Unul dintre principiile care stau la baza Sindicatului CTF Braşov este SOLIDARITATEA. Din acest motiv am redenumit ziua sindicatului ca ZIUA SOLIDARITĂŢII C.T.F., ziua în care de 12 ani membrii Sindicatului CTF Braşov se regăsesc ca vechi colegi de şcoală CFR, ziua în care la un pahar de bere ne reamintim că fiecare dintre noi, indiferent de ramura de activitate sau de funcţie suntem ceferişti. La un pahar de bere ne vom cunoaşte mai bine, devenim sensibili şi la problemele celorlalţi, ne împărtăşim problemele, creem sau strîngem  legături, sperând că în final vom acţiona toţi ca unul. Într-un cuvânt dorim să aducem solidaritatea feroviară (dispărută de ceva timp în comunitatea feroviară) în comunitatea CTF. Impreună suntem mai puternici!

În următoarea şedinţă a Biroului Executiv se va discuta ca ziua de 25 noiembrie  (data obţinerii personalităţii juridice) să fie declarată ZIUA SINDICATULUI CTF, urmând ca de aici înainte în fiecare an în perioada iunie  - august (în funcţie de datele şi locaţiile disponibile) să fie organizată Ziua Solidarităţii CTF.

Vă aşteptăm ca în fiecare an, împreună cu soţ / soţie, în data de 6 august 2016 începând cu ora 12:00 la CLUBUL CFR SIGHIŞOARA, str. Nicolae Titulescu, nr. 13 (cca. 200 m de gara Sighişoara).  Va rugăm să confirmaţi participarea la liderul de sindicat din unitatea dumneavoastră până în data de 31 IULIE. Participarea se poate confirma şi după data de 31 IULIE la nr. de telefon 0784 435087 – Georgel Petrache.

Cei care doresc meniu de post sunt rugaţi să anunţe cu ocazia confirmării participării.

Meniul include:

- Aperitiv;

- Cafea;

- Ciorbă de văcuţă;

- Friptură mixtă (porc, pui);

- 2 beri, vin şi coniac de casă.

Facilităţi: teren de fotbal, 2 mese de tenis.

Posibilităţi de cazare: în imediata apropiere se află 3 pensiuni, preturile fiind cuprinse între 40 şi 60 lei. Rezervarea se poate face individual sau prin intermediul Sindicatului CTF Braşov.

Obiective turistice: Cetatea medievală Sighişoara este un punct de atracţie pentru turişti din întreaga lume care vin să-i  descopere farmecul descris în cronici şi recreat în timpurile moderne în cele mai neaşteptate moduri. În decursul timpului, pe străduţele înguste şi-au purtat paşii personalităţi mai mult sau mai puţin celebre. Dintre acestea, cea mai importantă desigur este aceea a fiului lui Mircea cel Bătrân, voievodul Ţării Româneşti – supranumit Vlad Dracul – membru al Ordinului Dragonului, care între anii 1431-1436 a locuit în Cetatea Sighişoarei.

Având în vedere prevederile art. 70 din CCM 2015-2017 la CNCF CFR SA, in data de 14 iulie 2016 s-a semnat protocolul privind utilizarea fondului de cheltuieli sociale constituit prin aplicarea unei cote de max. 5% din cheltuielile cu salariile baza art. 25 lit. b din Legea 227/2015 – Codul Fiscal.

Limita maximă care poate fi cheltuită în anul 2016 pentru efectuarea unor cheltuieli sociale este de 37.032,88 mii lei, conform bugetului aprobat prin hotărâre de guvern.

În perioada 01.01.2016 – 26.04.2016, CNCF CFR SA a aplicat prevederile OG 26/2016 şi a utilizat din suma prevăzută la acest capitol (cheltuieli sociale) cca. 4.000,00 mii leipentru:

 • acordarea unor cadouri în bani salariaţilor proprii cu ocazia Sărbătorilor Pascale 2016, în limitele prevăzute de reglementările legale (150 lei/salariat);
 • acordarea ajutoarelor de naştere şi înmormântare, în limitele prevăzute în CCM;
 • decontarea cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă pentru salariaţii care se deplasează cu alte mijloace de transport decât cele ale SNTFC CFR Călători SA;
 • decontarea unor cheltuieli de transport efectuate de salariaţi pentru desfăşurarea activităţii (bilete şi abonamente auto, etc).

Până la data de 30.06.2016 au fost înregistrate la Direcţia Resurse Umane solicitări ale salariaţilor pentru acordarea unor ajutoare sociale pentru boli grave sau incurabile, proteze, precum şi pentru pierderile suferite în gospodărie, în valoare de cca. 600,00 mii lei.

Părţile au convenit ca, în conformitate cu prevederile art. 70 din CCM 2015-2017 şi art. 25 lit. b din Codul Fiscal, în anul 2016 să se efectueze cheltuieli pentru:

 • acordare ajutoare de naştere şi înmormântare, după caz;
 • decontare cheltuieli de transport, după caz;
 • decontare diverse indemnizaţii (exemplu: indemnizaţie de mutare), după caz;
 • acordare ajutoare sociale salariaţilor proprii  pentru boli grave sau incurabile, proteze, precum şi pentru pierderile suferite în gospodărie în sumă totală de 1.250,00 mii lei;
 • decontarea a jumătate din cheltuielile efectuate de salariaţi pentru servicii turistice de odihnă şi/sau tratament, dar nu mai mult de 400 lei/salariat. În cazul salariaţilor soţ – soţie, ambii angajaţi la CNCF CFR SA, aceştia vor beneficia de această reducere.

Pentru decontarea acestor cheltuieli salariaţii vor prezenta o solicitare de decontare a sumelor cheltuite (vizată de organizaţia sindicală a cărui membru este) însoţită de:

 1. facturi fiscale (exemplar original) emise de agenţii de turism, hoteluri şi pensiuni turistice şi de unităţi / baze de tratament;
 2. documente care să ateste efectuarea plăţii (chitanţă sau bon fiscal, exemplar original);
 3. copie conformă cu originalul a cererii de concediu de odihnă aprobată potrivit reglementărilor interne ale CFR SA;
 4. declaraţie pe proprie răspundere a salariaţilor din care să reiasă că au beneficiat de serviciile menţionate în factura fiscală.

Documentele prevăzute la punctele 1 şi 2 în cazul salariaţilor soţ-soţie , angajaţi la unităţi CFR care depun cereri de acordare a reducerii contravalorii serviciilor turistice şi /sau tratament, în cazul în care au fost depuse în original de soţ / soţie în unitatea în care îşi desfăşoară activitatea, celălalt membru de familie beneficiar, poate depune la unitate copii legalizate conform cu originalul sau copii certificate conform cu originalul de către unitatea care deţine aceste documente originale.

Regulatorul de circulatie Tg.Mures organizeaza in data de 27.07.2016 ora 10,00 examen / concurs in vederea  ocuparii urmatoarelor posturi :

- 1 post de IDM III la H.M. G.N.Dascalescu

- 1 post de IDM III  la H.M. Tg.Mures Nord

- 1 post de IDM III la H.M. Alunis Mures

- 1 post de IDM III la H.M. Subcetate Mures

- 1 post de IDM III la statia Gheorgheni

CONDITII DE PARTICIPARE :

- absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat

- act doveditor privind certificarea meseriei de IDM

- autorizarea in functia de IDM

- aviz medico-psihologic apt pentru functia de IDM

- conditia sa provina  din unitatile Sucursalei Regionale CF Brasov .

Tematica de concurs se afla la inspectorul R.U.  de la R.C. Tg.Mures telefon 403215.Dosarele pentru inscriere concurs se vor depune la R.C. Tg.Mures ,compartiment R.U. pina la data de 22.07.2016.

Având în vedere numărul mare de posturi vacante din activitatea de exploatare, CNCF CFR SA organizează selecție de personal pe raza sucursalelor regionale CF pentru ocuparea următoarelor posturi:

- inginer pentru unitățile din activitatea de linii (Secții L);

- inginer pentru unitățile din activitatea de instalații (Secții CT);

- inginer pentru unitățile din activitatea de trafic (Stații CF);

Selecția se va realiza din rândul absolvenților de învățământ tehnic superior de specialitate din promoțiile ultimilor trei ani, cu sau fără diplomă de master, conform celor prevăzute în Condițiile minime de pregătire și vechime pentru cele trei domenii de activitate.

Numărul posturilor disponibile este diferit pentru fiecare sucursală regională. Pentru detalii contactați sucursalele regionale. CONTACT AICI!

Sucursala Regională CF București

 • 4 posturi de inginer pentru unitățile din activitatea de linii (Secții L);
 • 4 posturi de inginer pentru unitățile din activitatea de instalații (Secții CT);
 • 4 posturi de inginer pentru unitățile din activitatea de trafic (Stații CF);

Sucursala Regională CF Brașov

 • 7 posturi de inginer pentru unitățile din activitatea de linii (Secții L);
 • 5 posturi de inginer pentru unitățile din activitatea de instalații (Secții CT);
 • 7 posturi de inginer pentru unitățile din activitatea de trafic (Stații CF
Conditiile de studii superioare de specialitate sunt :


 • pentru ramura INSTALAȚII:

învăţământ superior de lungă durată

- specializarea telecomenzi feroviare

învăţământ universitar de licenţă de specialitate

- specializarea telecomenzi şi electronică  în transporturi

 • pentru ramura TRAFIC:

învăţământ superior de lungă durată

- specializarea tehnologia transporturilor

învăţământ universitar de licenţă de specialitate

- specializarea ingineria transporturilor şi trafic

 • pentru ramura LINII :

- în activitatea de construcţie şi întreţinere a căii :

învăţământ superior de lungă durată

- specializarea căi ferate, drumuri şi poduri

învăţământ universitar de licenţă de specialitate

- specializarea căi ferate, drumuri şi poduri

Salariații din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare aflați în situația în care au lipsit de la serviciu un întreg an calendaristic, fiind în concedii medicale sau în concedii fără plată, vor putea beneficia de concediul de odihnă anual. În cazul în care perioadele de concedii medicale și de concedii fără plată au fost de 12 luni sau mai mari și s-au întins pe doi sau mai mulți calendaristici consecutivi, salariații au dreptul la un singur concediu de odihnă acordat în anul reînceperii activității, în măsura în care nu a fost efectuat în anul în care au lipsit de la serviciu. Modificările legislative survin ca urmare a unei Hotărâri adoptate de Guvern, prin care se revizuiesc HG nr.250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare.
Sursa: Guvernul Romaniei

Concret articolul nr. 5 din HG 250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare se abrogă.

Redăm mai jos articolul 5 din HG 250/1992:

“Art. 5 (1) Salariatii care au lipsit de la serviciu întregul an calendaristic, fiind în concediu medical sau în concedii fara plata acordate potrivit art. 25 alin. (3), nu au dreptul la concediul de odihna pentru acel an.

(2)În cazul în care perioadele de concedii medicale si de concedii fara plata prevazute la art. 25 alin. (3), însumate, au fost de 12 luni sau mai mari si s-au întins pe 2 sau mai multi ani calendaristici consecutivi, salariatii au dreptul la un singur concediu de odihna, acordat în anul reînceperii activitatii, în masura în care nu a fost efectuat în anul în care s-a ivit lipsa de la serviciu pentru motivele prevazute la alin. (1).”

Prin hotărârea adoptată in 08 iunie 2016, durata concediului de odihnă anual nu va mai fi condiționată de durata concediilor medicale sau fără plată, iar România se conformează și pune în aplicare dispozițiile articolului 7 din Directiva 2003/88/CE privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru.

Comisia Europeană, prin scrisoarea de punere în Întârziere-Încălcare nr.2013/4233, consideră că legislația națională din Codul Muncii din România și din HG 250/1992, nu poate fi considerată ca fiind compatibilă cu articolul 7 din Directiva 2003/88/CE și a invitat Guvernul României să prezinte observațiile necesare. Urmare acestei solicitări, România a realizat demersurile legislative de modificare și completare a Legii nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

In urma demersurilor efectuate de Sindicatul CTF Brasov cu privire la anuntarea din timp a concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor și instiintarea organizațiilor sindicale în vederea aducerii la cunoștința membrilor, Sucursala Regională CF Brașov a emis telegrama de scoatere la concurs a unui post de Sef tura regulator, transmisă și sindicatelor. Se poate sa respectam si legea.

DIN R.C. TG.MURES     NR. 8 03.06.2016 10:50
CATRE: DIVIZIA TRAFIC BRASOV
RRC BRASOV  R.C. TG.MURES,SIBIU INSTRUCTOR REG LAKATOS LASZLO
REVIZOR SECTOR SC/M VOINA COSMIN
SPRE STIINTA :RR SC BRASOV,SERVICIUL  RU BRASOV
USLMCI BRASOV, SINDICAT TESA BRASOV,SINDICAT SNF PHOENIX ,
SINDICAT OSIM,SINDICAT CTF BRASOV
Regulatorul de circulatie Tg.Mures organizeaza in data de 29.06.2016 ora 10,00 examen concurs in vederea ocuparii urmatorului post :
- 1 post Sef de tura Regulator  la R.C Tg.Mures
CONDITII  DE PARTICIPARE :
- Absolventi ai invatamintului liceal cu diploma de bacalaureat.
- Act doveditor privind certificarea meseriei de Operator RC
- Aviz medical si aviz psihologic apt pt. functia Operator RC
- Vechime minima in specialitate : 4 ani operatori II  la Reg. de Circulatie
- Candidatii sa provina din unitatile Sucursalei Reg. CF Brasov
Tematica de concurs se afla la Inspector R.U. de la R.C. Tg.Mures  tf nr. 403215. Dosarele pentru concurs  se vor depune la RC Tg.Mures compartiment R.U. pina la data de 24.06.2016 .

La această dată avem dovada clară a faptului că eliminarea sporului pentru condiții nocive pe Divizia Trafic – Sucursala Regională CF Brașov s-a făcut cu încălcarea legislației în vigoare.

Reamintim mai jos condițiile în care s-a dispus ilegal (din punctul nostru de vedere) neacordarea sporului pentru condiții nocive pe raza Sucursalei RCF Brașov.

În data de 14.11.2011 la solicitarea Sucursalei CREIR CF Brașov (actual Sucursala Regională CF Brașov) emite un buletin de determinări a nivelului de zgomot (fără număr, fără descrierea instrumentelor de măsurare, etc), măsurând în 4 puncte din zona Brașov valori cuprinse între 60 și 74 dB(A). Concluzia buletinului de determinări este faptul că “la locurile de muncă expertizate nu s-au constatat depășiri ale limitei maxime admise pentru nivelul de zgomot (adică 85 dB(A) conform legislației sanitare în vigoare).”

Deși Legea 319/2006 secțiunea a 6-a “consultarea și participarea lucrătorilor” menționează că reprezentanților lucrătorilor trebuie să li se acorde posibilitatea de a-și prezenta observațiile inspectorilor de muncă și sanitari, organizațiile sindicale nu au fost invitate să participe la măsurătorile efectuate.

Fără a verifica condițiile impuse de legislația sanitară în vigoare”, respectiv HG 601/2006, modificată prin HG 601/2007, prin care sunt identificate limitele maxime admise pentru zgomot la locuri de muncă, respectiv limita de 85 dB(A) de la care apare afectarea auditivă și se impun măsuri de reducere a expunerii și control medicale periodic, în data de 17 noiembrie 2011, Revizoratul Regional de Siguranța Circulației Brașov transmite spre aprobare către conducerea sucursalei raportul cu nr. 612/11/71/17.11.2011 prin care concluzionează că “nu mai există temeiul legal pentru acordarea sporului pentru condiții vătămătoare (nocive) ”.

În urma raportului mai sus menționat, în data de 18.11.2011, Divizia Trafic Brașov emite telegrama nr. 86 din 18.11.2011 prin care se dispune ca începând cu întocmirea pontajelor lunii noiembrie 2011 să nu se mai introducă la plată orele pentru condiții nocive pe raza întregii sucursale.

Având în vedere neconcordanța dintre legislația în vigoare (respectiv HG 601/2006, modificată prin HG 601/2007) care prevede pentru locurile de muncă expertizate valori de maxim 60 dB(A) și rapoartele RRSC Brașov, organizația noastră a introdus acțiune în instanță, proces care încă este în desfășurare.

Prin actul nr. 187/6F/12.12.2011  înregistrat la Cabinet Director CNCF CFR SA cu nr. 1/7624/12.12.2011, Federația Națională a Sindicatelor din Transporturi ELCATEL sesizează măsura de anulare a sporului pentru condiții nocive ca fiind la limita abuzului în serviciu, însă fără nici un răspuns sau efect.

Din anul 2011 până în prezent problema a fost ridicată în toate comisiile mixte patronat-sindicate, precum și în unele Comitete de Securitate și Sănătate în Muncă, fără ca factorii de decizie să țină cont de argumentele organizațiilor sindicale.

Adresele înaintate Inspectoratelor Teritoriale de Muncă nu conțin concluzii clare, însă recomandarea acestora este de a se efectua măsurători în concordanță cu legislația în vigoare.

În data de 13.04.2016 Sindicatul CTF Brașov emite și înregistrează sub numărul 2036/14.04.2016 la Direcția de Sănătate Publică un act prin care solicită informații suplimentare cu privire la buletinul de determinare a nivelului de zgomot.

În data de 03.05.2016 Direcția de Sănătate Publică Brașov ne transmite prin dr. Ana Comănescu (același medic care a emis buletinul de determinări) răspunsul la actul Sindicatului CTF Brașov.  Concluzia: “la locurile de muncă unde s-au efectuat determinări în data de 14.11.2011, respective cabine de comandă și control (dispecerat mijloace de transport feroviar), birouri, încăperi cu calculatoare, solicitarea neuropsihică și psihosenzorială este deosebită, iar nivelul maxim de zgomot admis este de 60 dB(A).


Având în vedere acest ultim act al Direcției de Sănătate Publică Brașov, prin actul nr. 43/ctf/23.05.2016 am solicitat conducerii Sucursalei Regionale CF Brașov anularea actelor care au condus la eliminarea sporului pentru condiții nocive ca fiind contrare legislației în vigoare și revenirea la situația anterioară datei de 14.11.2011.

Deși răspunsul DSP Brașov este foarte clar și demonstrează legalitatea solicitării noastre, prin actul nr. 640/1020 din 24.05.2016 conducerea Sucursalei Regionale CF Brașov nu își asuma responsabilitatea respectării legii și a CCM în vigoare și ne transmite faptul că întrucât la această dată se află 3 dosare pe rolul instanțelor de judecată, există disponibilitatea de a purta discuții cu privire la acest spor după rămânerea irevocabilă a sentințelor judecătorești. Ceva în genul filmelor în care pagubitul arată că are dreptate, iar celalalt spune: Si ce dacă? Dă-mă în judecată!

Considerăm interpretarea eronată a concluziilor buletinului de determinări emis de DSP Brașov în data de 14.11.2011 ca fiind o neglijență în serviciu datorată necunoașterii legislației în vigoare, acestă măsură aducând prejudicii financiare importante membrilor noștri de sindicat.  Chiar dacă concluziile buletinului de determinări din data de 14.11.2011 sunt evazive, personalul de la RRSC Brașov avea obligația de a cunoaște legislația în vigoare, de a se documenta, așa cum am făcut și noi în acest caz, și de a redacta raportul în conformitate cu prevederile în vigoare. Astfel raportul R.R.S.C. Brașov vorbește de anularea legislației din 2001, însă nu face nici o referire la legislația care a înlocuit-o.

Prejudiciile aduse salariaților sunt mari, însă necunoscând numărul tuturor celor afectați de această măsură nu putem stabili o sumă clară. Un calcul sumar: nr. de salariați afectați (să spunem 600) x 80 lei (media a celor 10% din clasa 1 de salarizare) x 55 luni rezultă un prejudiciu de cca. 2.640.000 lei, adică cca. 4400 de lei / salariat, cca. 1000 de lei/an.

Deși am adus la cunoștința conducerii sucursalei faptul că buletinul de determinări emis în data de 14.11.2011 completat cu răspunsul DSP la actul Sindicatului CTF Brașov elimină orice dubiu privind legalitatea și oportunitatea acordării sporului pentru condiții nocive, în continuare conducerea Sucursalei Regionale CF Brașov persistă în încălcarea contractului Colectiv de Muncă și a legislației în vigoare, fapt pe care în aceste condiții îl considerăm un posibil abuz în serviciu.

Considerăm că în mod abuziv au fost și sunt încălcate în continuare prevederile Legii 319/2006, HG 493/2006, modificată prin HG 601/2007, precum și prevederile contractului colectiv de muncă.

Astăzi ne-am adresat Ministerului Transporturilor pentru a proceda la cercetarea modului în care s-a dispus eliminarea sporului pentru condiții nocive, precum și a motivelor pentru care se insistă în nerespectarea legislației în vigoare și a contractului colectiv de muncă.

Nu considerăm normală această atitudine de nerespectare a legii și a drepturilor salariaților, așa cum nu considerăm normal ca în eventualitatea câștigării proceselor, CFR SA să plătească daunele fără a recupera pagubele de la cei care nu își asumă răspunderea de a corecta o greșeală și de a respecta legea.

Atragem atenția că respectarea legii nu este opțională, este obligatorie, iar faptul că există procese pe rol, nu dă dreptul nimănui de a încălca legea în continuare. E ca și cum dacă am contestat în instanță o amendă de circulație, am dreptul ca până la finalizarea procesului să încalc din nou regulile de circulație.

Nu vom înceta niciodată să apărăm drepturile membrilor de sindicat, chiar dacă suntem conștienți că în urma acțiunilor noastre vom fi probabil marginalizați și va fi din ce în ce mai greu să găsim rezolvare unor probleme zilnice cu care vă confruntați. Ne-am săturat ca prin diverse măsuri și dispoziții, scrise sau nescrise, de la an la an venitul salariatului să fie afectat cu 1 leu, cu 2, cu 5 sau în acest caz chiar cu peste  100 de lei pe lună. AJUNGE!

Rugăm membrii de sindicat, chiar dacă nu sunt afectați de această măsură să fie solidari cu salariații afectați de acest abuz. După finalizarea acestei acțiuni vor fi demarate pe alte acțiuni pentru acordarea sporului de condiții nocive pentru salariați din ramurile instalații și linii, precum și personal TESA pentru categoriile și punctele din anexa nr. 5 din CCM în vigoare. De asemenea, vă rugăm să ne sesizați orice abuz, cât de mic pentru a face demersurile legale și a stopa acest fenomen destul de des întâlnit.

Deși considerăm dialogul calea cea mai indicată pentru rezolvarea problemelor dintre partenerii sociali și vom încerca încă o dată săptămâna aceasta să purtăm un dialog cu conducerea sucursalei pentru intrarea în legalitate, nu excludem posibilitatea de a organiza și alte acțiuni, inclusiv plângere penala pentru neglijență și abuz în serviciu împotriva fostei și actualei conduceri a Sucursalei RCF Brașov.

În data de 18 mai 2016 a avut loc o nouă întâlnire la CFR SA pe tema salariului minim pe economie. Administrația a pus la dispoziția organizațiilor sindicale propunerea de modificare a anexei 2 corespunzătoare propunerii de modificare a anexei 1 pe 15 categorii. Organizațiile sindicale au refuzat orice propunere care implică diminuarea cuantumului unor sporuri și susțin în continuare introducerea unui spor de 7% în salariul de bază. Discuțiile nu au fost concretizate, urmând ca după ce administrația va analiza propunerile să fie stabilită o nouă întâlnire. În cazul în care nu se va ajunge la un punct comun se va aplica 1250 de lei la clasele 1-18, în baza HG.

În zilele de 17 si 18 .05.2016  ora 10.30  la statia  Brasov  se va  organiza  selectie in vederea  participarii      la cursul  de  calificare  pentru functia de   Operator RC .   Pot  participa    IDM care  indeplinesc  ,, Conditiile minime  de  pregatire  si vechime in  vederea  incadrarii  si promovarii  personalului  de la ,,CNCF CFR SA ” pentru functia  de Operator RC .

Conditiile  de participare  sunt :

-absolventi  ai invatamantului  liceal  cu diploma de bacalaureat

-absolventi ai scolii IDM

-autorizati in functia de IDM

-5 ani  IDM  sau 2 ani IDM dispozitor

-apt  medical  si psihologic

Locurile alocate  sunt :

Pentru  RCR Brasov -13 posturi

Pentru  RC Tg. Mures  -4 posturi

Pentru  RC Sibiu  – 2 posturi

Intrucat  timpul  pana  la concurs  este scurt  dosarele  cu actele  care  dovedesc  indeplinirea  conditiilor minime  de pregatire  si vechime  vor fi depuse  la Divizia Trafic in  ziua  selectiei  (vor fi preluate la statia  Brasov ).

Indeplinirea conditiilor  minime  poate fi verificata   cu d-nele inspectoare  RU care gestioneaza  cartile de munca .

In cerere se va  specifica  regulatorul de  circulatie  pentru care se  doreste  scolarizarea .

Examinarea  medicala  si psihologica  se va face  ulterior  si va  conditiona  participarea la  curs .

Examinarea  se va   efectua  in  afara  timpului  de serviciu  .

Sursa: telegrama 60/12.05.2016

Astazi, 11 mai 2016 a avut loc o nouă întâlnire la sediul CFR SA pentru continuarea discutiilor privitoare la modul de aplicare a prevederilor HG nr. 1017 din 30 dec. 2015 cu privire la stabilirea salariului minim pe economie la valoarea de 1250 lei.
Referitor la propunerea administratiei privind modificarea anexei 1 la CCM prezentata la intalnirea din data de 5 mai 2016: FNDF, FNFMC și AFTF au respins propunerea. ANSF a fost de acord.
FNDF, FNFMC și AFTF au solicitat introducerea a 7 % din sporul de condiții grele munca feroviara în salariul de bază și acordarea unei cresteri salariale si pe celelalte clase de salarizare, precum și discutarea prevederilor referitoarea acordarea unor drepturi pe perioada concediilor.
ANSF a solicitat simularea privind introducerea sporului de 7 % in salariu.
CFR SA atrage atenția că intâlnirea nu reprezintă negocierea unor creșteri salariale, neavând obligația de a modifica întreaga grilă de salarizare după salariul minim pe economie, ci doar sa nu existe salarii sub minimul pe economie.
Pe lângă varianta prezentată la întâlnirea anterioară au mai fost prezentate alte două variante:
2. O grilă de salarizare nouă cu încadrarea pe 15 categorii condiționată de diminuarea cuantumului unor sporuri:
- spor pentru ore suplimentare: de la 95 % la 75%;
- spor pentru ore festive (sâmbata și duminica): de la 100% la 75%. Sarbatorile legale rămân cu 100%.
- încazarmare: de la 70% la 50%;
- consemn: de la 25% la 15 %.
3. Transpunerea salariului minim pe economie la valoarea de 1250 lei de la clasa 1 la clasa 18 în baza HG 1017, fără necesitatea încheierii unui act adițional la CCM.
Analiza variantelor prezentate:
Varianta 1:
- 455 de salariați: o creștere salarială cuprinsă între 80 și 95 lei (clasele 1 – 10);
- 2620 de salariați: o creștere salarială cuprinsă între 65 și 78 lei (clasele 11 – 17);
- 4530 de salariați: o creștere cuprinsă între 51 și 61 lei (clasele 18-20);
- 935 de salariați: o creștere cuprinsă între 19 și 36 lei (clasele 21-23);
- 169 salariați: o creștere de 10 lei (clasa 24).
- pentru 13221 de salariați creșterile sunt sub 10 lei.
Varianta 2
Administrația CFR SA susține că pentru aplicarea variantei 2 sunt necesare 10 milioane de lei în anul 2015 (disponibili fiind ca efect al majorarii salariului minim doar 5 milioane lei), motiv pentru care propune reducerea unor sporuri, după cum am prezentat mai sus.
Ca și în prima variantă, din analiza propunerii reiese faptul că la categoriile 1 și 2 există creșteri salariale semnificative pentru un număr de 7522 de salariați. Aceștia nu sunt afectați de reducerea sporurilor întrucât lucrează la 8 ore, fără consemn, încazarmare, ore festive, iar suplimentarele (plătite) sunt foarte rare.
Un număr de cca. 1000 de salariați nu câștigă și nu pierd nimic fiind în partea superioară a grilei, fără a beneficia de sporurile propuse a fi diminuate.
Problema apare de la clasele 25 – 26, acolo unde creșterea salariului de baza în opinia noastră nu acoperă diminuarea venitului ca urmare a diminuării sporurilor menționate mai sus. Exemple:
- electromecanic II clasa 26 la valoarea actuală de 1482 lei echivalată cu categoria 4 la valoarea propusă de 1490 lei. În nici un caz diferența de 8 lei nu va putea acoperi diminuarea sporurilor (festive, consemn, încazarmare);
- IDM II clasa 29 valoare actuală 1615 echivalat cu categoria 5 la valoare propusă de 1620 lei. Diminuarea sporului de ore festive va duce la diminuarea veniturilor cu 20%.
Mai mult incadrarea pe categorii încurcă și mai rău ierarhizarea funcțiilor regăsind de exemplu în cadrul categoriei 5 atât electromecanicul II, cât și electromecanicul I și specialist.
Considerăm că această variantă este inaplicabilă în acest moment, pe lângă faptul că generează diminuarea veniturilor unui număr destul de mare de salariați.
Varianta 2 poate reprezenta o opțiune viabilă în cazul modificării substanțiale a anexei nr. 2 și încadrarea funcțiilor pe categorii salariale, într-o singură categorie (nu în două sau trei așa cum reiese din propunere) corespunzătoare nivelului maxim al funcției respective, valoarea salariului de bază fiind posibil să fie diferențiată în cadrul aceleiași categorii în baza unor indici de referință. Această variantă presupune o nouă ierarhizare a funcțiilor și un studiu atent pentru a nu afecta negativ veniturile unor categorii de salariați, motiv pentru care propunerea poate fi luată în considerare numai pentru următorul CCM, însă cu modificări care să asigure păstrarea veniturilor și creșterea salariilor tuturor salariaților.
Varianta 3
Administrația va aplica direct prevederile HG 1017 prin stabilirea salariului pentru clasele 1 – 18 la valoarea de 1250 lei. Vor beneficia de o creștere salarială cuprinsă între 61 și 95 de lei un număr de 3682 de salariați, restul claselor rămânând neschimbate.
Referitor la introducerea sporului de 7 % în salariu administrația CFR SA calculează efortul financiar la cca. 11 mil. lei pentru anul 2016 și 16 mil. lei pentru anul 2017, disponibil pentru anul 2016 fiind cei 5 milioane lei. Discuțiile vor continua în data de 18 mai.
Mai jos regăsiți variantele prezentate de CFR SA și situația personalului încadrat pe clase de salarizare.

In data de 05.05.2016 ora 11:00 organizațiile sindicale au fost invitate la sediul CNCF CFR SA pentru discutarea unor aspecte privind creșterea salariului minim pe economie.

Având în vedere creșterea salariului minim pe economie la valoarea de 1250 lei, precum și faptul că începând cu data de 01 mai 2015 există salariați sub acest prag, administrația CFR SA a prezentat o propunere de modificare a anexei 1 la CCM în vigoare, pentru respectarea prevederii legale ce interzice salarizarea cu un salariu mai mic decât salariul minim pe economie.
Propunerea CFR SA nu face în fapt obiectul unei negocieri propriu-zise privind salarizarea, fiind de fapt o reașezare a grilei de salarizare pentru a asigura respectarea prevederii mai sus menționate, o altă opțiune fiind stabilirea valorii de 1250 lei pentru clasele 1-18.
Legislația privind stabilirea valorii salariului minim pe economie nu obligă angajatorul la modificarea tuturor salariilor în raport cu valoarea salariului minim, ci doar să nu existe salariați cu un salariu mai mic decât cel prevăzut în legislație, respectiv 1250 lei.
Discuțiile întreținute de foști sau actuali lideri privind pierderea coeficientului K1 care teoretic ar fi raportat întreaga anexa 1 la salariul minim pe economie sunt inutile, mai degrabă promisiuni electorale.
Raportarea la salariul minim pe economie nu s-a pierdut în 2013. Raportarea la salariul minim pe economie s-a pierdut în perioada 1999 – 2001 prin eliminarea coeficientului K2 și a clasei 0, clasă care reprezenta salariul minim pe economie, conform CCM-urilor din acea perioadă.
Revenind la propunerea administrației, aceasta generează o creștere salarială de cca. 70 lei pentru  411 salariați și o creștere de cca. 20 lei pentru aproximativ 4000 de salariați. Pentru ceilalți salariați influența este nesemnificativă. In cazul stabilirii valorii de 1250 lei la clasele 1 – 18, cresterea salariului minim pe economie va fi de cca. 400 de salariaţi.
Ca urmare a aplicării salariului minim pe economie conform propunerii administrației se estimează o creștere cu 1,68% a fondului de salarii.
A fost stabilită o nouă întâlnire pentru data de 11 mai 2016.

Guvernul a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naționale de Căi Ferate “CFR“ – S.A, elaborat pe baza Planului de administrare al Companiei, al cărui principal obiectiv este “creșterea performanțelor economice în condițiile întăririi disciplinei financiare”.

Veniturile totale ale companiei sunt estimate pentru acest an la 4.212 milioane lei (în creștere cu 12,06% față de preliminatul anului 2015), la același nivel cu cheltuielile totale, ceea ce va conduce la încheierea exercițiului financiar al anului 2016 cu un rezultat brut echilibrat.

Compania are alocată pentru investiții suma de 2.508,6 milioane de lei, din care 141,3 milioane lei din surse proprii, iar diferența alocații bugetare și fonduri nerambursabile. În 2016 se constată o creștere față de 2015 cu 36,14% a sumelor alocate pentru investiții.

SURSA FOTO: renasterea.ro

Cheltuielile cu personalul sunt estimate pentru acest an la 1.011,7 milioane lei, din care cheltuielile cu salariile la 745,1 milioane lei, respectiv cu 10,55% mai mult decât cele realizate de CFR S.A anul trecut. Creșterea cheltuielilor cu salariile este fundamentată astfel:

 • Influența creșterii salariului minim brut garantat în plată începând cu 1 mai 2016 pentru un număr de 7.752 salariați;
 • Reîntregirea cheltuielilor cu salariile pentru întregul an 2016 determinată ca urmare a acordării unei creșteri cu 10% a salariilor tarifare începând cu 18.12.2015;
 • Necesitarea angajării unui număr de 100 de salariați începând cu 1 mai 2016.

În 2016, compania va avea 22.256 de salariați, în condițiile în care la finalul anului trecut numărul de salariați era de 22.156 și începând cu 1 mai 2016 vor mai fi angajate încă 100 de persoane.

Datoriile totale ale CFR SA vor continua să scadă în 2016 față de anul trecut cu 15%, în condițiile în care și în 2015 au scăzut cu 14,82% comparativ cu 2014. De asemenea, plățile restante se vor diminua în 2016 cu 15% față de nivelul aprobat pentru exercițiul financiar 2015.

Sursa: www.gov.ro – GUVERNUL ROMÂNIEI

“Bucureşti, 31 martie 2016

Salariile angajaţilor vor fi virate astăzi

Contractul privind activitatea Companiei Naționale de Căi Ferate “CFR“ – S.A. pentru perioada 2016-2020 a fost aprobat miercuri, 30 martie 2016, în ședința de guvern.

În acest context, compania va putea asigura joi, 31 martie 2016, 50% din plata salariilor, diferenţa urmând a fi virată în următoarele zilele. CNCF CFR SA regretă situaţia creată şi le cere scuze angajaţilor pentru întârzierea acordării drepturilor salariale, cu menţiunea că protecţia socială a personalului feroviar reprezintă una dintre priorităţile companiei.

În final facem precizarea că în acest an Contractul de Activitate al Companiei Naționale de Căi Ferate “CFR“ – S.A a fost aprobat mai devreme, comparativ cu anii anteriori.”

Sursa: facebook CNCF CFR SA

UPDATE ora 14:15. Sa speram ca situația se rezolva cat mai repede.

AU FOST ADOPTATE AZI ÎN SEDINTA DE GUVERN

HOTĂRÂRE GUVERN pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 2016 şi până la data de 02 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători
HOTĂRÂRE GUVERN privind aprobarea Contractului de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate ”C.F.R”-S.A pentru perioada 2016-2020

Lipsa contractului de activitate al CFR SA, contractului de prestari servicii al CFR Calatori, precum şi lipsa bugetelor aprobate la societaţile feroviare generează blocarea întregului sistem feroviar. Ce nu ştiu tehnocraţii domnului Cioloş este faptul că sistemul feroviar spart de Basescu, funcţionează ca un sistem integrat, astfel încât problema unei societăţi devine problema tuturor, implicit a salariaţilor.

CONCRET: o serie de acte normative nu au fost inca aprobate, CFR Calatori nu primeşte subventia pentru prestarea serviciului public de transport calatori. Urmarea: nu poate plăti taxa de utilizare a infrastructurii feroviare catre CFR SA. Mai departe problema generează blocaje atât la CFR SA, cât şi la filiale.

Mai rău este că lipsa de activitate a tehnocraţilor, în care unii şi-au pus poate speranţa de mai bine, are efecte deloc benefici asupra salariatului feroviar. Astfel, salariile vor fi plătite în proporţie de 50% astazi sau mâine, restul probabil în intervalul 1-10 aprilie. Tichetele de masă, din zvonuri, probabil tot în 10 aprilie.

Sperăm ca blocajul sistemului feroviar să fie de scurtă durată, mai ales că pe ordinea de zi în şedinţa de guvern de astăzi se află şi contractele de activitate pentru CFR SA şi CFR Călători.

Tot din zvonuri se pare că bugetul CFR SA a fost respins de specialiştii de la Ministerul de Finanţe, care nu ştiu că avem nevoie de buget pentru a funcţiona, pentru a avea parte macar parţial de echipament de protecţie, materiale, piese de schimb, etc.

În funcţie de evoluţia situaţiei, Biroul Executiva va comunica membrilor măsurile de protest, dacă va fi cazul şi situaţia nu va intra în normalitate.

In data de 21.03.2016 a fost programata la Sediul Sucursalei Regionale CF Brasov sedinta Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca, sedinta care va fi reprogramata, intrucat conducerea regionalei s-a deplasat la stația Augustin, unde a avut loc o deraiare.

Având în vedere faptul că în ședințele Comitetului de Securitate și Sănătate în Munca majoritatea problemelor rămân nerezolvate, am solicitat prin act scris respectarea Legii 319/2006, în sensul stabilirii unor termene și a unor persoane responsabile de soluționarea problemelor de SSM. Totuși, ținând cont de faptul că echipamentul individual de protecție se achiziționează centralizat la nivel de CNCF CFR SA, lipsa EIP constituie din punctul nostru de vedere atât încălcarea CCM, cât și încălcarea Legii 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă.

O altă problemă o constituie calitatea proastă a echipamentului și faptul că reprezentanții organizațiilor sindicale nu au fost convocați în comisiile de recepție a echipamentului.

Am solicitat Sucursalei Regionale CF Brașov întrunirea Comisiei mixte patronat – sindicate, urmând ca în cazul în care problemele nu își vor găsi rezolvare să ne îndreptăm către Inspectoratul Teritorial de Muncă și / sau instanța de judecată.

Asa cum se stie deja, noul cod fiscal care se aplica de la 1 ianuarie 2016 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 688/10.09.2015.

Acesta aduce modificari si cu privire la deducerea personala. Astfel, redam mai jos  art. 77  Deducere personala:

(1) Persoanele fizice prevăzute la art. 59 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere personală, acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se află funcţia de bază.

(2) Deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 1.500 lei inclusiv, astfel:

(i) pentru contribuabilii care nu au persoane în întreţinere – 300 lei;

(ii) pentru contribuabilii care au o persoană în întreţinere – 400 lei;

(iii) pentru contribuabilii care au două persoane în întreţinere – 500 lei;

(iv) pentru contribuabilii care au trei persoane în întreţinere – 600 lei;

(v) pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreţinere – 800 lei.

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.501 lei şi 3.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive faţă de cele de mai sus şi se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 3.000 lei nu se acordă deducerea personală.

(3) Persoana în întreţinere poate fi soţia/soţul, copiii sau alţi membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soţului/soţiei acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile şi neimpozabile, nu depăşesc 300 lei lunar, cu excepţia veniturilor prevăzute la art. 62 lit. o), w) şi x) şi/sau a pensiilor de urmaş cuvenite conform legii, precum şi a prestaţiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) În cazul în care o persoană este întreţinută de mai mulţi contribuabili, suma reprezentând deducerea personală se atribuie unui singur contribuabil, conform înţelegerii între părţi. Pentru copiii minori ai contribuabililor, suma reprezentând deducerea personală se atribuie fiecărui contribuabil în întreţinerea căruia/cărora se află aceştia.

(5) Copiii minori, în vârstă de până la 18 ani împliniţi, ai contribuabilului, sunt consideraţi întreţinuţi.

(6) Suma reprezentând deducerea personală se acordă pentru persoanele aflate în întreţinerea contribuabilului, pentru acea perioadă impozabilă din anul fiscal în care acestea au fost întreţinute. Perioada se rotunjeşte la luni întregi în favoarea contribuabilului.

(7) Nu sunt considerate persoane aflate în întreţinere persoanele fizice care deţin terenuri agricole şi silvice în suprafaţă de peste 10.000 m2 în zonele colinare şi de şes şi de peste 20.000 m2 în zonele montane.

(8) Deducerea personală determinată potrivit prezentului articol nu se acordă personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, potrivit legii.

Contractul colectiv de munca

De astazi, 18 decembrie 2012 la CFR SA există Contract Colectiv de Munca 2015-2016, valabil pe o perioadă de 15 luni, salariile de bază fiind majorate cu 10%.

Prevederile referitoare la tichetele de masă şi ajutorul de Crăciun, cuprinse in acord se regăsesc şi în noul CCM.

Datorită divergenţelor existente între organizaţiile sindicale şi Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti cu privire la faptul că nu şi-au făcut datoria de a concilia conflictul de muncă, este posibil ca ITM să tergiverseze înregistrarea CCM. Astfel, pentru a asigura acordarea creşterii de salarii cu 10% începând cu 18 decembrie 2015, a fost încheiat în paralel cu CCM un acord cu aceleaşi prevederi din CCM, valabil până la 31 martie 2016. Acordul încetează de drept la data confirmării înregistrării CCM de către ITM Bucureşti.

Astazi, 16 decembrie 2015 a avut loc sedinta de negociere a CCM 2015-2016 la CFR SA. Au fost discutate propunerile formulate atat de administratie, cat si cele formulate de organizaţiile sindicale, cele mai multe dintre propunerile de modificare a unor articole din CCM rămânând în divergenţă.

Tot astăzi, Parlamentul României a aprobat Legea Bugetului de Stat pe anul 2016, astfel încât, după promulgarea de către Preşedintele României, se crează condiţiile pentru a semna şi depune pentru înregistrare la ITM Contractul Colectiv de Muncă pentru 2015-2016, în condiţiile unei creşteri salariale de 10 % şi tichete de masă.

Mîine la ora 13:00 va avea loc o nouă întâlnire, pentru discutarea articolelor rămase în divergenţă.

Pe site-ul Ministerului Finanţelor a fost publicat proiectul Legii Bugetului de Stat pe anul 2016. Pe lânga lucrurile generale, creşteri sau diminuări ale unor capitole bugetare generale ale ministerelor, aspecte larg prezentate în presă, vom sublinia doar aspectele interesante pentru CFR SA. Din textul proiectului de lege redăm articolul 54 referitor la posibilitatea ca operatorii economici care aplică prevederile ordonanţei nr. 26/2013 (printre care şi CNCF CFR SA) să prevadă în bugetele de venituri şi cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială. Anexa nr. 2 prevede la capitolul 8401 – Transporturi, Titlul IV – Subvenţii, punctul 55 creşterea sumei alocate pentru întreţinerea infrastructurii feroviare publice de la 850.000 mii lei la 1.070.000 mii lei, o creştere de 25,88%, creştere care poate fi folosită parţial şi pentru salarizarea personalului care întreţine infrastructura feroviară.

“Art.54. – (1) Pentru anul 2016, operatorii economici care aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr.47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul prevăzut în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:
a) cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut lunar pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;
b) cu sumele aferente reîntregirii cheltuielilor cu salariile pentru întregul an 2016 determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2015, cu condiția de a prevedea rezultatul brut cel puțin la nivelul celui estimat pentru anul 2016 și avut în vedere cu ocazia elaborării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015;
c) cu sumele aferente creșterii numărului de personal prognozat la finele anului 2016 față de cel aprobat în anul precedent, corespunzător perioadei de la care se prevede angajarea și până la finele anului, în condiții justificate de extinderea activității;
d) cu sumele reprezentând cheltuielile cu salariile aferente personalului angajat pe perioadă determinată, în condiții justificate, pentru asigurarea desfășurării normale a activității;
(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. a) și c) vor fi evidențiate distinct în anexele de fundamentare ale bugetului de venituri și cheltuieli.
(3) Operatorii economici de la alin.(1) pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul prevăzut în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale și peste nivelul majorărilor stabilite conform prevederilor alin. (1), numai cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
a) bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul precedent a fost aprobat conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr.47/2014, cu modificările și completările ulterioare;
b) nivelul rezultatului brut, al plăților restante și al cheltuielilor cu salariile, a fost realizat conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul precedent;
c) sursele proprii de finanțare a activității curente și de investiții repartizate din profitul net, prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016, să nu fie afectate astfel încât să conducă la nerealizarea prevederile/indicatorilor din planurile de administrare/management sau din strategiile autorităților publice tutelare, pe termen scurt, mediu și lung, condiție prezentată în cadrul documentului de motivare a actului normativ de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli.
(4) Operatorii economici de la alin.(1) care prevăd, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială, conform prevederilor alin. (1) și (3), sunt obligați să îndeplinească și următoarele condiții privitoare la programarea/reducerea plăților restante și a pierderilor contabile:
a) să nu programeze în bugetul de venituri și cheltuieli trimestrial și anual plăți restante sau, dacă prevăd, să programeze reducerea acestora față de nivelul înregistrat la sfârșitul anului precedent, pentru a atinge țintele trimestriale și anuale stabilite de Guvern prin Memorandum;
b) să nu programeze în bugetul de venituri și cheltuieli trimestrial și anual pierderi sau, dacă prevăd, să programeze reducerea acestora față de nivelul înregistrat la sfârșitul anului precedent, astfel încât să conducă la realizarea prevederile/indicatorilor din planurile de administrare/management sau din strategiile autorităților publice tutelare, pe termen scurt, mediu și lung;
c) să programeze acoperirea pierderilor contabile înregistrate din anii precedenți;
d) programele întocmite pentru reducerea plăților restante și a pierderilor contabile vor cuprinde măsuri concrete, cuantificate și termene de realizare, vor fi aprobate de consiliul de administrație/supraveghere sau directori/directorat, după caz, și vor fi anexate la documentația care stă la baza aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016.
(5) Planificarea creșterii cheltuielilor de natură salarială prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) și la alin. (3) se face pentru perioada următoare aprobării bugetului de venituri și cheltuieli conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr.47/2014, cu modificările și completările ulterioare și în aceeași proporție cu indicele planificat de îndeplinire cumulativă a condițiilor prevăzute la alin. (4) lit. a)-c).
(6) Prevederile art. 9 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr.47/2014, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în anul 2016 astfel:
a) creșterea procentuală a câștigului mediu brut lunar pe salariat peste indicele de creștere a productivității muncii se prevede, în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, cu condiția ca în anul 2015 să nu fie înregistrată o asemenea creștere determinată față de realizările anului 2014;
b) diminuarea cheltuielilor cu bunurile și serviciile cu scopul creșterii câștigului mediu brut lunar pe salariat, după caz, să nu afecteze funcționarea în bune condiții a activității operatorului economic, pe termen scurt, mediu și lung, condiție prezentată în cadrul documentului de motivare a actului normativ de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli.

Facebook Profile

Calculatoare second hand

Aboneaza-te:

Name
Email *