana 5  „ CCM  2017-2019 ” .  Niciodata la negociere nu s-a vorbit de un CCM  pe doi ani, 2017-2019, poate este o eroare sau poate o poziţie a administraţiei, care probabil va fi probabil prezentată în şedinţa următoare. Din punctul nostru de vedere semnarea unui CCM pe o perioadă de 2 ani nu este o opţiune viabilă.

Probabil în anexa 2 (care nu a fost încă prezentată) fiecare functie se va intinde pe minim 2 sau chiar 3 clase.  Dificultatea mare va fi translatarea de pe vechile clase pe noile clase.  Sa luam mai multe  exemple :

– Montator  II SCB actualmente clasa 14-17 va  avea  clasa 4 ca si clasa actuala si pentru viitor probabil si clasa 5 in ideea ca fiecare functie sa fie pe cel putin doua clase.

– Montator I SCB  actualmente clasa 19-22 va avea clasa 5 ( cel care are actual 19-20-21 ) si clasa 6 daca este vreunul care sa fi primit ultima clasa ( 22 ) pana acum.

– Electromecanic II  SCB  actualmente clasa 25-28 va avea clasa 7 ( cel care are actual 25-26-27 ) si  clasa 8 daca este vreunul care sa fi primit ultima clasa ( 28 ) pana acum.

– Electromecanic I  SCB  actualmente clasa 27-30 va avea clasa 7 ( cel care are actual 27 ),  clasa 8  ( cel care are actual 28-29 ) si clasa 9 daca este vreunul care sa fi primit ultima clasa ( 30 ) pana acum.  Probabil aici vom avea trei clase la aceasta functie.

– Electromecanic Sp. SCB  actualmente clasa 29-32 va avea clasa 8 ( cel care are actual 29 ),  clasa 9  ( cel care are actual 30 ) clasa 10 ( cel care are actual 31,  si clasa 11 daca este vreunul care sa fi primit ultima clasa ( 32 ) pana acum.  Probabil aici vom avea patru clase la aceasta functie.

– Electromecanic I A SCB  actualmente clasa 31-34 va avea clasa 10 ( cel care are actual 31 ),  clasa 11   ( cel care are actual 32 ) clasa 12 ( cel care are actual 33 ),  si clasa 13 daca este vreunul care sa fi primit ultima clasa ( 34 ) pana acum.  Probabil aici vom avea patru clase la aceasta functie.

– IDM  III actualmente clasa 26-29 va avea clasa 7 ( cel care are actual 26-27 ) si  clasa 8 (cel care are clasa 28 -29).

– IDM  II   actualmente clasa 29-32 va avea clasa 8 ( cel care are actual 29 ),  clasa 9   ( cel care are actual 30 ) clasa 10 ( cel care are actual 31,  si clasa 11 daca este vreunul care sa fi primit ultima clasa ( 32 ) pana acum.  Probabil aici vom avea patru clase la aceasta functie.

– IDM I  actualmente clasa 30-33 va avea clasa 9 ( cel care are actual 30 ),  clasa 10   ( cel care are actual 31 ) clasa 11 ( cel care are actual 32,  si clasa 11 daca este vreunul care sa fi primit ultima clasa ( 32 ) pana acum.  Probabil aici vom avea patru clase la aceasta functie.

– IDM  IA  actualmente clasa 31-34 va avea clasa 10 ( cel care are actual 31 ),  clasa 11   ( cel care are actual 32 ) clasa 12 ( cel care are actual 33 ),  si clasa 13 daca este vreunul care sa fi primit ultima clasa ( 34 ) pana acum.  Probabil aici vom avea patru clase la aceasta functie.

Pentru restul functiilor se aplica in acelasi fel .

Astazi 30.03.2017, au continuat discutiile in vederea negocierii Contractului Colectiv de Munca pe anul 2017-2018 la nivelul C.N.C.F “CFR”- S.A. Administratia a facut precizari referitoare la demersurile efectuate in vederea aprobarii prin hotarare de guvern a proiectului de B.V.C. pentru anul 2017.

Proiectul de B.V.C. a fost avizat de Consiliul de Administratie, a fost aprobat de catre Adunarea Generala a Actionarilor, a fost avizat de Ministerul Muncii si se afla pe circuitul de avizare la Ministerul Finantelor Publice, dupa care va fi trimis la Guvern. Este posibil ca proiectul de buget sa fie discutat în ședința de guvern din săptămâna următoare.
Reprezentantii Administratiei au inmanat reprezentantilor organizatiilor sindicale propuneri de modificare si completare a articolelor si anexelor din proiectul de CCM.
AFTF si-a menținut punctele de vedere exprimate în procesele verbale anterioare.
Urmatoarea intalnire a fost stabilita in data de 05.04.2017
Tot astazi, 30 martie 2017, avand in vedere prevederile Art.70 din Acordul Nr. 1/1214/22.03.2017 incheiat intre CNCF „CFR” SA in calitate de angajator si organizatiile sindicale reprezentative, a avut loc o intalnire pentru a stabili modul de utilizare a fondului de cheltuieli sociale constituit pentru exercitiul financiar 2017 (prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2017), in baza art. 25 alin. V din Legea Nr. 227/2015 privind Codul Fiscal prin aplicarea unei cote de maxim 5% asupra cheltuielilor cu salariile.
Administratia a informat organizatiile sindicale reprezentative ca in Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 (avizat de Consiliul de Administratie prin Hot. Nr. 20/07/03/2017 si aprobat de Adunarea Genereala a Actionarilor prin Hotararea Nr 24/20/03/2017 si care se afla pe circuitul de avizare din cadrul Ministerului Finantelor Publice CNCF „CFR” SA, a prevazut suma de 37.500,00 mii lei, reprezentand limita maxima care poate fi utilizata/cheltuita in anul 2017 pentru efectuarea de cheltuieli sociale.
Deasemenea, reprezentantii Administratiei au aratat ca tinand cont de cheltuielile sociale efectuate de CNCF „CFR” SA pana la data prezentului „Protocol”, resursele financiare ale CNCF „CFR” SA estimate pentru luna aprilie 2017, necesarul estimat pentru luna aprilie 2017, faptul ca la data prezentului „Protocol” CNCF „CFR” SA nu are bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 aprobat prin Hotarare a Guvernului si pana la aprobarea acestuia, CNCF „CFR” SA aplica prevederile Art. 8 din OG nr. 26/2017 privind efectuarea cheltuielilor.
Avand la baza propuneri venite din partea organizatiilor sindicale, partile au convenit ca in conformitate cu Art. 70 din Acordul nr 1214/22.03.2017 si Art. 25 Alin. B din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, sa efectueze cheltuieli pentru:
– Acordare ajutoare de nastere si inmormantare, dupa caz;
– Decontare cheltuieli de transport, dupa caz;
– Decontare diverse indemnizatii, dupa caz;
– Acordarea unor cadouri in bani salariatilor cu ocazia Sarbatorilor Pascale 2017 in limitele prevazute de reglementarile legale, respectiv 150 lei/salariat.

Astazi, 21.03.2017 au continuat negocierea CCM 2017-2018 la CNCF CFR SA. La ședință a participat din partea Ministerului Transporturilor, dl Dragos Titea – secretar de stat.

Administrația a propus, pentru a asigura protecţia socială a angajaţilor şi după expirarea contractului colectiv de muncă, încheierea unui Act Adiţional astfel încât salariaţii să nu-şi piardă anumite drepturi, cum ar fi: acordarea sporurilor, plata orelor festive, acordarea bonurilor de masă sau a ajutoarelor sociale. Până în prezent conducerea CFR SA împreună cu conducerea Ministerului Transporturilor a parcurs toate etapele necesare elaborării şi promovării bugetului companiei pentru acest an, proiectul care prevede o creștere a fondului de salarii de 22,5 % fiind deja avizat de Consiliul de Administraţie (CA), aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) în data de 20.03.2017 şi transmis ministerelor pe circuitul de avizare şi aprobare, prin emiterea hotărârii de guvern.

În vederea păstrarii drepturilor salariaților în integralitatea lor s-a propus încheierea unui acord pe o perioadă de 30 de zile, timp  în care să continue negocierile și intervențiile pentru aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli.

AFTF și FNFMC în urma consultării cu membrii de sindicat și-au exprimat dezacordul cu privire la propunerea administrației de a semna un act adițional de prelungire a CCM.

AFTF și-a manifestat disponibilitatea pentru negocierea CCM 2017-2018 în vederea  discutării propunerilor înaintate de AFTF în cadrul ședințelor anterioare, având în vedere faptul că până la această dată administrația nu a prezentat un punct de vedere privind revendicările formulate de AFTF.

Având în vedere aceste aspecte părțile au hotărât ca următoarea întâlnire să aibe loc mâine 22.03.2017 la ora 15:30.

Comisia de negociere a AFTF

Anexăm comunicatul CFR SA publicat pe pagina oficială de facebook: CFR INFRASTRUCTURĂ

„CFR SA a prevăzut o creştere cu 22,5% a fondului de salarii în bugetul companiei pe 2017!

Compania Natională de Căi Ferate “CFR” SA menţine deschis dialogul social şi negocierile transparente cu reprezentanţii federaţiilor sindicale pe marginea definitivării Contractului Colectiv de Muncă (CCM) pentru perioada 2017-2018, în contextul în care pe 22 martie 2017 actualul CCM îşi încetează valabilitatea.

Precizăm faptul că, prin susţinerea şi implicarea Ministerului Transporturilor, bugetul CFR SA prevede pentru anul 2017 o creşterea a fondului de salarii cu 22,5%, creştere care se va regăsi, în urma negocierilor cu partenerii sociali, în salariile angajaţilor.

Administraţia a propus, pentru a asigura protecţia socială a angajaţilor şi după expirarea contractului colectiv de muncă, încheierea unui Act Adiţional pe o perioadă de minimum 30 zile, maximum 90 de zile, astfel încât salariaţii să nu-şi piardă anumite drepturi, cum ar fi: acordarea sporurilor, plata orelor festive, acordarea bonurilor de masă sau a ajutoarelor sociale.

Până în prezent conducerea CFR SA a parcurs toate etapele necesare elaborării şi promovării bugetului companiei pentru acest an, proiectul fiind deja avizat de Consiliul de Administraţie (CA), aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) şi transmis ministerelor pe circuitul de avizare şi aprobare, prin emiterea hotărârii de guvern.”


Astăzi, 15.03.2017 a avut loc o nouă ședință în vederea continuării negocierii Contractului Colectiv de Muncă pe anul 2017-2018 la CNCF CFR SA.

Administrația a adus la cunoștința organizațiilor sindicale faptul că propunerea de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 și avizată de Consiliul de Administrație, nu a fost analizată de Adunarea Generală a Acționarilor, întrucât aceasta trebuie refăcută în conformitate cu noile instrucțiuni transmise de Ministerul Transporturilor și Ministerul de Finanțe. Propunerea de BVC refăcută va fi supusă avizării Consiliului de Administrație urmând a se relua procedura de aprobare a acestuia.

În vederea menținerii drepturilor prevăzute în CCM 2015-2017, până la îndeplinirea condițiilor legale de încheiere a unui nou CCM, Administrația revine cu propunerea de prelungire a actualului CCM, având în vedere termenul foarte scurt până la expirarea acestuia, respectiv 21.03.2017.

Organizațiile sindicale au solicitat analiza propunerilor de modificare a CCM.

Reprezentanții AFTF au precizat faptul că nu au mandat din partea membrilor de sindicat pentru încheierea unui act adițional la CCM fiind necesară consultarea membrilor de sindicat. Intrucât propunerile înaintate nu au fost discutate, AFTF solicită punctul de vedere scris al administratiei la propunerile depuse în cadrul ședințelor de negociere anterioare.

Anexăm actul Ministerului Finanțelor publice adresat Ministerului Transporturilor, act prin care acesta atrage atenția ca fundamentarea bugetelor operatorilor economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor să se facă la capitolul venituri fără 10% din sumele alocate prin legea bugetului de stat, acestea urmand a fi eventual repartizate după examinarea de către Guvern a raportului semestrial privind situația economică și financiară.

În urma acestui act Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 al CFR SA trebuie refăcut și introdus din nou pe circuitul de aprobare. In acest moment nu se cunoaște dacă și cum va fi afectată partea de cheltuieli de natură salarială.

În urma consultării cu membrii de sindicat se va lua o decizie în privința semnării sau nesemnării unui act adițional la CCM, respectiv privind eventualele manifestări de protest  dacă situația o va impune.

Reprezentanții AFTF și FNFMC au solicitat continuarea negocierilor și în zilele următoare, însă administrația nu a fost de acord, astfel încât următoarea întâlnire va avea loc în data de 21.03.2017.

Comisia de negociere AFTF

P.S. În cel mai scurt timp membrii Sindicatului CTF Brașov vor primi o informare completă asupra a ceea ce presupune lipsa CCM-ului, opțiuni, părți pozitive și părți negative, astfel încât să își exprime opțiunea privind încheierea sau nu a unui act adițional la CCM, în deplină cunoștință de cauză. În urma centralizării opțiunilor membrilor de sindicat va fi transmis mandatul către AFTF în conformitate cu hotărârile majorității membrilor.

Astăzi, 15 martie 2017 a avut loc la Ministerul Transporturilor o întâlnire privind proiectul de lege privind Statutul Personalului Feroviar, întâlnire la care au participat reprezentanții organizațiilor sindicale și dl Dragos Titea – Secretar de Stat responsabil cu sectorul feroviar din partea Ministerului Transporturilor.

Au fost aduse lămuriri cu privire la proiectul prezentat la întâlnirea anterioară, constând în faptul că statutul măcelărit era rezultatul transpunerii pe statut a observațiilor fiecărui minister în parte. Ministerul Transporturilor nu este de acord varianta măcelărită, afirmându-și susținerea pentru proiectul de lege privind Statutul Personalului Feroviar în forma adoptată de Senat cu eventuale observații minore.

Domnul Dragoș Titea a subliniat faptul că în cadrul întâlnirii de ieri de la Palatul Parlamentului a susținut necesitatea adoptării proiectului de lege privind statutul personalului feroviar.

La Comisia pentru Transporturi a Camerei Deputaților când se va analiza statutul personalului feroviar va fi prezent un reprezentant al ministerului pentru prezentarea punctului de vedere.

Statutul a revenit pe șine și trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru adoptarea lui: prezența în comisii, discuții cu deputați, adrese, scrisori deschise, etc

În cursul lunii februarie 2017 membrii Biroului Executiv al Sindicatului CTF Brașov au purtat discuții cu factori politici pentru sprijinirea unor inițiative legislative existente, precum și pentru inițierea unor noi inițiative legislative care afectează salariații feroviari. Membrii de sindicat sunt rugați să susțină aceste demersuri prin contactarea parlamentarilor din localitățile de domiciliu folosind argumentele prezentate mai jos.

1. Susținerea proiectului de Lege privind Statutul Personalului Feroviar

A fost solicitat sprijinul deputaților din cele 3 comisii prin care trebuie să treacă proiectul înainte de a intra in dezbatere la Camera Deputaților, în vederea avizării favorabile a proiectului de lege privind Statutul Personalului Feroviar, proiect de lege așteptat de întreaga suflare feroviară de mai bine de 20 de ani.

Proiectul de lege privind statutul personalului feroviar a fost adoptat de senat în data de 22.12.2016, fiind înregistrat la Camera Deputaților cu nr. 37/01.02.2017.

În data de 15.02.2017 proiectul de lege a primit aviz negativ din partea Comisiei Juridice, de Disciplină și Imunități a Camerei Deputaților.

În data de 21.02.2017 proiectul a primit aviz favorabil în Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a Camerei Deputaților.

Proiectul de lege privind Statutul Personalului Feroviar este trimis pentru aviz la Comisia pentru Buget, Finanțe și Bănci, urmând ca în urma acestor avize să fie depuse rapoarte din partea Comisiei pentru Transporturi și Infrastructură și a Comisiei de Muncă și Protecție Socială.

Fără a intra în detalii vă punem la dispoziție doar câteva din motivele care impun necesitatea ca statutul personalului feroviar să fie aprobat:

–      condițiile de muncă din sistemul feroviar, munca în condiții de ploaie, vânt, caniculă, viscol, furtună, etc;

–      obligativitatea lucrătorilor în funcții de siguranță a circulației de a deține avize medicale pentru exercitarea funcției. Conditiile de munca și mediul de lucru isi pun amprenta asupra sanatatii lucrătorilor, facand imposibila obtinerea avizelor medicale impuse pentru exercitarea meseriei, cu riscul pierderii locului de muncă la vârste în care recalificarea este practic imposibilă;

–      responsabilitatile specifice functiilor de la siguranta circulatiei și uzura psihică impun necesitatea pensionarii inainte de limita de varsta de 65 de ani. Art. 329, 330 și 331 din Codul Penal tratează ca infracțiuni neîndeplinirea sarcinilor de serviciu de către personalul cu responsabilități în siguranța circulației, personalul feroviar fiind pasibil în aceste cazuri de închisoare până la 10 ani;

–      starea de sănătate a lucrătorilor feroviari se deterioreză într-un ritm accelerat, fapt dovedit de numarul mare al avizelor medicale cu termen redus și numărul în creștere al deceselor după varsta de 45 de ani.

2. Modificarea Codului Penal în vederea eliminării art. 329 și 330 din Codul Penal – capitolul I – Infracțiuni contra siguranței circulației feroviare.

Art. 329 Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă

(1) Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă de către angajaţii care gestionează infrastructura feroviară ori ai operatorilor de transport, intervenţie sau manevră, dacă prin aceasta se pune în pericol siguranţa circulaţiei mijloacelor de transport, intervenţie sau manevră pe calea ferată, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) Dacă fapta a avut ca urmare un accident de cale ferată, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani.

Art. 330 Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă din culpă

(1) Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă, din culpă, de către angajaţii care gestionează infrastructura feroviară ori ai operatorilor de transport, intervenţie sau manevră, dacă prin aceasta se pune în pericol siguranţa mijloacelor de transport, intervenţie sau manevră pe calea ferată, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Când fapta a avut ca urmare un accident de cale ferată, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani.

Considerăm aceste fapte ca fiind tratate de Codul Muncii, titlul XI – Răspunderea Juridică, capitolul 2 – Răspunderea disciplinară.

Astfel angajatorul dispune de prerogativa de a constata și sancționa neîndeplinirea sarcinilor de serviciu, fiind cel care cunoaște detaliile activității și procedurile interne, precum și sarcinile de serviciu stabilite prin fișa postului, de altfel singurul în măsură de a decide în urma unei cercetări disciplinare prealabile asupra vinovăției sau nevinovăției salariaților proprii.

Codul muncii tratează de asemenea și răspunderea patrimonială la capitolul 3 din titlul XI. Astfel art. 254 alineatul (1) stipulează clar faptul că salariatii raspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor.

În cazul accidentelor feroviare cu victime umane eliminarea acestor articole nu împiedică urmărirea penală.

De menționat faptul că articolele 329 și 330 tratează practic mai drastic eroarea în muncă a unui salariat din sistemul feroviar decât distrugerea intenționată a sistemelor de siguranță feroviară.

La fel ca în orice altă meserie salariații feroviari sunt dispuși erorilor sau omisiunilor în activitate, însă aceste lucruri considerăm că trebuie tratate conform Codului Muncii de către angajator și nu de organele de urmărire penală, punându-se astfel presiune și un stres suplimentar pe salariatul feroviar aflat într-o astfel de situație, salariat care trebuie să își continue activitatea în aceste condiții.

3. Modificarea art. 76 din Codul Fiscal prin eliminarea alineatului 3 lit f) în care se consideră venit din salariu și asimilat salariului permisele de călătorie pe orice mijloace de transport acordate salariaților.

Conform OUG 83/2014, în 2015 călătoriile în interes de serviciu şi personal pentru salariaţii feroviari se vor efectua conform prevederilor din OUG 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi interes personal pe calea ferată, în baza următoarelor legitimaţii de călătorie: autorizaţii de călătorie, permise de călătorie cu maxim 24 de file pentru membrii de familie ai salariaţilor şi permise de călătorie şcolare pentru copiii angajaţilor feroviari.

Având în vedere prevederile Codului fiscal un mare număr de salariați feroviari renunță la a uza de acest drept, datorită valorii impozitului aferent.

Considerăm că mai mult decât alte categorii sociale (studenți, pensionari, etc) salariații feroviari au dreptul de a circula GRATUIT cu mijloacele de transport pe calea ferată, acest drept fiind stipulat în OG 112/1999, fiind în fapt o recunoaștere a muncii depuse în vederea asigurării siguranței transporturilor feroviare.

Inregistreaza-te:

Logout

Facebook Profile