Astazi 30.03.2017, au continuat discutiile in vederea negocierii Contractului Colectiv de Munca pe anul 2017-2018 la nivelul C.N.C.F “CFR”- S.A. Administratia a facut precizari referitoare la demersurile efectuate in vederea aprobarii prin hotarare de guvern a proiectului de B.V.C. pentru anul 2017.

Proiectul de B.V.C. a fost avizat de Consiliul de Administratie, a fost aprobat de catre Adunarea Generala a Actionarilor, a fost avizat de Ministerul Muncii si se afla pe circuitul de avizare la Ministerul Finantelor Publice, dupa care va fi trimis la Guvern. Este posibil ca proiectul de buget sa fie discutat în ședința de guvern din săptămâna următoare.
Reprezentantii Administratiei au inmanat reprezentantilor organizatiilor sindicale propuneri de modificare si completare a articolelor si anexelor din proiectul de CCM.
AFTF si-a menținut punctele de vedere exprimate în procesele verbale anterioare.
Urmatoarea intalnire a fost stabilita in data de 05.04.2017
Tot astazi, 30 martie 2017, avand in vedere prevederile Art.70 din Acordul Nr. 1/1214/22.03.2017 incheiat intre CNCF „CFR” SA in calitate de angajator si organizatiile sindicale reprezentative, a avut loc o intalnire pentru a stabili modul de utilizare a fondului de cheltuieli sociale constituit pentru exercitiul financiar 2017 (prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2017), in baza art. 25 alin. V din Legea Nr. 227/2015 privind Codul Fiscal prin aplicarea unei cote de maxim 5% asupra cheltuielilor cu salariile.
Administratia a informat organizatiile sindicale reprezentative ca in Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 (avizat de Consiliul de Administratie prin Hot. Nr. 20/07/03/2017 si aprobat de Adunarea Genereala a Actionarilor prin Hotararea Nr 24/20/03/2017 si care se afla pe circuitul de avizare din cadrul Ministerului Finantelor Publice CNCF „CFR” SA, a prevazut suma de 37.500,00 mii lei, reprezentand limita maxima care poate fi utilizata/cheltuita in anul 2017 pentru efectuarea de cheltuieli sociale.
Deasemenea, reprezentantii Administratiei au aratat ca tinand cont de cheltuielile sociale efectuate de CNCF „CFR” SA pana la data prezentului „Protocol”, resursele financiare ale CNCF „CFR” SA estimate pentru luna aprilie 2017, necesarul estimat pentru luna aprilie 2017, faptul ca la data prezentului „Protocol” CNCF „CFR” SA nu are bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 aprobat prin Hotarare a Guvernului si pana la aprobarea acestuia, CNCF „CFR” SA aplica prevederile Art. 8 din OG nr. 26/2017 privind efectuarea cheltuielilor.
Avand la baza propuneri venite din partea organizatiilor sindicale, partile au convenit ca in conformitate cu Art. 70 din Acordul nr 1214/22.03.2017 si Art. 25 Alin. B din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, sa efectueze cheltuieli pentru:
- Acordare ajutoare de nastere si inmormantare, dupa caz;
- Decontare cheltuieli de transport, dupa caz;
- Decontare diverse indemnizatii, dupa caz;
- Acordarea unor cadouri in bani salariatilor cu ocazia Sarbatorilor Pascale 2017 in limitele prevazute de reglementarile legale, respectiv 150 lei/salariat.

Astazi, 21.03.2017 au continuat negocierea CCM 2017-2018 la CNCF CFR SA. La ședință a participat din partea Ministerului Transporturilor, dl Dragos Titea – secretar de stat.

Administrația a propus, pentru a asigura protecţia socială a angajaţilor şi după expirarea contractului colectiv de muncă, încheierea unui Act Adiţional astfel încât salariaţii să nu-şi piardă anumite drepturi, cum ar fi: acordarea sporurilor, plata orelor festive, acordarea bonurilor de masă sau a ajutoarelor sociale. Până în prezent conducerea CFR SA împreună cu conducerea Ministerului Transporturilor a parcurs toate etapele necesare elaborării şi promovării bugetului companiei pentru acest an, proiectul care prevede o creștere a fondului de salarii de 22,5 % fiind deja avizat de Consiliul de Administraţie (CA), aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) în data de 20.03.2017 şi transmis ministerelor pe circuitul de avizare şi aprobare, prin emiterea hotărârii de guvern.

În vederea păstrarii drepturilor salariaților în integralitatea lor s-a propus încheierea unui acord pe o perioadă de 30 de zile, timp  în care să continue negocierile și intervențiile pentru aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli.

AFTF și FNFMC în urma consultării cu membrii de sindicat și-au exprimat dezacordul cu privire la propunerea administrației de a semna un act adițional de prelungire a CCM.

AFTF și-a manifestat disponibilitatea pentru negocierea CCM 2017-2018 în vederea  discutării propunerilor înaintate de AFTF în cadrul ședințelor anterioare, având în vedere faptul că până la această dată administrația nu a prezentat un punct de vedere privind revendicările formulate de AFTF.

Având în vedere aceste aspecte părțile au hotărât ca următoarea întâlnire să aibe loc mâine 22.03.2017 la ora 15:30.

Comisia de negociere a AFTF

Anexăm comunicatul CFR SA publicat pe pagina oficială de facebook: CFR INFRASTRUCTURĂ

„CFR SA a prevăzut o creştere cu 22,5% a fondului de salarii în bugetul companiei pe 2017!

Compania Natională de Căi Ferate “CFR” SA menţine deschis dialogul social şi negocierile transparente cu reprezentanţii federaţiilor sindicale pe marginea definitivării Contractului Colectiv de Muncă (CCM) pentru perioada 2017-2018, în contextul în care pe 22 martie 2017 actualul CCM îşi încetează valabilitatea.

Precizăm faptul că, prin susţinerea şi implicarea Ministerului Transporturilor, bugetul CFR SA prevede pentru anul 2017 o creşterea a fondului de salarii cu 22,5%, creştere care se va regăsi, în urma negocierilor cu partenerii sociali, în salariile angajaţilor.

Administraţia a propus, pentru a asigura protecţia socială a angajaţilor şi după expirarea contractului colectiv de muncă, încheierea unui Act Adiţional pe o perioadă de minimum 30 zile, maximum 90 de zile, astfel încât salariaţii să nu-şi piardă anumite drepturi, cum ar fi: acordarea sporurilor, plata orelor festive, acordarea bonurilor de masă sau a ajutoarelor sociale.

Până în prezent conducerea CFR SA a parcurs toate etapele necesare elaborării şi promovării bugetului companiei pentru acest an, proiectul fiind deja avizat de Consiliul de Administraţie (CA), aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) şi transmis ministerelor pe circuitul de avizare şi aprobare, prin emiterea hotărârii de guvern.”


Astăzi, 15.03.2017 a avut loc o nouă ședință în vederea continuării negocierii Contractului Colectiv de Muncă pe anul 2017-2018 la CNCF CFR SA.

Administrația a adus la cunoștința organizațiilor sindicale faptul că propunerea de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 și avizată de Consiliul de Administrație, nu a fost analizată de Adunarea Generală a Acționarilor, întrucât aceasta trebuie refăcută în conformitate cu noile instrucțiuni transmise de Ministerul Transporturilor și Ministerul de Finanțe. Propunerea de BVC refăcută va fi supusă avizării Consiliului de Administrație urmând a se relua procedura de aprobare a acestuia.

În vederea menținerii drepturilor prevăzute în CCM 2015-2017, până la îndeplinirea condițiilor legale de încheiere a unui nou CCM, Administrația revine cu propunerea de prelungire a actualului CCM, având în vedere termenul foarte scurt până la expirarea acestuia, respectiv 21.03.2017.

Organizațiile sindicale au solicitat analiza propunerilor de modificare a CCM.

Reprezentanții AFTF au precizat faptul că nu au mandat din partea membrilor de sindicat pentru încheierea unui act adițional la CCM fiind necesară consultarea membrilor de sindicat. Intrucât propunerile înaintate nu au fost discutate, AFTF solicită punctul de vedere scris al administratiei la propunerile depuse în cadrul ședințelor de negociere anterioare.

Anexăm actul Ministerului Finanțelor publice adresat Ministerului Transporturilor, act prin care acesta atrage atenția ca fundamentarea bugetelor operatorilor economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor să se facă la capitolul venituri fără 10% din sumele alocate prin legea bugetului de stat, acestea urmand a fi eventual repartizate după examinarea de către Guvern a raportului semestrial privind situația economică și financiară.

În urma acestui act Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 al CFR SA trebuie refăcut și introdus din nou pe circuitul de aprobare. In acest moment nu se cunoaște dacă și cum va fi afectată partea de cheltuieli de natură salarială.

În urma consultării cu membrii de sindicat se va lua o decizie în privința semnării sau nesemnării unui act adițional la CCM, respectiv privind eventualele manifestări de protest  dacă situația o va impune.

Reprezentanții AFTF și FNFMC au solicitat continuarea negocierilor și în zilele următoare, însă administrația nu a fost de acord, astfel încât următoarea întâlnire va avea loc în data de 21.03.2017.

Comisia de negociere AFTF

P.S. În cel mai scurt timp membrii Sindicatului CTF Brașov vor primi o informare completă asupra a ceea ce presupune lipsa CCM-ului, opțiuni, părți pozitive și părți negative, astfel încât să își exprime opțiunea privind încheierea sau nu a unui act adițional la CCM, în deplină cunoștință de cauză. În urma centralizării opțiunilor membrilor de sindicat va fi transmis mandatul către AFTF în conformitate cu hotărârile majorității membrilor.

Astăzi, 15 martie 2017 a avut loc la Ministerul Transporturilor o întâlnire privind proiectul de lege privind Statutul Personalului Feroviar, întâlnire la care au participat reprezentanții organizațiilor sindicale și dl Dragos Titea – Secretar de Stat responsabil cu sectorul feroviar din partea Ministerului Transporturilor.

Au fost aduse lămuriri cu privire la proiectul prezentat la întâlnirea anterioară, constând în faptul că statutul măcelărit era rezultatul transpunerii pe statut a observațiilor fiecărui minister în parte. Ministerul Transporturilor nu este de acord varianta măcelărită, afirmându-și susținerea pentru proiectul de lege privind Statutul Personalului Feroviar în forma adoptată de Senat cu eventuale observații minore.

Domnul Dragoș Titea a subliniat faptul că în cadrul întâlnirii de ieri de la Palatul Parlamentului a susținut necesitatea adoptării proiectului de lege privind statutul personalului feroviar.

La Comisia pentru Transporturi a Camerei Deputaților când se va analiza statutul personalului feroviar va fi prezent un reprezentant al ministerului pentru prezentarea punctului de vedere.

Statutul a revenit pe șine și trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru adoptarea lui: prezența în comisii, discuții cu deputați, adrese, scrisori deschise, etc

În cursul lunii februarie 2017 membrii Biroului Executiv al Sindicatului CTF Brașov au purtat discuții cu factori politici pentru sprijinirea unor inițiative legislative existente, precum și pentru inițierea unor noi inițiative legislative care afectează salariații feroviari. Membrii de sindicat sunt rugați să susțină aceste demersuri prin contactarea parlamentarilor din localitățile de domiciliu folosind argumentele prezentate mai jos.

1. Susținerea proiectului de Lege privind Statutul Personalului Feroviar

A fost solicitat sprijinul deputaților din cele 3 comisii prin care trebuie să treacă proiectul înainte de a intra in dezbatere la Camera Deputaților, în vederea avizării favorabile a proiectului de lege privind Statutul Personalului Feroviar, proiect de lege așteptat de întreaga suflare feroviară de mai bine de 20 de ani.

Proiectul de lege privind statutul personalului feroviar a fost adoptat de senat în data de 22.12.2016, fiind înregistrat la Camera Deputaților cu nr. 37/01.02.2017.

În data de 15.02.2017 proiectul de lege a primit aviz negativ din partea Comisiei Juridice, de Disciplină și Imunități a Camerei Deputaților.

În data de 21.02.2017 proiectul a primit aviz favorabil în Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a Camerei Deputaților.

Proiectul de lege privind Statutul Personalului Feroviar este trimis pentru aviz la Comisia pentru Buget, Finanțe și Bănci, urmând ca în urma acestor avize să fie depuse rapoarte din partea Comisiei pentru Transporturi și Infrastructură și a Comisiei de Muncă și Protecție Socială.

Fără a intra în detalii vă punem la dispoziție doar câteva din motivele care impun necesitatea ca statutul personalului feroviar să fie aprobat:

-      condițiile de muncă din sistemul feroviar, munca în condiții de ploaie, vânt, caniculă, viscol, furtună, etc;

-      obligativitatea lucrătorilor în funcții de siguranță a circulației de a deține avize medicale pentru exercitarea funcției. Conditiile de munca și mediul de lucru isi pun amprenta asupra sanatatii lucrătorilor, facand imposibila obtinerea avizelor medicale impuse pentru exercitarea meseriei, cu riscul pierderii locului de muncă la vârste în care recalificarea este practic imposibilă;

-      responsabilitatile specifice functiilor de la siguranta circulatiei și uzura psihică impun necesitatea pensionarii inainte de limita de varsta de 65 de ani. Art. 329, 330 și 331 din Codul Penal tratează ca infracțiuni neîndeplinirea sarcinilor de serviciu de către personalul cu responsabilități în siguranța circulației, personalul feroviar fiind pasibil în aceste cazuri de închisoare până la 10 ani;

-      starea de sănătate a lucrătorilor feroviari se deterioreză într-un ritm accelerat, fapt dovedit de numarul mare al avizelor medicale cu termen redus și numărul în creștere al deceselor după varsta de 45 de ani.

2. Modificarea Codului Penal în vederea eliminării art. 329 și 330 din Codul Penal – capitolul I – Infracțiuni contra siguranței circulației feroviare.

Art. 329 Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă

(1) Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă de către angajaţii care gestionează infrastructura feroviară ori ai operatorilor de transport, intervenţie sau manevră, dacă prin aceasta se pune în pericol siguranţa circulaţiei mijloacelor de transport, intervenţie sau manevră pe calea ferată, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) Dacă fapta a avut ca urmare un accident de cale ferată, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani.

Art. 330 Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă din culpă

(1) Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă, din culpă, de către angajaţii care gestionează infrastructura feroviară ori ai operatorilor de transport, intervenţie sau manevră, dacă prin aceasta se pune în pericol siguranţa mijloacelor de transport, intervenţie sau manevră pe calea ferată, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Când fapta a avut ca urmare un accident de cale ferată, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani.

Considerăm aceste fapte ca fiind tratate de Codul Muncii, titlul XI – Răspunderea Juridică, capitolul 2 – Răspunderea disciplinară.

Astfel angajatorul dispune de prerogativa de a constata și sancționa neîndeplinirea sarcinilor de serviciu, fiind cel care cunoaște detaliile activității și procedurile interne, precum și sarcinile de serviciu stabilite prin fișa postului, de altfel singurul în măsură de a decide în urma unei cercetări disciplinare prealabile asupra vinovăției sau nevinovăției salariaților proprii.

Codul muncii tratează de asemenea și răspunderea patrimonială la capitolul 3 din titlul XI. Astfel art. 254 alineatul (1) stipulează clar faptul că salariatii raspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor.

În cazul accidentelor feroviare cu victime umane eliminarea acestor articole nu împiedică urmărirea penală.

De menționat faptul că articolele 329 și 330 tratează practic mai drastic eroarea în muncă a unui salariat din sistemul feroviar decât distrugerea intenționată a sistemelor de siguranță feroviară.

La fel ca în orice altă meserie salariații feroviari sunt dispuși erorilor sau omisiunilor în activitate, însă aceste lucruri considerăm că trebuie tratate conform Codului Muncii de către angajator și nu de organele de urmărire penală, punându-se astfel presiune și un stres suplimentar pe salariatul feroviar aflat într-o astfel de situație, salariat care trebuie să își continue activitatea în aceste condiții.

3. Modificarea art. 76 din Codul Fiscal prin eliminarea alineatului 3 lit f) în care se consideră venit din salariu și asimilat salariului permisele de călătorie pe orice mijloace de transport acordate salariaților.

Conform OUG 83/2014, în 2015 călătoriile în interes de serviciu şi personal pentru salariaţii feroviari se vor efectua conform prevederilor din OUG 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi interes personal pe calea ferată, în baza următoarelor legitimaţii de călătorie: autorizaţii de călătorie, permise de călătorie cu maxim 24 de file pentru membrii de familie ai salariaţilor şi permise de călătorie şcolare pentru copiii angajaţilor feroviari.

Având în vedere prevederile Codului fiscal un mare număr de salariați feroviari renunță la a uza de acest drept, datorită valorii impozitului aferent.

Considerăm că mai mult decât alte categorii sociale (studenți, pensionari, etc) salariații feroviari au dreptul de a circula GRATUIT cu mijloacele de transport pe calea ferată, acest drept fiind stipulat în OG 112/1999, fiind în fapt o recunoaștere a muncii depuse în vederea asigurării siguranței transporturilor feroviare.

Datorită faptului că sesizările noastre în Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă la nivelul Sucursalei Regionale CF Brașov privind lipsa echipamentului individual de protecție, a apei potabile și a surselor de încălzire nu și-au găsit rezolvare la acest nivel, în luna ianuarie 2017 am adresat sesizări către Ministerul transporturilor și către Inspectoratul Teritorial de Muncă Brașov semnalând aceste probleme.

Conform răspunsului primit de la Ministerul Transporturilor graficul de livrare al echipamentului individual de protecție în baza contractelor încheiate în 25.01.2017 este:

În ceea ce privește asigurarea combustibilului solid, respectiv lemn de foc, suntem informați  că întârzierile se datorează modificărilor legislative în domeniul achizițiilor publice, procedura de achiziție prin licitație deschisă online prin sistemul SEAP din data de 25.10.2017 fiind anulată administrativ de către SEAP.

Achiziția prin Bursa Română de Mărfuri din 01.11.2017 și procedurile ulterioare au întâmpinat diverse probleme (descrise în răspunsul primit), iar la data de 09.12.2017 toate loturile de lemn de foc pe rază sucursalelor 1-8 au fost adjudecate.

Sesizarea transmisă Inspectoratului Teritorial de Muncă Brașov a fost înregistrată sub numărul 183/12.01.2017 la ITM Brașov. În urma sesizării s-a efectuat control în domeniul securității și sănătății în muncă la CNCF CFR SA, respectiv puncte de lucru ale Sucursalei RCF Brașov.

Astfel Inspectoratul Teritorial de Muncă Brașov a constatat în timpul controlului faptul că aspectele sesizate de Sindicatul CTF Brașov se confirmă, fapt pentru care s-au dispus măsuri în conformitate cu prevederile legale.

În ședința Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă a Sucursalei RCF Brașov din data de 29.03.2017 vom solicita detalii legate de măsurile dispuse și stabilirea unor măsuri concrete pentru reglementarea situației.

Vă rugăm să ne transmiteți în scris, detaliat problemele pe care le aveți la locurile de muncă, urmând ca acestea să fie înaintate Inspectoratelor Teritoriale de Muncă de pe raza dvs de activitate și Sucursalei RCF Brașov până la rezolvarea situației.

DIN
Regulatorul de Circulatie Tg.Mures organizeaza in data de 16.03.2017 ora 10,00
examen/concurs in vederea ocuparii urmatoarelor posturi :
- 1 post de I.D.M.III la statia IERNUT.
- 1 post de I.D.M.III la HM.SANPAUL.
- 1 post de REVIZOR ACE I la statia LUDUS.
CONDITII DE PARTICIPARE :
- Absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat.
- Act doveditor privind certificarea meseriei de I.D.M.respectiv de REVIZOR
ACE.
- Aviz medico – psihologic apt pentru functia de I.D.M. ( pentru IDM ).
- Autorizarea in functia de I.D.M. ( pentru IDM ).
Candidatii sa provina din unitatile Sucursalei Regionale C.F.Brasov.
Tematica de concurs se afla la tehnician II de la statia TG.MURES SUD,telefon
403216.
Dosarele pentru inscrierea la concurs se vor depune la STATIA TG.MURES SUD
- Compartiment R.U.pana la data de 10.03.2017.

Programata initial pentru  22 februarie 2017, sedinta Comisiei pentru drepturile omului, culte si problemele minoritatilor nationale a fost devansata pentru 21.02.2017  la ora 15:30. Statutul Personalului Feroviar a figurat la punctul nr. 3 pe ordinea de zi.

La sedinta au participat pentru sustinerea statutului reprezentantii Aliantei Federatiilor Tehnice Feroviare: Iulica Mantescu, Maxim Rodrigo si Georgel Petrache.

Punctul de vedere initial al comisiei a fost de amanare a avizarii. Prezenta reprezentantilor AFTF in sala si sustinerea Presedintelui Comisiei, dl. Ibram Iusein au contribuit la exprimarea votului comisiei.

Statutul Personalului Feroviar a fost avizat favorabil cu 11 voturi pentru, 1 abtinere (USR – Pruna Cristina) si 1 vot impotriva (USR – Durus Vlad Emanuel).

Astazi, 16.02.2017 la sediul CNCF CFR SA au fost reluate discuțiile pentru negocierea CCM 2017-2018.

Au fost transmise organizațiilor sindicale acte privind situațiile de personal și situația preliminară privind execuția BVC 2016.

In cadrul negocierilor a fost stabilit regulamentul de desfășurare a negocierilor la CCM. Astfel comisiile din partea organizațiilor sindicale vor fi formate prin o cotă de reprezentare de 1/ 1000 de membri cu rotunjire în plus peste 0,5.

Părțile și-au propus ca negocierile să se finalizeze prin semnarea CCM până la data de 21.03.2017.

Organizațiile sindicale au depus acte privind propunerile pentru modificarea / completarea Contractului Colectiv de Munca.

Proiectul de buget de venituri și cheltuieli al CFR SA nu a putut fi prezentat întrucât până la această dată nu a fost promulgată legea bugetului de stat, care stabilește atât sumele alocate transportului feroviar cât și modul de construcție al fondului de salarii.

Comisia de negociere

Va informam ca CENAFER Brasov intenționează sa deschidă un Curs de IDM (cu plata cursului de către participanți) in perioada următoare.

Pentru participare este necesară cerere însoțită de diplomă de bacalaureat.

Cursul se va organiza doar dacă vor exista solicitări în acest sens.

Activitatea de recrutare personal pentru curs se axează în principal pe zonele deficitare de personal:

-         Apata  – Sighisoara

-         Sibiu  – Vintu de Jos

-         Copsa Mica  – Sibiu

-         Sf. Gheorghe  – Miercurea Ciuc

-         Coslariu  – Sibot

-         Ludus – Coslariu , Sântimbru

-         Codlea – Podu Olt

Pe aceste zone este de dorit sa participe la curs cat mai multe persoane locale pentru a se elimina naveta dificilă gen Brasov – Beia, Brasov – Cața, Alba Iulia – Cunța, Sibiu – Seica,  etc.

În prima faza se vor lua in evidenta persoanele interesate de acest curs pentru obținerea aprobării de organizare a două clase.

După aceea se pot discuta problemele in mod amănunțit (valoarea exacta a cursului, asigurare cazare, acte necesare pentru curs, etc).

Solicitările se vor depune la Sucursala Regională CF Brașov – Divizia Trafic, Str. Politehnicii nr. 1, Braşov, jud. Braşov

Astăzi 02 februarie 2017, membrii Sindicatului CTF Brașov protestează prin purtarea unei banderole albe față de actualul sistem de salarizare bazat pe transpunerea salariului minim pe economie la 60% din clasele de salarizare (peste 50% din salariați).

Având în vedere faptul că din 1 februarie 2017 salariul minim pe economie a crescut la valoarea de 1.450 lei, începând cu această dată  peste  50 % din salariaţii căii ferate, salariaţi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare vor fi încadraţi la salariul minim pe economie.

Într-o societate corectă unde remuneraţia pentru munca depusă este pe măsura responsabilităţilor este inadmisibil să plăteşti cu salariul minim pe economie o muncă a unui om pentru care orice greşeală poate însemna puşcărie.

Atragem atenţia CNCF CFR SA, Ministerului Transporturilor şi Guvernului României asupra faptului că lipsa unei ierarhizări a funcţiilor raportată la nivelul salariului minim pe economie şi  funcţie de complexitatea, nivelul de pregătire şi responsabilităţile specifice fiecărei funcţii va genera un blocaj în sistemul feroviar motivate de următoarele aspecte:

- salariaţii cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare vor solicita trecerea pe funcţii inferioare cu acelaşi nivel de salarizare, dar fără responsabilităţi a căror încălcare reprezintă închisoare de la 1 la 10 ani;

- având în vedere faptul că pregătirea salariaţilor este efectul autoinstruirii intervine demotivarea şi deprofesionalizarea personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei;

- creşterea numărului de ore suplimentare ca urmare a lipsei de atractivitate a domeniului feroviar pentru forţa de muncă, implicit creşterea numărului de zile de concediu medical urmare a efectelor nocive  generate de suprasolicitare asupra sănătăţii salariaţilor.

- lipsa de perspectivă şi lipsa unei politici de resurse umane coerente şi obiective;

- condiţiile de muncă şi lipsa echipamentului individual de protecţie reprezintă aspecte care afectează ireversibil sănătatea salariaţilor.

Propunem următoarele soluții:

-          introducerea unui sistem de ierarhizare al funcțiilor raportat la nivelul salariului minim pe economie pentru a evita situația actual în care lucrătorii cu responsabilități în siguranța circulației feroviare sunt încadrați la același nivel de salarizare cu muncitorii necalificați;

-         aprovizionarea la termen a echipamentului individual de protecție;

-         întocmirea și respectarea unui program de investiții pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă;

-         elaborarea unei politici de resurse umane coerente, bazate pe norme reale de muncă.

Atenţionăm factorii responsabili din CNCF CFR SA şi Ministerul Transporturilor că aspectele semnalate mai sus şi nu numai vor duce la blocarea sistemului feroviar şi scăderea nivelului de siguranţă pe calea ferată. Când vrei să ai oameni pregătiţi, buni profesionişti şi dedicaţi trebuie să îi plăteşti corespunzător, nu cu salariul minim pe economie, pentru că aceştia răspund cu libertatea pentru munca depusă.

Salariaţii din calea ferată sunt oameni pasionaţi de meserie, dedicaţi căii ferate, însă aceste lucruri nu îi hrănesc familia, nu plătesc facturile şi ratele. Si Doamne fereşte să faci o greşeală…

Președinte

Georgel Petrache

De la 1 februarie 2017 salariul minim pe economie a crescut la valoarea de 1450 lei.  De la 1 februarie peste  50 % din salariaţii căii ferate, salariaţi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare vor fi încadraţi la salariul minim pe economie.

Într-o societate corectă unde remuneraţia pentru munca depusă este pe măsura responsabilităţilor este inadmisibil să plăteşti cu salariul minim pe economie o muncă a unui om pentru care orice greşeală poate însemna puşcărie.

Atragem atenţia CNCF CFR SA, Ministerului Transporturilor şi Guvernului României asupra faptului că lipsa unei ierarhizări a funcţiilor raportată la nivelul salariului minim pe economie şi  funcţie de complexitatea, nivelul de pregătire şi responsabilităţile specifice fiecărei funcţii va genera un blocaj în sistemul feroviar motivate de următoarele aspecte:

- salariaţii cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare vor solicita trecerea pe funcţii inferioare cu acelaşi nivel de salarizare,dar fără responsabilităţi a căror încălcare reprezintă închisoare de la 1 la 10 ani;

- având în vedere faptul că pregătirea salariaţilor este efectul autoinstruirii intervine demotivarea şi deprofesionalizarea personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei;

- creşterea numărului de ore suplimentare ca urmare a lipsei de atractivitate a domeniului feroviar pentru forţa de muncă, implicit creşterea numărului de zile de concediu medical urmare a efectelor nocive  generate de suprasolicitare asupra sănătăţii salariaţilor.

- lipsa de perspectivă şi lipsa unei politici de resurse umane coerente şi obiective;

- condiţiile de muncă şi lipsa echipamentului individual de protecţie reprezintă aspecte care afectează ireversibil sănătatea salariaţilor.

Atenţionăm factorii responsabili din CNCF CFR SA şi Ministerul Transporturilor că aspectele semnalate mai sus şi nu numai vor duce la blocarea sistemului feroviar şi scăderea nivelului de siguranţă pe calea ferată. Când vrei să ai oameni pregătiţi, buni profesionişti şi dedicaţi trebuie să îi plăteşti corespunzător, nu cu salariul minim pe economie, pentru că aceştia răspund cu libertatea pentru munca depusă.

Salariaţii din calea ferată sunt oameni pasionaţi de meserie, dedicaţi căii ferate, însă aceste lucruri nu îi hrănesc familia, nu plătesc facturile şi ratele. Si Doamne fereşte să faci o greşeală…

Regulatorul de Circulație Tg. Mureș organizează în data de 20.01.2017 ora 10:00 examen/concurs în vederea ocupării următorului post:

-1 post IDM II la st. Gheorghieni – H.M. Voslobeni.

CONDIȚII DE PARTICIPARE:

- absolvenți ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat;

- act doveditor privind certificarea meseriei de IDM;

- autorizarea în funcție de IDM;

- vechime minimă în specialitate: 2 ani IDM III sau 1 an IDM responsabil haltă I.

Candidații să provină din unitățile Sucursalei Regionale CF Brașov

Tematica de concurs se află la inspectorul RU de la RC Tg. Mureș telefon 403215.

Dosarele pentru înscriere la concurs se vor depune la RC Tg. Mureș, compartimentul RU până la data de 16.01.2017

Astazi 14.12.2016 la sediul CN CFR SA organizatiile sindicale împreună cu reprezentanții administrației  au discutat si semnat un act aditional la CCM 2015 – 2017 care prevede un ajutor material in suma de 785 lei brut (cca. 550 lei net). Actul aditional la CCM va fi depus maine la ITM pentru inregistrare.
Pentru copiii a fost semnat protocolul cu suma de 150 lei net /copil, din fondul de cheltuieli sociale de 5 % aplicat asupra fondului de salarii. Din acelasi fond se va mai acorda si un alt ajutor material de 150 lei fiecarui salariat, in baza unui alt protocol care se va semna ulterior.
Desi s-au purtat discutii si negocieri cu administratia  SC Electrificare CFR SA si cu membrii Consiliului de Administratie, pana la aceasta ora, nu au fost de acord cu nici o suma ca ajutor material de Craciun, motivand ca s-au depasit cheltuielile  pe primele zece luni cu aproape 200.000 lei, iar fondul de salarii nu permite acordarea de noi sume de bani.  Membrii CA au spus ca daca societatea are bani ei nu sunt impotriva acordarii ajutorului material de Craciun, uitand ca de fapt dansii conduc societatea, iar banii vin din contractul de prestari servicii cu CFR SA.  Se vor purta discutii si negocieri in continuare, dar sperantele de acordare sunt foarte mici.
Situatia cea mai dramatica este la Informatica, unde nu se acorda nimic de Craciun, mai mult nici  banii pentru copii nu sunt un lucru sigur.

În data de 25 noiembrie 2003 prin sentinţa civila nr. 75 pronunţată de Judecătoria Braşov în dosarul nr. 13576/2003 Sindicatul CTF Braşov dobândea personalitate juridică, la iniţiativa unui grup de 22 de membri fondatori. Totul a pornit de la fracţionarea sindicală existentă la acea dată, având ca efect lipsa oricărei posibilităţi de reacţie la abuzurile administraţiei. Trebuie menţionat că în anul 2003 numai în ramura Instalaţii pe Sucursala Regională CF Braşov existau un număr de 8 organizaţii sindicale (unele chiar la nivel de district). Înţelegând necesitatea existenţei unui sindicat puternic şi bine organizat, la Sindicatul CTF Braşov au aderat în decurs de 3 luni nu mai puţin de 300 de membri.

Am pornit de la zero (zero fonduri, zero experienţă sindicală). Activitatea Sindicatului CTF Braşov a fost, este şi va fi bazată întotdeauna pe principiul solidarităţii şi al egalităţii între membri, lucrători indiferent de funcţie sau ramura de activitate.

În cei 13 ani de activitate am trecut prin greve, procese, mişcări de protest, precum şi alte mijloace de luptă sindicală. Numărul reclamaţiilor la ITM şi al proceselor ne-au atras din partea unora caracterizarea de procesomani şi reclamagii, caracterizare nefondată pentru că acţiunile noastre au fost corecte, lucruri dovedite de instanţele de judecată şi amenzile acordate de ITM.

Activitatea onestă şi solidaritatea din rândul membrilor Sindicatului CTF Braşov au atras lucrători din toate ramurile de activitate, în rândurile membrilor regăsindu-se astăzi lucrători din Instalaţii (CT1 Braşov, CT3 Alba Iulia, CT4 Târgu Mureş), Trafic (Regulatoarele de Circulaţie Braşov, Sibiu, Tîrgu Mureş), Linii (L4 Sibiu, L2 Sighişoara, L6 Gheorghieni şi L7 Tîrgu Mureş), dar şi lucrători din centralul Sucursalei RCF Braşov care au înţeles faptul că indiferent de funcţia ocupată sunt de fapt simpli lucrători.

Fiecare ramură de activitate este corect reprezentată în conducerea organizaţiei, beneficiind de autonomie în deciziile care privesc ramura

proprie sub rezerva legalităţii şi corectitudinii.

Solidaritatea şi forţa organizaţiei au contribuit decisiv de la salvarea secţiei de circulaţie Sibiu – Copşa Mică de la trecerea în administrarea unui operator privat şi implicit la salvarea locurilor de muncă.

Sindicatul CTF Braşov s-a implicat activ în susţinerea iniţiativelor legislative pentru modificarea Legii Dialogului Social, Codului Muncii (550 de semnături), precum şi în susţinerea în faţa organelor politice (de orice culoare) a necesităţii adoptării proiectului de lege privind Statutul Personalului Feroviar.

În următorul an de activitate vom promova cu sprijinul BNS şi al Federaţiei ELCATEL proiecte de modificare a Codului Fiscal (privind eliminarea impozitării abonamentelor, permiselor şi călătoriilor efectuate cu autorizaţia în afara serviciului) şi a Codului Penal (eliminarea articolelor privitoare la considerarea ca infracţiune a neîndeplinirii sarcinilor de serviciu).

Împreună cu dumneavoastră, membrii de sindicat am trecut prin greve, procese şi proteste. Contam pe sprijinul dumneavoastră pentru acţiunile viitoare şi vă mulţumim pentru că sunteţi alături de noi!

ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI PUTERNICI!

Preşedinte

Georgel Petrache

Astăzi, 07.11.2016 la ora 14:00 în Comisia pentru Transporturi şi Energie va fi dezbătut proiectul Legii 407/2016 privind Statutul Personalului Feroviar.

Iniţiativa legislativă privind Statutul Personalului Feroviar se află pe ordinea de zi a plenului Senatului începând cu ora 17:00, sub rezerva depunerii raportului suplimentar al Comisiei pentru Transporturi şi Energie.

În cazul în care raportul nu va fi prezentat în plenul Senatului, termenul de adoptare tacită este 15.11.2016.

Ştire în curs de actualizare.

14:40 Aviz favorabil pentru proiectul Legii 407/2016 la Comisia pentru Transporturi si Energie. Urmează de la ora 17:00 dezbaterea in plenul Senatului.

14671364_1294815167203991_9149795737197311247_nAstăzi în Comisia pentru Muncă, Familie și Protecție Socială a Senatului României primul punct pe ordinea de zi a fost proiectul legii 407/2016 privind statutul personalului feroviar. Proiectul s-a bucurat de sprijinul majorității celor prezenți primind din nou aviz favorabil.

Deși solicitarea de participare a reprezentanților F.N.S.T. ELCATEL a fost transmisă încă de vineri, la ora ședinței aceștia nu au putut participa motivându-se faptul că nu se va discuta acest punct astăzi, astfel încat nu au mai fost trecuți pe lista invitaților.

A fost depusă și înregistrată sub numărul XXVII/136/24.10.2016, în 10 exemplare (câte unul pentru fiecare membru al comisiei) o adresă conținând clarificări ale aspectelor semnalate de doamna senator Mariana Câmpeanu.

Din discuțiile purtate telefonic cu domnul senator Haralambie Vochițoiu  a reieșit faptul că proiectul va fi totuși discutat. Îi mulțumim pe această cale pentru susținerea acordată și pentru informațiile transmise.

Textul adresei transmise Comisiei pentru Muncă, Familie și Protecție Socială a Senatului României

Către:

SENATUL ROMANIEI

Comisia pentru Muncă, Familie si Protecție Sociala

Domnului Președinte: Senator Petru Alexandru Fratean

Privitor la proiectul Legii nr. 407/2016 privind statutul personalului feroviar, urmare a solicitării de reexaminare, facem următoarele precizări în vederea clarificării unor aspecte semnalate de către doamna Senator Mariana Câmpeanu în ședința Senatului din data de 26 septembrie 2016.

  1. 1. Salariații feroviari au dreptul să beneficieze de concedii de odihnă, concedii de studii, concedii fără plată sau alte concedii

Tipurile de concedii de care pot beneficia salariații feroviari sunt cele de care beneficiază orice salariat indiferent de domeniul de activitate, în conformitate cu prevederile Codului Muncii și legislația în vigoare.Referința la „alte concedii” este prevăzută pentru a nu limita accesul salariaților la un alt tip de concediu prevăzut de legislația națională.

  1. 2. Salariații feroviari au dreptul să primească locuință de intervenție, de serviciu, socială, de protocol, după caz

În vederea asigurării continuității funcționării și exploatării în condiții de siguranță a infrastructurii feroviare salariații feroviari au dreptul (în unele cazuri chiar obligația) la locuințe de intervenție sau de serviciu (după caz), în conformitate  cu prevederile instructiilor de serviciu. Acest drept reprezintă de fapt necesitatea angajatorului de a avea la dispoziție personal care să intervină în  cel mai scurt timp pentru asigurarea continuității serviciului sau pentru repunerea în funcțiune a echipamentelor căii  ferate. Aceste locuințe se acordă în funcție de spațiile locative disponibile, precum și în funcție de necesitățile societății.

Existenta unui număr limitat de locuințe de intervenție și de serviciu în spațiile societăților feroviare nu trebuie sa limiteze accesul la locuința socială atunci când sunt îndeplinite condițiile legale de acordare, motiv pentru care și acest tip de locuință a fost prevăzut în proiectul Legii 407/2016.

Locuințele de protocol se acordă în funcție de reglementările fiecărei societăți.

  1. 3. Decontarea a 50 % din contravaloarea unui bilet de odihna și / sau tratament / recuperare și acordarea tichetelor de vacanta

Menționăm faptul că tichetele de vacanță se pot folosi doar pe teritoriul României, astfel încât fără prevederea de decontare a 50% din contravaloarea unui bilet de odihnă, cei care aleg să își petreacă vacanța în afara granițelor țării vor fi discriminați în raport cu cei care își vor petrece concediul în România.

Acordarea acestor drepturi nu presupune efectuarea unor cheltuieli suplimentare pentru angajator, decontarea a 50% din contravaloarea unui bilet de odihnă și  / sau tratament făcându-se din fondul de cheltuieli sociale constituit prin aplicarea unei cote de max. 5% asupra cheltuielilor cu salariile în conformitate cu prevederile art. 25 litera b din Legea 227/2015 – Codul Fiscal.

Tichetele de vacanță se acordă în conformitate cu prevederile legale.

  1. 4. Salariații feroviari au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport în cazul mutării în altă localitate în interesul serviciului

Acest drept nu se referă la „mutarea unei valize cand au ei chef” dupa cum spunea doamna senator Mariana Câmpeanu, ci se refera la schimbarea domiciliului în interesul serviciului, deci la solicitarea și în avantajul angajatorului, fiind normal ca aceasta schimbare majoră să nu genereze costuri ridicate pentru salariat.

  1. 5. Salarizarea personalului feroviar

Afirmațiile doamnei senator Mariana Câmpeanu cu privire la faptul că principiile de salarizare din proiectul Legii 407/2016 ar afecta legea salarizarii unice a bugetarilor, denotă o necunoaștere totală a sistemului feroviar, dar și a sistemului bugetar. Salarizarea în sistemul feroviar se face in conformitate cu contractele colective de munca încheiate la nivelul fiecărei societăți, fără legătură cu legea salarizării unice a bugetarilor.

Salariul nu este fixat de „nu știu cine” (conform stenogramei ședinței Senatului din 26 septembrie 2016), ci este stabilit în urma negocierilor colective.

Necesitatea existenței unui coeficient de ierarhizare aplicat la salariul minim pe economie este justificată și chiar obligatorie pentru ierarhizarea funcțiilor în ținând cont de nivelul de pregătire, sarcinile și responsabilitățile fiecărei funcții. Lipsa unui coeficient de ierarhizare raportat la nivelul salariului minim pe economie are ca efect aplatizarea grilei de salarizare la nivelul salariului minim pe economie, fără a ține cont de pregătire, sarcini și responsabilități, având ca efect demotivarea profesională a salariaților și implicit scăderea productivității muncii. În acest moment cca. 40% din salariații feroviari sunt încadrați cu salariul de baza la nivelul salariului minim pe economie, punând pe aceeași treapta de salarizare atât muncitorii necalificați, cât și muncitorii calificați care execută lucrări ce necesită pregătire de specialitate.

  1. 6. Pensionarea personalului feroviar și pensia de serviciu

Necesitatea și motivele reducerii vârstei de pensionare le-am transmis anterior prin actul nr. 83/6F/13.09.2016, act pe care îl atașam prezentei.

Cu privire la acordarea pensiei de serviciu considerăm că este absolut necesară având în vedere faptul că reducerea vârstei de pensionare va afecta cuantumul pensiei stabilite prin sistemul public de pensii în lipsa grupelor de muncă, a condițiilor speciale sau deosebite de muncă.Totodată uzura fizică și morală a salariaților feroviari, precum și pregătirea specifică, unică putem spune, face imposibilă completarea veniturilor prin găsirea unui alt loc de munca,lăsându-i pe cei care aleg să se pensioneze cu o situație financiară precară care nu le va putea acoperi cheltuielile zilnice și o stare de sănătate afectată de anii petrecuți în serviciu noaptea, pe ploaie, vânt, zăpadă și caniculă.

Pensia de serviciu așa cum este prevăzută la art. 45-46 din proiectul Legii 407/2016 se acorda doar în cazul în care pensia stabilită prin sistemul public de pensii este mai mică decât cuantumul pensiei de serviciu, bugetul statului suportând practic doar o mica diferență, nu întreaga pensie.

Cu privire la drepturile urmașilor, nu considerăm că pensia de urmaș reprezintă o exagerare, fiind mai degrabă ceva normal ca urmașii să beneficieze de drepturile pe care le-ar fi avut decedatul. De menționat faptul că în  ultimii ani în sistemul feroviar numărul deceselor survenite înainte de vârsta de pensionare a crescut, cel mai des fiind între 45 și 52 de ani, în unele cazuri chiar la locul de muncă.

Având încredere în faptul că precizările noastre vor clarifica aspectele ridicate de doamna senator Mariana Câmpeanu, vă a stăm la dispoziție cu orice lămuriri considerați necesare în vederea emiterii raportului suplimentar și avizării favorabile a proiectului Legii 407/2016 privind statutul personalului feroviar.

Sursa: elcatel.ro

Ieri, 07 septembrie 2016 la Tribunalul Brașov am avut un nou termen în dosarul nr.1289/62/2015 privind suspendarea activității de mișcare și plata orelor de suspendare ca ore suplimentare.

Lipsa raportului de expertiza, datorată concediului medical al expertului judiciar numit de Tribunalul Brașov a amânat din nou soluționarea acestei cauze, următorul termen fiind în data de 02 noiembrie 2016.

Reprezentanții Sindicatului C.T.F. Brașov prin reprezentanții ramurii Trafic (Ana Constantin și Cruceru Daniel) au pus la dispoziția expertului judiciar toate documentele, informațiile și motivațiile necesare în această cauză, astfel încât nu rămâne decât ca acesta să definitiveze raportul și să îl înainteze Tribunalului Brașov.

Stadiul Dosarului poate fi urmărit aici sau pe pagina procese de pe site-ul ctfsind.ro.

Contribuțiile de asigurări sociale (CAS) ale angajatului vor fi majorate de la 10,5% la 21,7%, iar pentru sănătate (CASS) de la 5,5% la 8,9%, potrivit proiectului de ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea Codului fiscal obținut de Profit.ro. În schimb, angajatorii vor fi scutiți de CAS pentru condiții normale de muncă, precum și de CASS. Măsura va afecta persoanele cu activități independente care, în prezent, datorează 10,5% și 5,5%. Povara taxării se va dubla în cazul lor.

Angajatorii vor achita doar CAS pentru condiții deosebite sau speciale de muncă, de 4,2%, respectiv 8,2%. Astfel, contribuțiile sunt aproape integral mutate în sarcina angajatului sau a persoanei fizice cu activități independente, cum sunt Persoanele Fizice Autorizate (PFA) și profesiile libere. Pentru a atenua impactul majorării contribuțiilor asupra salariaților, proiectul prevede măsuri care vizează salariul mediu brut. Totuși, atâta timp cât contribuțiile sunt transferate preponderent persoanei fizice, există riscul ca impactul să fie resimțit asupra salariilor negociate la valoarea brută.

Continuarea pe profit.ro